حقوق خبر

نیچه - حقوق خبر

نگاه حافظ و نیچه به زهد (قسمت پایانی)

  پایگاه خبری حقوق نیوز نگاه حافظ و نیچه به زهد مقايسه آراء نـيچه و حـافظ دربـاره زهد و زاهدی پیش از ورود به بحث‌، گفتنی‌ است، اساساً در جهان‌نگری ...
۱۶ تیر ۱۳۹۸

نگاه حافظ و نیچه به زهد (قسمت 1)

  پایگاه خبری حقوق نیوز نگاه حافظ و نیچه به زهد حافظ با انتقاد از‌ زهدپيشگی و در‌ عـين حـال تـمجيد از زاهدمنشی منتهی به سرمستی كشف و شهود، مبلّغ‌گونه‌ای ...
۲۸ خرداد ۱۳۹۸

نیچه و فاشیسم

  پایگاه خبری حقوق نیوز فردریش نیچه (Friedrich Nietzsche) فاشیسم بعنوان یک مکتب ساختگی و جنبشی یکسره توده‌ای در سالهای میان دو جنگ‌ جهانی‌ در‌ پارهـ‌ای ...
۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
سرخط خبرها: