حقوق خبر

کالیمبا - حقوق خبر

همه چیز در مورد ساز آرامش بخش کالیمبا

... مختلف آفریقا متفاوت بود و همه این موارد بستگی به محل پیدایش این ساز داشتند. تریسی شروع به ساخت این ساز کرد و تصمیم گرفت نام این ساز را “کالیمبا” بگذارد. نامی که از سازهای سنتی آفریقا گرفته ...
۲۵ اسفند ۱۳۹۷
سرخط خبرها: