امروز: شنبه, ۰۵ مهر ۱۳۹۹ برابر با ۰۸ صفر ۱۴۴۲ قمری و ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۰ میلادی
کد خبر: 263730
۱۵۸۸
۱
۰
نسخه چاپی

جواز تخفیف جزای نقدی در جرم کلاهبرداری

آیا دادگاه صادر کننده رای می تواند جزای نقدی شخصی که به اتهام کلاهبرداری به حبس و جزای نقدی معادل مال موضوع اتهام، محکوم شده را با درخواست محکوم علیه به سبب اخذ رضایت از شاکی تخفیف دهد؟

جواز تخفیف جزای نقدی در جرم کلاهبرداری

آیا دادگاه صادر کننده رای می تواند جزای نقدی شخصی که به اتهام کلاهبرداری به حبس و جزای نقدی معادل مال موضوع اتهام، محکوم شده را با درخواست محکوم علیه به سبب اخذ رضایت از شاکی تخفیف دهد؟

www.newslaw.ir

اتفاق نظر

تبصره ذیل ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبردای، تخفیف مجازات حبس را به کمتر از حداقل مجازات قانونی (یک سال) ممنوع کرده است، لذا چون اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامی یا ماده 277 قانون آئین دادرسی کیفری حسب مورد، اطلاق بر عموم آن داشته و می توان تبصره فوق را استثنائی بر اصل مذکور تلقی کرد. باید پذیرفت، تقلیل یا تخفیف جزای نقدی به دلیل اخذ رضایت و یا استناد به هر یک از موارد پیش گفته هیچ گونه مخالفتی با موازین قانونی ندارد.

نظر کمیسیون نشست قضائی (2)

همان طور که در اتفاق نظر ابرازی اشاره شده است، ممنوعیت تخفیف مجازات فقط مربوط به کیفر حبس بوده و شامل جزای نقدی مقرر در حکم نمی شود؛ بنابراین، چنانچه بعد از صدور حکم قطعی، محکوم علیه گذشت شاکی را تحصیل و درخواست تخفیف مجازات کند، دادگاه می تواند به استناد ماده 277 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، با لحاظ ماده 22 قانون مجازات اسلامی، جزای نقدی مورد حکم را تخفیف دهد.

    دیدگاه

    شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید    کد امنیتی کد جدید