امروز: سه شنبه, ۰۴ آذر ۱۳۹۹ برابر با ۰۸ ربيع الآخر ۱۴۴۲ قمری و ۲۴ نوامبر ۲۰۲۰ میلادی
کد خبر: 263761
۷۳۲
۱
PNAZAR
نسخه چاپی

انتقال مال غیر

اگر احد از ورثه (قبل یا بعد از تصفیه ترکه) بدون اجازه سایر وراث ماترک متوفی را به دیگری انتقال دهد آیا عمل او انتقال مالی غیر محسوب می شود؟

انتقال مال غیر

اگر احد از ورثه (قبل یا بعد از تصفیه ترکه) بدون اجازه سایر وراث ماترک متوفی را به دیگری انتقال دهد آیا عمل او انتقال مالی غیر محسوب می شود؟

وراث به نحو مذکور در استعلام نسبت به ماترک، مالکین مشاع به شمار می روند؛ بنابراین، اگر یکی از ورث فقط سهم خود را مشاعاً بفروشد وقصد انتقال سهم سایر شرکاء را نداشته باشد این عمل جرم نیست.

لیکن اگر به صورت مفروز یا اضافه بر سهم خود یا قصد انتقال سهم سایرین، منتقل نماید، عمل ارتکابی او ممکن است انتقال مال غیر محسوب شود.

نظریه مشورتی شماره 7293/7 مورخ 14/11/73 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

  • منبع
  • حقوق نیوز