حقوق خبر

کنوانسیون واشنگتن - حقوق خبر

کنوانسیون واشنگتن 1965 یا ایکسید (ICSID)

کنوانسیون حل و فصل اختلافات مربوط به سرمایه گذاری بین دولت ها و اتباع دولت های دیگر نام های دیگر : کنوانسیون واشنگتن 1965 یا ایکسید (ICSID) www.newslaw.ir دولتهای متعاهد: – ...
۱۸ بهمن ۱۳۹۶
سرخط خبرها: