امروز: شنبه, ۱۸ مرداد ۱۳۹۹ برابر با ۱۷ ذو الحجة ۱۴۴۱ قمری و ۰۸ اوت ۲۰۲۰ میلادی
کد خبر: 264302
۵۰۹
۱
۰
نسخه چاپی

اعمال تخفیف در بزه کلاهبردار با توجه به تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری

پرسش: در خصوص بزه کلاهبرداری آیا دادگاه در مقام اعمال ماده 277 قانون آئین دادرسی کیفری ملزم به رعایت تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری از حیث اعمال تخفیف در حد حداقل مجازات یک سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی است؟

اعمال تخفیف در بزه کلاهبردار با توجه به تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری

اعمال تخفیف در بزه کلاهبردار با توجه به تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری

پرسش: در خصوص بزه کلاهبرداری آیا دادگاه در مقام اعمال ماده 277 قانون آئین دادرسی کیفری ملزم به رعایت تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری از حیث اعمال تخفیف در حد حداقل مجازات یک سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی است؟

www.newslaw.net

نظر اکثریت

با عنایت به این که قانون گذار در ماده 27 شرط نموده که دادگاه در صورت اقتضا در محدوده قانون مبادرت به اعمال تخفیف و در مانحن فیه تبصره 1 ماده1 قانون تشدید حدود اختیار قاضی را در اعمال تخفیف محدود کرده است، باید در محدوده تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید نسبت به اعمال تخفیف اقدام کند.

نظر اقلیت

با عنایت به اینکه تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید مربوط به زمان صدور حکم است و ماده 277 قانون آئین دادرسی کیفری نیز به نحو مطلق اجازه تخفیف و تبدیل مجازات را صادر کرده است و تفسیر به نفع متهم نیز اقتضای امکان تبدیل و تخفیف را می دهد. در نتیجه، دادگاه در مقام اعمال ماده 277 به رعایت تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید ملزم نیست.

www.newslaw.net

نظر کمیسیون نشست قضائی (2) جزایی

همان طور که در نظر اکثریت نیز آمده است تخفیف موضوع ماده 277 قانون آئین دادرسی کیفری باید با رعایت حدود قانون باشد و چون تخفیف مجازات حبس در جرم کلاهبرداری به موجب قانون (کمتر از یک سال) منع شده، در مقام اعمال ماده 277 قانون آئین دادرسی کیفری نمی توان به کمتر از یک سال حبس رای داد، ولی تخفیف مجازات نقدی و انفصال از خدمات دولتی منع قانونی ندارد.

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید