امروز: سه شنبه, ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ برابر با ۲۰ ذو الحجة ۱۴۴۱ قمری و ۱۱ اوت ۲۰۲۰ میلادی
کد خبر: 270836
۹۶۲
۱
۰
نسخه چاپی
جرم شناسی فرهنگی

تمام اطلاعات درباره جرم شناسی فرهنگی (قسمت 1)

جرم شناسی فرهنگی به عنوان گرایشی نوخاسته در جرم شناسـی، جامعـه شناسـی و عـدالت کیفـري، تقـارن فرهنگ و فرآیندهاي کیفري را در زندگی اجتماعی معاصر بررسی می کند

واکاوی جرم شناسی فرهنگی در ایران (قسمت 1)

پایگاه خبری حقوق نیوز

جـرم‌شناسی فرهنگی

جرم شناسی فرهنگی به عنوان گرایشی نوخاسته در جرم شناسـی، جامعـه شناسـی و عـدالت کیفـري، تقـارن فرهنگ و فرآیندهاي کیفري را در زندگی اجتماعی معاصر بررسی می کند.

جرم‌شناسی فرهنگی یـا در‌ واقـع‌ بررسی تأثیر مقولات فرهنگی بر پديده‌های جرم‌شناختی يكي از رويكردهای گوناگون دانش جرم‌شناسی است كه به شكلی گسترده و كلی نگر با تكيه بر‌ اصول‌ اوليه‌ نظريات جرم‌شناسی؛ عوامل پيدايش جرم، پيامدهای هر نوع‌ انـحراف‌ اجـتماعی و شـيوه‌های پيشگيری را از دريچه فرهنگ و ملزومات آن مـی نگرد و بـر آن اسـت تا شناختی هرچه بهتر از زمينه‌های فرهنگی بروز‌ بزهكاری و همين طور راهكارهای پيشگيری، مقابله و سياست‌گذاری مقتضی در اين‌ خصوص را به دست دهد.

جرم شناسی فرهنگی با رویکردي انتقادي نسبت به جرم شناسی هاي سنّتی مـدّعی اسـت کـه دیگـر نمی توان براي فهم جرم بر آن نظریه ها تکیه کرد.

رواج سنت هاى انتقادى به جرم شناسى، توجه و بازگشت به فرهنگ به عنوان مؤلفه اى مهم در جرم، افول سنت هاى کلان نظرى و طرح دیدگاه هاى پست مدرن و مهمتر از همه تأثیرات رویکرد رو به رشد مطالعات فرهنگى زمینه ساز تحول جدى در نظریه پردازى وفهم پدیده جرم و بررسى تجربى آن گردید.

جوهره ی جرم شناسی پست مدرن به عنوان یکی از زیرشاخه های جرم شناسی انتقادی این است که جرم و کنترل آن را نمی توان از کلیت زمینه های فرهنگی و ساختاری برساخته و نظم گرفته با گفتمانی که در آن تولید شده است جدا دانست. این جرم شناسی جدید از طریق تحلیلی سیناپسی، به اتصالات در هم پیچیده جرم با روابط بسیار پیچیده اجتماعی می پردازد.

جرم شناسی فرهنگی، نماینده دیدگاهی است که توسط جف فرل و کلینتون سندرز بیان شده است. این دیدگاه، تقارب فرآیندهای فرهنگی و مجرمانه را در زندگی اجتماعی معاصر بررسی می کند. به شکلی کلی تر می توان گفت که جرم شناسی فرهنگی اشاره به تحلیلی در حال رشد دارد که بر مبنای آن، امروزه بسیاری از جرم شناسان، نظر به نقش مؤثر ساختارهای فرهنگی در وقوع جرم دارند.

در کتاب جرم شناسی فرهنگی فرل و ساندرز جرم شناسی فرهنگی را مطالعه تجربیات روزمره زندگی، تاریخچه های زندگی و بسیاری از جلوه های فراغتی و مصرفی زندگی روزمره (مانند موسیقی و رقص) برای کشف این مسئله می دانند که چگونه و چرا برخی صورت های فرهنگی مجرمانه تلقی می شوند. جرم شناسی فرهنگی رشته های فکری خاص را به یکدیگر پیوند می زند تا انطباق و همگرایی فرآیندهای فرهنگی و جنایی را در زندگی اجتماعی معاصر مورد بررسی قرار دهد.

جرم شناسی فرهنگی با پدیده های دنیای مدرن سازگارتر از جرم شناسی سنتی عمل می نماید.

نظریه پردازان جرم شناسی سنتی در دنیایی زندگی می کنند که در آن، افراد یا به دلیل کمبودهای روانی، زیستی و اجتماعی به سمت جرم گرایش پیدا می کنند و یا به دنبال انتخاب گزینه های منطقی بزهکار می شوند و این چنین، این نکته در نگاه آنان، نادیده گرفته می شود که انسان ها، مخلوقاتی هستند که خود، فرهنگ خلق می کنند و همین فرهنگ باید در توضیح فعالیت های انسانی از جمله فعالیت های مجرمانه مورد توجه قرار گیرند.

جرم شناسی فرهنگی به هنگام مطالعه ی جرم، با فاصله گرفتن و فرا رفتن از نگاه سنتی، متن اجتماعی و ظهور و فعالیت مجرمانه و فرایندهای مربوط به آن را بررسی می کند و معتقد است که عمل مجرمانه را باید بر اساس این فرایندهای اجتماعی و فرهنگی که فی نفسه مستقل از جوهر کنش های بزهکارانه عمل می کنند، فهمید؛ زیرا در هر عمل مجرمانه، طیف متنوعی از تعاریف، زمینه ها و گفتمان های فرهنگی دخیل اند.

منابع:

جرم شناسی پست مدرن و رویکرد آن به جرم و علت شناسی جنایی – علی حسین نجفی ابرندآبادی – حسین گلدوزیان – پژوهش حقوق کیفری – شماره 23 - 1397

جرم شناسى فرهنگى و مسئله جوانان - محمدسعید ذکائی - جامعه شناسی ایران - شماره 2- 1 - 1391

رسانه و جرم از منظر جرم شناسی فرهنگی - سارا آقائی - مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی - شماره 1 - 1396

واکاوی جرم شناسی فرهنگی در ایران - محمد فروتن - پژوهش نامه حقوق بشری - شماره 16 - 1398

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقالات حقوقی

  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید