حقوق خبر

هنر خوشبینی - حقوق خبر

هنر خوشبینی (قسمت سوم)

پایگاه خبری حقوق نیوز سه ویژگی افراد بد بین بیشتر ما شاید چنین امری را بدیهی بشماریم، اما برای روشن تر شدن مطلب بگذارید ارزیابی او را هم از چگونگی تأثیر خوشبینی در انتخاب نامزدهای ...
۳۰ شهریور ۱۳۹۸

هنر خوشبینی (قسمت دوم)

پایگاه خبری حقوق نیوز خوشبینی در برابر واقع بینی واقع بینی به چه معناست؟ هرکس برداشت متفاوتی از واقعیت دارد. اینگونه نیست؟ آیا برای فردی چون والت دیسنی واقع بینانه ...
۲۳ شهریور ۱۳۹۸

هنر خوشبینی (قسمت اول)

پایگاه خبری حقوق نیوز خوشبینی آموختنی است بیشتر ما زندگی مان را در ترس و نگرانی سپری می کنیم و بر این باوریم که لگام ما در دست دنیای بیرون است. این احساس ناتوانی و باور به این ...
۲۱ شهریور ۱۳۹۸
سرخط خبرها: