حقوق خبر

تخلفات انتظامی وکلاء

Feed Link JS News
تخلفات انتظامی وکلاء:

مرور زمان انتظامی

مرور زمان شماره دادنامه : 9111001687 تاریخ صدور دادنامه : 1412/9 مرجع رسیدگی : شعبه هشتم دادگاه انتظامی کانون کلا یدادگستری مرکز کلاسه...
۰۷ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۳:۰۳
تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۳۹۷
بازدید: 682
تخلفات انتظامی وکلاء:

فعالیت وکالتی در آخرین محل قضاوت

وکالت در آخرین محل خدمت قضایی (3 سال) شماره دادنامه : 9111000494 تاریخ صدور دادنامه : 4/4/91 مرجع رسیدگی کننده : شعبه اول دادگاه انتظامی...
۰۳ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۶
تاریخ: ۰۳ خرداد ۱۳۹۷
بازدید: 2034
تخلفات انتظامی وکلاء:

مشارکت در مدعی به

مشارکت در مدعی به شماره دادنامه : 9111000474 تاریخ صدور دادنامه : 10/3/91 مرج رسیدگی کننده : شعبه هفتم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری...
۰۲ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۶
تاریخ: ۰۲ خرداد ۱۳۹۷
بازدید: 2404
تخلفات انتظامی وکلاء

تخلفات عدیده وکیل دادگستری – کیفرخواست صادره از مرجع قضایی علیه وکیل یا کارآموز وکالت

محکومیت وکیل در دادگاه عمومی شماره دادنامه : 9111001212 تاریخ صدور دادنامه : 1/9/91 مرجع رسیدگی کننده : شعبه هفتم دادگاه انتظامی کانون...
۰۲ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۰
تاریخ: ۰۲ خرداد ۱۳۹۷
بازدید: 2465
تخلفات انتظامی وکلاء:

عدم انجام تکالیف کارآموزی

عدم انجام تکالیف کارآموزی بعد از گذشت چهار سال شماره دادنامه : 9111001585 تاریخ صدور دادنامه : 14/11/91 مرجع رسیدگی کننده : شعبه چهارم...
۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۳:۴۸
تاریخ: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید: 2569
تخلفات انتظامی وکلاء:

وکیل از عهده انجام وظیفه وکالتی برنیاید

وقتی به قانونهای موجود در خصوص وکلا دقیق تر نظاره می کنید، بیشتر احساس خطر می نمائید از اولین مرقومه خود در سلسله مطالب بیست قسمتی ، از احساس...
۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۷
تاریخ: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید: 2557
تخلفات انتظامی وکلاء

وکیلی که واجد شرایط اخذ پروانه وکالت نبوده و برخلاف قانون پروانه وکالت اخذ نموده است

وکیلی که واجد شرایط اخذ پروانه وکالت نبوده و برخلاف قانون پروانه وکالت اخذ نموده است ماده 82 آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری...
۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۵
تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید: 2317
تخلفات انتظامی وکلاء

دریافت حق الوکاله اضافی

دریافت حق الوکاله اضافی ماده19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری اعلام می دارد ؛میزان حق الوکاله در صورتی که قبلا" بین طرفین...
۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۹:۲۱
تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید: 2590
تخلفات انتظامی وکلاء

خیانت وکیل

خیانت وکیل این موضوع از موضوعاتیست که بسیار در قشر همکاران نادر است اما متاسفانه همان سم پاشی ها و همان عدم فرهنگ سازی صحیح و درست نسبت به...
۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۹:۲۸
تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید: 2508
تخلفات انتظامی وکلاء

افشاء اسرار موکل

افشاء اسرار موکل وکلا در زمره افرادی هستند که بواسطه شغل و حرفه محرم اسرار موکلین خود می باشند علت آنست که وکیل امین موکل محسوب و موکل...
۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۳:۴۹
تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید: 2546
تخلفات انتظامی وکلاء

عدم قبول اوراق ارسالی از سوی کانون

عدم قبول اوراق ارسالی از سوی کانون کلیه وکلا و کارآموزان موظفند به محض وصول اوراق فرستاده شده از کانون که عمدتاً جنبه اخطاری دارد را رویت...
۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۳:۴۵
تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید: 2513

انتقال قرارداد وکالت

انتقال قرارداد وکالت انتقال قرارداد حق الوکاله : به منظور تنسیق تبیین روابط مالی و نیز درجهت جلوگیری از اختلافات احتمالی فی مابین...
۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۳:۴۰
تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید: 2527
تخلفات انتظامی وکلاء

تجاهر به استعمال مسکر و افیون

تجاهر به استعمال مسکر و افیون تجاهر درلغت یعنی کاری را بصورت علنی و آشکار انجام دادن، ماده 79 آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلاء دادگستری...
۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۳:۵۷
تاریخ: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید: 948
تخلفات انتظامی وکلاء

در صورتی که وکیل پس از تعلیق پروانه خود را تحویل ندهد

در صورتی که وکیل پس از تعلیق پروانه خود را تحویل ندهد درصورتیکه وکیل پس از تعلیق پروانه خود را تحویل ندهد: مواردیکه در قانون به...
۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۷
تاریخ: ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید: 740
تخلفات انتظامی وکلاء

عدم پیگیری های لازم نسبت به کارهایی که از طریق اداره معاضدت قضایی به وکیل محول می گردد

عدم پیگیری های لازم نسبت به کارهایی که از طریق اداره معاضدت قضایی به وکیل محول می گردد مواد مرتبط با موضوع : ماده 23 از قانون وکالت...
۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۳:۲۹
تاریخ: ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید: 720
تخلفات انتظامی وکلاء

توسل وکیل به معاذیری که خلاف بودن آن ها بعداً ثابت شود

توسل وکیل به معاذیری که خلاف بودن آن ها بعداً ثابت شود عاذیری که جمع عذر است همان معاذیر موجه ای است که وکیل درراستای وظایف وکالتی خود...
۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۳:۲۴
تاریخ: ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید: 724
تخلفات انتظامی وکلاء

اگر وکیل جهت طولانی نمودن دادرسی به خدعه و نیرنگ توسل جوید و همچنین عرض حال خود را ناقص تحویل دادگاه دهد

اگر وکیل جهت طولانی نمودن دادرسی به خدعه و نیرنگ توسل جوید و همچنین عرض حال خود را ناقص تحویل دادگاه دهد در خصوص این موضوع به صراحت...
۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۳:۱۸
تاریخ: ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید: 510

در صورتیکه وکیل یا کارآموز درجه خود را بالاتر از پروانه ای که دارد معرفی کند

در صورتیکه وکیل یا کارآموز درجه خود را بالاتر از پروانه ای که دارد معرفی کند الف : مواد مرتبط با موضوع: ماده62-نظامنامه قانون وکالت...
۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۳:۴۵
تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید: 490

در صورتی که وکیل در مقابل اسناد دریافتی به موکل رسید ارائه نکند

در صورتی که وکیل در مقابل اسناد دریافتی به موکل رسید ارائه نکند ماده 79 آئین نامه لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری : متخلف...
۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۳:۵۲
تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید: 476

عدم تحویل یک نسخه از قرارداد به موکل

عدم تحویل یک نسخه از قرارداد به موکل "1-عدم تحویل یک نسخه از قرارداد 2-در صورتیکه وکیل درجه خود را بالاتر از پروانه ای که دارد...
۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۲
تاریخ: ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید: 1236
سرخط خبرها: