حقوق خبر

پیر بوردیو - حقوق خبر

تعریف سبک زندگی (Life Style) با تأکید بر نظریات پیر بوردیو (Pierre Bourdieu)

... مثل «وبلن»، «زیمل» و.... جامعه شناسانی مثل پیر بوردیو که به این مسأله اهمیت زیادی دادند. این ریشه ها به این نکته اشاره دارد، که آیا جایگاه ما در جامعه، توسط طبقه ي اجتماعی تعیین ...
۳۰ خرداد ۱۳۹۷
سرخط خبرها: