امروز: دوشنبه, ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ برابر با ۱۶ رجب ۱۴۴۲ قمری و ۰۱ مارس ۲۰۲۱ میلادی
کد خبر: 264092
۷۶۴
۱
۰
نسخه چاپی

تحصیل مال نامشروع با صحنه سازی

پرسش: دو نفر برای اینکه بتوانند از شرکت بیمه وجوهی دریافت کنند با یکدیگر تبانی کرده صحنه تصادف غیرواقعی را ترتیب می دهند و به این طریق با مطرح کردن موضوع در دادگاه به منظور خودشان نائل می شوند سپس معلوم می شود صحنه سازی تصادف برای اخذ پول بوده که شرکت بیمه اقدام به شکایت کرده است. آیا نامبردگان مسئولیت کیفری دارند؟

تحصیل مال نامشروع با صحنه سازی

تحصیل مال نامشروع با صحنه سازی

پرسش: دو نفر برای اینکه بتوانند از شرکت بیمه وجوهی دریافت کنند با یکدیگر تبانی کرده صحنه تصادف غیرواقعی را ترتیب می دهند و به این طریق با مطرح کردن موضوع در دادگاه به منظور خودشان نائل می شوند سپس معلوم می شود صحنه سازی تصادف برای اخذ پول بوده که شرکت بیمه اقدام به شکایت کرده است. آیا نامبردگان مسئولیت کیفری دارند؟

www.newslaw.ir

نظر اکثریت

با توجه به اینکه وجوه ماخوذه غیرقانونی بوده اگر چه حکم مقتضی صادر شده است، لکن با استناد به ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و... به طور کلی شخصی که مالی و یا وجهی تحصیل کند و طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی باشد مجرم محسوب شده، می توان متهمان را مجازات کرد.

نظر اقلیت

با توجه به سکوت قانون، عنوان مجرمانه وجود ندارد صرفاً شرکت می تواند درخواست حقوقی طرح کند.

www.newslaw.ir

نظر کمیسیون نشست قضائی (2) جزایی

مورد سوال تحصیل مال از طریق نامشروع است و مشمول اطلاق ماده 2 قانون مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری است، بنابراین، نظر اکثریت صائب است.

    دیدگاه

    شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید    کد امنیتی کد جدید