حقوق خبر

تخلفات انتظامی وکلاء

Feed Link JS News

وکالت به طرفیت موسسه ای که به عنوان مشاور حقوقی با وکیل آن هاست و همچنین وکالت به طرفیت موکل سابق و فروعات آن

وکالت به طرفیت موسسه ای که به عنوان مشاور حقوقی با وکیل آن هاست و همچنین وکالت به طرفیت موکل سابق و فروعات آن مواد مرتبط با...
۲۳ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۴
تاریخ: ۲۳ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 44

تخلف از سوگند (قسمت دوم)

تخلف از سوگند (قسمت دوم) اما جزئیات سوگند نامه : 1-همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده . 2-جز عدالت و احقاق حق منظوری...
۲۲ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۳:۵۶
تاریخ: ۲۲ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 44

تخلف از نظامات

تخلف از نظامات به جرات می توان تخلف از نظامات را در رده مهمترین و مبتلا به ترین تخلفات ارتکابی از سوی وکلا نامید که به لحاظ پراکندگی ،...
۲۲ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۳:۴۱
تاریخ: ۲۲ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 39

تخلف از سوگند (قسمت اول)

تخلف از سوگند (قسمت اول) ابتدا اشاره می کنیم سوگندی را که وکلا در زمان دریافت پروانه وکالت دادگستری یا می نمایند سپس به مواد قانونی و...
۲۲ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۳:۴۹
تاریخ: ۲۲ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 34

اطلاع ندادن به موکل جهت پرداخت هزینه ها و عدم اطلاع موکل جهت اقدامی از طرف وی

اطلاع ندادن به موکل جهت پرداخت هزینه ها و عدم اطلاع موکل جهت اقدامی از طرف وی ابتدا به مواد مرتبط با این تخلف انتظامی اشاره می گردد سپس به...
۲۱ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۱
تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 45

عدم حضور در دادگاه در وقت مقرر بدون عذر موجه

عدم حضور در دادگاه در وقت مقرر بدون عذر موجه در ابتدا موادی را که مرتبط با موضوع هستند اشاره می کنیم ، و سپس به ماهیت مواد و نظریات مشورتی...
۲۱ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۸
تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 48

تعیین حق الوکاله از مدعی به

تعیین حق الوکاله از مدعی به نخستین بار قانونگذار در قانون وکالت مصوب بیست ونهم بهمن ماه 1315 نگرشی به این موضوع داشت طی ماده 39 مقرر نمود...
۲۱ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۳
تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 36

قبول وکالت نسبت به موضوعی که قبلا به واسطه سمت قضایی یا حکمیت در آن اظهار عقیده کرده

قبول وکالت نسبت به موضوعی که قبلا به واسطه سمت قضایی یا حکمیت در آن اظهار عقیده کرده ماده 40 قانون وکالت بیان داشته ؛ وکلاء نمی توانند...
۲۱ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۷
تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 70

اعمال و رفتار خلاف شأن وکالت

اعمال و رفتار خلاف شأن وکالت ماده 80 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در موارد ذیل متخلف به مجازات انتظامی درجه 4 محکوم...
۲۱ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۷
تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 51
سرخط خبرها: