امروز: دوشنبه, ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ برابر با ۱۶ رجب ۱۴۴۲ قمری و ۰۱ مارس ۲۰۲۱ میلادی
کد خبر: 264563
۷۹۲
۱
۰
نسخه چاپی

جرم بودن یا جرم نبودن عمل ارتکابی

پرسش: در موردی که شخصی خود را نسبت به ملکی که درتصرف دیگری بوده متصرف قلمداد کرده و تقاضای ثبت کند، آیا با وجود اقامه دعوی اعتراض بر ثبت، مستدعی ثبت قابل تعقیب کیفری نیز می باشد یا خیر؟

جرم بودن یا جرم نبودن عمل ارتکابی

جرم بودن یا جرم نبودن عمل ارتکابی

پرسش: در موردی که شخصی خود را نسبت به ملکی که درتصرف دیگری بوده متصرف قلمداد کرده و تقاضای ثبت کند، آیا با وجود اقامه دعوی اعتراض بر ثبت، مستدعی ثبت قابل تعقیب کیفری نیز می باشد یا خیر؟

مراد از کلمات تصرف و متصرف مذکور در ماده 109 قانون ثبت تصرف و متصرف مالکانه است و با التفات به این امر چنانچه ملکی در تصرف مالکانه شخصی باشد و دیگری برخلاف واقع خود را مالک متصرف قلمداد و نسبت به آن ملک تقاضای ثبت کند چنین شخصی به حکم صریح ماده 109 قانون ثبت کلاهبرداری محسوب است و اعتراض به تقاضای ثبت متقاضی در مهلت قانونی موثر در کیفیت عمل متهم نیست چه در این صورت لازم می آید که وقوع یا عدم وقوع جرم کلاهبرداری مذکور در آن ماده بستگی به عمل کسی غیر از متهم پیدا کند و این امر بر خلاف این اصل مسلم است که وقوع جرم باید منحصراً ناشی از عمل خود مرتکب بود و نمی تواند بستگی به عمل خود داشته باشد .

نظریه مشورتی شماره ....... مورخ 17/5/1344 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

www.newslaw.net

    دیدگاه

    شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید    کد امنیتی کد جدید