حقوق خبر

کیفیت زندگی کاری - حقوق خبر

کیفیت زندگی کاری (Quality of Work Life)

  پایگاه خبری حقوق نیوز کیفیت زندگی کاری (Quality of Work Life) کیفیت زندگی کاری عبارت است از عکس العمل کارکنان نسبت به کار، به ویژه پیامدهای فردی آن در ارضای شغلی و سلامت ...
۱۰ بهمن ۱۳۹۷
سرخط خبرها: