امروز: شنبه, ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ برابر با ۲۴ ذو الحجة ۱۴۴۱ قمری و ۱۵ اوت ۲۰۲۰ میلادی
کد خبر: 272140
۵۵۱
۱
۰
نسخه چاپی

درمان های جنسی (قسمت 1)

پیش از پرداختن به سایر مطالب لازم است تا در ارتباط با کلماتی مانند جنسیت و رفتار جنسی که در ادامه مورد استفاده قرار خواهد گرفت، توضیحات مختصری ارائه شود.

درمان های جنسی (قسمت 1)

پایگاه خبری حقوق نیوز

درمان جنسی

جنسیت و رفتار جنسی

پیش از پرداختن به سایر مطالب لازم است تا در ارتباط با کلماتی مانند جنسیت و رفتار جنسی که در ادامه مورد استفاده قرار خواهد گرفت، توضیحات مختصری ارائه شود.

عمده ترین نکاتی که در ارتباط با واژه های جنسیت و رفتار جنسی می توان ارائه نمود، به شرح زیر است.

1. جنسیت چیست؟

2. رفتار جنسی چیست؟

3. معنای سکس Sex

توضیحاتی در ارتباط با موارد عنوان شده ی فوق ارائه می شود.

1. جنسیت چیست؟

تمامی ویژگی های جسمانی، عاطفی، رفتاری و شخصیتی مختص به یک جنس اعم از زن یا مرد، جنسیت نامیده می شود.

2. رفتار جنسی چیست؟

رفتار جنسی نیز مجموعه ای از شناخت ها، باورها، رفتار و عملکرد فردی و ویژه ی زن یا مرد و هم چنین نگرش ها و شیوه های تعامل، ارتباط و رابطه ی جنسی با جنس مخالف را شامل می شود.

3. معنای سکس Sex

سکس (Sex) در زبان انگلیسی دارای معانی و کاربردهایی به قرار زیر است.

الف. نوع جنسیت اعم از زن یا مرد بودن

ب. آمیزش جنسی

ج. سایر معانی

توضیحاتی در ارتباط با موارد عنوان شده ی فوق ارائه می شود.

الف. نوع جنسیت اعم از زن یا مرد بودن

اولین استفاده از کلمه ی Sex برای جنسیت افراد یعنی زن یا مرد بودن مورد استفاده قرار می گیرد. در پرسشنامه ها همراه با نام و نام خانوادگی، سال تولد، عنوانی برای Sex یا جنسیت در نظر گرفته شده که در ادامه به دو عنوان (مرد یا مذکرM,Male) و (زن یا مونث F, Female) تقسیم می شود. افراد برحسب جنسیت شان یکی از آن دو را علامت می زنند.

ب. آمیزش جنسی

مورد دیگر استفاده از کلمه ی Sex آمیزش جنسی است.

برای مثال، Having Sex Once a Week

داشتن رابطه ی جنسی یک نوبت در هفته

البته شیوه ی استفاده از کلمه Sex در جایگاهش مشخص می کند که کدام معنا را دارد.

ج. سایر معانی

مورد دیگری که از کلمه ی Sex استفاده می شود، اضافه کردن حرف y در انتها و تبدیل به کلمه ی Sexy است. کلمه ی سکسی برای زن یا مردی مورد استفاده قرار می گیرد که از جذابیت های زنانه و یا مردانه ی قابل توجهی برخوردار باشد. کلمه ی مترادف دیگر Foxy است که عامیانه تر بوده و برای خانم ها مورد استفاده قرار می گیرد. Foxy Lady به معنای خانم بسیار جذاب، اما کلمه ی سکسی رایج تر است.

در نوشته های موجود سعی بر این است که حتی الامکان از معادل های فارسی استفاده شود.

درمان های جنسی (قسمت 1)

آسیب پذیری و اختلال در رفتار جنسی

یک موضوع قابل توجه در ارتباط با رفتار جنسی آسیب پذیری، مشکل دار و دچار اختلال شدن آن است. در واقع موضوع نوشته های موجود نیز بر همین مطلب یعنی آسیب پذیری و اقدام های درمانی مرتبط در ارتباط با رفتار جنسی است.

عمده ترین نکاتی که در ارتباط با آسیب پذیری و اختلال در رفتار جنسی می توان عنوان نمود، به قرار زیر است.

1. هر امر و پدیده ای از جمله آدمی دارای آسیب پذیری خاص خود است.

2. رفتار جنسی نیز از آسیب پذیری هایی برخوردار است.

3. اختلال ها و آسیب های پزشکی رفتار جنسی

4. آسیب و اختلال در رفتار جنسی در هر دوره از زندگی می تواند روی دهد.

توضیحاتی در ارتباط با موارد عنوان شده ی فوق ارائه می شود.

1. هر امر و پدیده ای از جمله آدمی دارای آسیب پذیری خاص خود است.

آدمی موجودی توانمند و دارای ویژگی هایی است که توان ساختن و متحول نمودن خویش را داشته و از اختیار و انتخاب برخوردار است. اما در عین حال از آسیب پذیری هایی برخوردار بوده و عوامل گوناگونی قادر به اثرگذاری بر وی بوده و از جنبه های جسمانی، عاطفی و روانی می تواند دچار مشکل و آسیب شود. البته این امر در

ارتباط با اکثریت قریب به اتفاق پدیده های موجود در جهان خلقت نیز مصداق دارد.

2. رفتار جنسی نیز از آسیب پذیری هایی برخوردار است.

رفتار جنسی نیز که مجموعه ای از شناخت ها، نگرش ها، رفتار و عملکردهایی در ارتباط با جنسیت و رفتار جنسی است نیز می تواند دچار آسیب و اختلال شود. به عبارتی در صورت برخورداری از شناخت های نادرست، نگرش های غیرمنطبق با حقایق و هم چنین رفتارهایی که می تواند مشکل آفرینی هایی را به همراه داشته

باشد، رفتار جنسی دچار آسیب و یا اختلال می شود.

3. اختلال ها و آسیب های پزشکی رفتار جنسی

رفتار جنسی نیز می تواند از جنبه های گوناگون زیستی و پزشکی نیز دچار آسیب، اختلال و بیماری شود. بدیهی است این گونه آسیب ها، به درمان های پزشکی مرتبط نیاز دارد.

4. آسیب و اختلال در رفتار جنسی در هر دوره از زندگی می تواند روی دهد.

مشکلات، آسیب ها و اختلال ها در رفتار جنسی در هر دوره ای از زندگی می تواند روی دهد. چنین آسیب و اختلال هایی از همان سنین اولیه کودکی آغاز و تا اواخر عمر می تواند ادامه داشته باشد. اما آنچه به تجربه مشاهده شده حاکی از آن است که بیشترین مشکلات جنسی افراد در دهه های دوم و سوم زندگی روی می دهد.

درمان های جنسی (قسمت 1)

شاخص و معیار آسیب و اختلال در رفتار جنسی

با توجه به این مطلب که موضوع نوشته های موجود درمان مشکلات، آسیب ها و اختلال های رفتار جنسی است. به همین مناسبت لازم است تا با معیارهای مورد نیاز برای شناخت آسیب و اختلال های موجود در رفتار جنسی آشنا شویم.

عمده ترین نکاتی که در ارتباط با شاخص های موجود برای سنجش و اختلال در نظر گرفتن بعضی رفتارهای جنسی می توان عنوان نمود، به شرح زیر است.

1. آمار

2. هنجارهای اجتماعی

3. آسیب زایی، اختلال آور و مشکل آفرینی رفتار جنسی

4. لزوم در نظر گرفتن هر سه معیار و یا عمده و مهم ترین آن ها

توضیحاتی در ارتباط با موارد عنوان شده ی فوق ارائه می شود.

1. آمار

اولین معیار برای سنجش آسیب گونه بودن یک رفتار جنسی میزان افراد مبتلا به آن است. اگر تعداد افرادی که دارای رفتار جنسی خاصی هستند، به مراتب بیشتر از اشخاصی باشد که فاقد آن رفتارند، رفتار مورد نظر سالم محسوب می شود. در غیر این صورت رفتاری مختل و بیمارگونه است.

برای مثال، عمل چشم چرانی (Voyerism) که فرد مبتلا، رویکرد جنسی و تحریکات جنسی اش را با نگاه کردن های نامتعارف و بیش از اندازه به جنس مخالفی که جایگاه همسر را ندارد، در نظر بگیریم. چنانچه با نمونه گیری آماری که معرف جامعه باشد، مشخص شود که تعداد محدودی از افراد، رویکرد رفتار جنسی و کسب رضایت شان به شیوهای بیش از اندازه براین عمل یعنی چشم چرانی متمرکز باشد، چشم چرانی رفتاری ناسالم و بیمارگونه محسوب می شود. زیرا اکثریت افراد رفتار جنسیشان متمرکز بر ارتباطی عاطفی، انسانی و مهرورزانه با فردی از جنس مخالف در جایگاه همسر معطوف بوده و بودن در کنار هم و در سایه ی چنین زندگی، نیازهای جنسی شان نیز برآورده می گردد.

با توجه به آمار بیشتر افرادی که رفتار جنسی شان براین شیوه متمرکز است، برآورده نمودن و متمرکز کردن رفتار جنسی و کسب تحریک و رضایت از طریق تماشای افراطی و چشم چرانی بعضی افراد از جنس مخالف رفتاری ناسالم، مختل و بیمارگونه به شمار می رود.

2. هنجارهای اجتماعی

دومین معیار برای سنجش آسیب در رفتار جنسی، هنجارهای اجتماعی است. برای مثال، ارتباطی عاطفی و عاشقانه با فردی از جنس مخالف غیر از همسر اگر با هنجارهای اجتماعی مغایرتی نداشته باشد، رفتاری هنجار محسوب می شود. در غیر این صورت رفتاری ناسالم، مختل و بیمارگونه به شمار می رود.

البته بعضی از رفتارهای جنسی احتمال دارد در میان بعضی فرهنگ ها و یا خرده فرهنگ ها رفتاری هنجار و برخی نیز آن را ناهنجار در نظر بگیرند. برای مثال، خودارضائی در بعضی فرهنگ ها رفتاری عادی و در میان بعضی فرهنگ ها رفتاری ناسالم و ناهنجار محسوب می شود.

3. آسیب زایی، اختلال آور و مشکل آفرینی رفتار جنسی

سومین شاخص برای ناسالم، مختل و بیمارگونه بودن یک رفتار جنسی پیامدهای آسیب زا و مشکل آفرینی است که آن رفتار به همراه دارد.

برای مثال، فرد مبتلا به چشم چرانی که رفتار جنسی اش به جای ایجاد ارتباط انسانی بر تماشای افراطی افرادی از جنس مخالف متمرکز و دریافت تحریکات از این طریق است. چنین امری در صورتی که فرد مبتلا متأهل باشد، مشکلاتی را در ارتباط با همسر به وجود خواهد آورد. زیرا این گونه اعمال خاصیت تکرار پذیری داشته و شخص آن را در موقعیت های گوناگون در اجتماع، در محل کار، در روابط خانوادگی به اجرا در می آورد. البته آنها خود متوجه نیستند، اما اطرافیان و به ویژه همسر متوجه نگاه ها و رفتارهای نامتعارف شان می شوند. توجه نداشتن به همسر و نگاه کردن به سایر افراد از جنس مخالف اعتراض ها و در ادامه درگیری هایی را به همراه خواهد داشت.

هم چنین افراد و به ویژه خانم هایی که مورد این گونه نگاه ها قرار می گیرند، دچار رنجش شده و احتمال دارد بعضی از آنها اعتراض کرده و یا از حضور در برابر چنین افرادی کناره گیری نمایند. با توجه به پیامدهای آسیب زا و مشکل آفرین ناشی از چشم چرانی، چنین رفتاری آسیب گونه و نوعی مشکل و بیماری در حوزه ی رفتار جنسی به شمار می رود.

البته چشم چرانی در دوران تجرد نیز پیامدهای آسیب زا و مشکل آفرینی را به همراه خواهد داشت. منتها در دوران تأهل به دلیل مغایرت این رفتار با تعهدی که همسران بایستی نسبت به هم داشته باشند، مشکل آفرینی بیشتری را به همراه دارد.

هم چنین اقدام به خودارضائی و در صورتی که جنبه ی افراطی به خود بگیرد، مشکلاتی مانند انزال پیش رس و احساس شرم و گناه را به همراه خواهد داشت. این در حالی است که رابطه ی جنسی عادی و متعارف، چنین پیامدهایی را به همراه ندارد. با در نظر داشتن چنین پیامدهای مشکل آفرین و آسیب زایی خودارضائی، رفتاری آسیب گونه به شمار می رود.

مورد دیگر اقدام به برقراری ارتباط عاطفی و یا جنسی با فردی از جنس مخالف غیر از همسر، بی وفایی و خیانت است. اغلب زنان و مردان متأهل در صورت بی وفایی و یا خیانت همسرشان دچار رنجش های گوناگونی می شوند. البته آنها به همین دلیل و برای پرهیز از رفتارهای اعتراض آمیز همسر، به صورتی افراطی دروغ گفته و پنهان کاری می کنند.

در هر حال با وقوع بی وفایی و خیانت مجموعه ای از مشکلات، درگیری ها و ناآرامی ها میان همسران روی می دهد. با توجه به مجموعه مشکل آفرینی ها و پیامدهای دردسرساز و آسیب زایی که بی وفایی و خیانت به همسر به دنبال دارد، چنین رفتاری ناسالم، آسیب گونه و مختل به شمار می رود.

4. لزوم در نظر گرفتن هر سه معیار و یا عمده و مهم ترین آن ها

برای اختلال محسوب نمودن یک رفتار جنسی لازم است که هر سه ملاک با هم در نظر گرفته شود. اما در برخی موارد احتمال دارد که رفتار جنسی یکی یا دو مورد از ملاک ها موجود نبوده، اما یک یا دو مورد دیگر در ارتباط با آن صحت داشته باشد. با توجه به همان یک یا دو مورد نیز می توان رفتار جنسی مورد نظر را رفتاری ناسالم و ناهنجار در نظر گرفت.

برای مثال، خودارضائی احتمال دارد که ملاک اول یعنی آمار در مورد آن مصداق نداشته باشد و اغلب افراد در سنین و در دوره هایی اقدام به آن نمایند. همین طور ملاک دوم یعنی هنجارهای اجتماعی نیز آن را بپذیرد، اما با توجه به ملاک سوم یعنی مشکل آفرینی و پیامدهای ناخوشایند به همراه داشتن، می تواند رفتاری آسیب گونه به شمار رود.

در مجموع لازم است که هر سه معیار برای ناهنجار و بیمارگونه بودن یک رفتار جنسی صحت داشته باشد، اما چنانچه یک یا دو مورد آن مصداق نداشت و فقط یک یا دو ملاک دیگر هم خوانی داشت، می توان آن را رفتاری مختل به شمار آورد.

توضیحاتی در ارتباط با موارد عنوان شده ی فوق ارائه می شود.

1. آمار

اولین معیار برای سنجش آسیب گونه بودن یک رفتار جنسی میزان افراد مبتلا به آن است.

اگر تعداد افرادی که دارای رفتار جنسی خاصی هستند، به مراتب بیشتر از اشخاصی باشد که فاقد آن رفتارند، رفتار مورد نظر سالم محسوب می شود. در غیر این صورت رفتاری مختل و بیمارگونه است.

برای مثال، عمل چشم چرانی (Voyerism) که فرد مبتلا، رویکرد جنسی و تحریکات جنسی اش را با نگاه کردن های نامتعارف و بیش از اندازه به جنس مخالفی که جایگاه همسر را ندارد، در نظر بگیریم. چنانچه با نمونه گیری آماری که معرف جامعه باشد، مشخص شود که تعداد محدودی از افراد، رویکرد رفتار جنسی و کسب رضایت

شان به شیوهای بیش از اندازه براین عمل یعنی چشم چرانی متمرکز باشد، چشم چرانی رفتاری ناسالم و بیمارگونه محسوب می شود. زیرا اکثریت افراد رفتار جنسیشان متمرکز بر ارتباطی عاطفی، انسانی و مهرورزانه با فردی از جنس مخالف در جایگاه همسر معطوف بوده و بودن در کنار هم و در سایه ی چنین زندگی، نیازهای

جنسی شان نیز برآورده می گردد.

با توجه به آمار بیشتر افرادی که رفتار جنسی شان براین شیوه متمرکز است، برآورده نمودن و متمرکز کردن رفتار جنسی و کسب تحریک و رضایت از طریق تماشای افراطی و چشم چرانی بعضی افراد از جنس مخالف رفتاری ناسالم، مختل و بیمارگونه به شمار می رود.

2- هنجارهای اجتماعی

دومین معیار برای سنجش آسیب در رفتار جنسی، هنجارهای اجتماعی است. برای مثال، ارتباطی عاطفی و عاشقانه با فردی از جنس مخالف غیر از همسر اگر با هنجارهای اجتماعی مغایرتی نداشته باشد، رفتاری هنجار محسوب می شود. در غیر این صورت رفتاری ناسالم، مختل و بیمارگونه به شمار می رود.

البته بعضی از رفتارهای جنسی احتمال دارد در میان بعضی فرهنگ ها و یا خرده فرهنگ ها رفتاری هنجار و برخی نیز آن را ناهنجار در نظر بگیرند. برای مثال، خودارضائی در بعضی فرهنگ ها رفتاری عادی و در میان بعضی فرهنگ ها رفتاری ناسالم و ناهنجار محسوب می شود.

3- آسیب زایی، اختلال آور و مشکل آفرینی رفتار جنسی

سومین شاخص برای ناسالم، مختل و بیمارگونه بودن یک رفتار جنسی پیامدهای آسیب زا و مشکل آفرینی است که آن رفتار به همراه دارد.

برای مثال، فرد مبتلا به چشم چرانی که رفتار جنسی اش به جای ایجاد ارتباط انسانی بر تماشای افراطی افرادی از جنس مخالف متمرکز و دریافت تحریکات از این طریق است. چنین امری در صورتی که فرد مبتلا متأهل باشد، مشکلاتی را در ارتباط با همسر به وجود خواهد آورد. زیرا این گونه اعمال خاصیت تکرار پذیری داشته و

شخص آن را در موقعیت های گوناگون در اجتماع، در محل کار، در روابط خانوادگی به اجرا در می آورد. البته آنها خود متوجه نیستند، اما اطرافیان و به ویژه همسر متوجه نگاه ها و رفتارهای نامتعارف شان می شوند. توجه نداشتن به همسر و نگاه کردن به سایر افراد از جنس مخالف اعتراض ها و در ادامه درگیری هایی را به همراه

خواهد داشت.

هم چنین افراد و به ویژه خانم هایی که مورد این گونه نگاه ها قرار می گیرند، دچار رنجش شده و احتمال دارد بعضی از آنها اعتراض کرده و یا از حضور در برابر چنین افرادی کناره گیری نمایند. با توجه به پیامدهای آسیب زا و مشکل آفرین ناشی از چشم چرانی، چنین رفتاری آسیب گونه و نوعی مشکل و بیماری در حوزه ی رفتار

جنسی به شمار می رود.

البته چشم چرانی در دوران تجرد نیز پیامدهای آسیب زا و مشکل آفرینی را به همراه خواهد داشت. منتها در دوران تأهل به دلیل مغایرت این رفتار با تعهدی که همسران بایستی نسبت به هم داشته باشند، مشکل آفرینی بیشتری را به همراه دارد.

هم چنین اقدام به خودارضائی و در صورتی که جنبه ی افراطی به خود بگیرد، مشکلاتی مانند انزال پیش رس و احساس شرم و گناه را به همراه خواهد داشت. این در حالی است که رابطه ی جنسی عادی و متعارف، چنین پیامدهایی را به همراه ندارد. با در نظر داشتن چنین پیامدهای مشکل آفرین و آسیب زایی خودارضائی،

رفتاری آسیب گونه به شمار می رود.

مورد دیگر اقدام به برقراری ارتباط عاطفی و یا جنسی با فردی از جنس مخالف غیر از همسر، بی وفایی و خیانت است. اغلب زنان و مردان متأهل در صورت بی وفایی و یا خیانت همسرشان دچار رنجش های گوناگونی می شوند. البته آنها به همین دلیل و برای پرهیز از رفتارهای اعتراض آمیز همسر، به صورتی افراطی دروغ گفته و

پنهان کاری می کنند.

در هر حال با وقوع بی وفایی و خیانت مجموعه ای از مشکلات، درگیری ها و ناآرامی ها میان همسران روی می دهد. با توجه به مجموعه مشکل آفرینی ها و پیامدهای دردسرساز و آسیب زایی که بی وفایی و خیانت به همسر به دنبال دارد، چنین رفتاری ناسالم، آسیب گونه و مختل به شمار می رود.

4- لزوم در نظر گرفتن هر سه معیار و یا عمده و مهم ترین آن ها

برای اختلال محسوب نمودن یک رفتار جنسی لازم است که هر سه ملاک با هم در نظر گرفته شود. اما در برخی موارد احتمال دارد که رفتار جنسی یکی یا دو مورد از ملاک ها موجود نبوده، اما یک یا دو مورد دیگر در ارتباط با آن صحت داشته باشد. با توجه به همان یک یا دو مورد نیز می توان رفتار جنسی مورد نظر را رفتاری ناسالم و

ناهنجار در نظر گرفت.

برای مثال، خودارضائی احتمال دارد که ملاک اول یعنی آمار در مورد آن مصداق نداشته باشد و اغلب افراد در سنین و در دوره هایی اقدام به آن نمایند. همین طور ملاک دوم یعنی هنجارهای اجتماعی نیز آن را بپذیرد، اما با توجه به ملاک سوم یعنی مشکل آفرینی و پیامدهای ناخوشایند به همراه داشتن، می تواند رفتاری آسیب گونه به شمار رود.

در مجموع لازم است که هر سه معیار برای ناهنجار و بیمارگونه بودن یک رفتار جنسی صحت داشته باشد، اما چنانچه یک یا دو مورد آن مصداق نداشت و فقط یک یا دو ملاک دیگر هم خوانی داشت، می توان آن را رفتاری مختل به شمار آورد.

بیشتر بخوانید:

پرسش و پاسخ درباره ی ناتوانی جنسی آقایان

آناتومی و وظایف دستگاه تناسلی مردان

واژینیسموس چیست و چه علائمی را به همراه دارد؟

منبع: کتاب درمان جنسی/نویسنده: سعید کاوه

  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید