امروز: چهارشنبه, ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ برابر با ۱۴ ذو الحجة ۱۴۴۱ قمری و ۰۵ اوت ۲۰۲۰ میلادی
کد خبر: 265009
۱۳۴۸
۱
۰
نسخه چاپی
تخلفات انتظامی وکلاء

در صورتی که وکیل در مقابل اسناد دریافتی به موکل رسید ارائه نکند

حقوق نیوز/ حقوقی/ تخلفات انتظامی وکلاء

در صورتی که وکیل در مقابل اسناد دریافتی به موکل رسید ارائه نکند
در صورتی که وکیل در مقابل اسناد دریافتی به موکل رسید ارائه نکند

در صورتی که وکیل در مقابل اسناد دریافتی به موکل رسید ارائه نکند

ماده 79 آئین نامه لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری :

متخلف از هریک از مقررات ذیل به مجازات انتظامی درجه 3 و یا4 محکوم خواهدشد :

بند2: در مقابل وجه یا مال دیگری که از موکل دریافت می نماید رسید بدهد.

نمونه ای از آراء صادره در این خصوص ؛

حسب شکایت خانم ...که به تاریخ 28/11/85 ثبت دفتر گردیده بلحاظ اهمال و کوتاهی آقای ...وکیل پایه یک دادگستری در اخذ گواهی عدم حضور خریدار ملک ایشان، حکم محکومیت مشار الیها به الزام به انتقال و تنظیم سند رسمی با خریدار از سوی دادگاه بدوی صادر و در ادامه آن نیز آقای وکیل مشتکی عنه تاریخ تشکیل جلسه دادگاه تجدید نظر را به وی اطلاع نداده که لاجرم با تطویل دادرسی خریدار همان مبلغ و ثمن اولیه معامله را پرداخته و مبیع بنام وی انتقال گردیده که مسئول خسارت وارده از این جهت را شاکیه بر عهده وکیل مشتکی عنه قرارداده و سپس در تعقیب این شکایت در مورخ 7/1/86 شاکیه اعلام داشته که آقای وکیل مشتکی عنه هیچگونه قرارداد حق الوکاله با وی تنظیم ننموده ، و ضمنا" بابت مبالغ دریافتی بعنوان حق الوکاله رسیدی تحویل نداده است . مضافا" مبلغ سی و پنج میلیون ریال دریافتی از خریدار را به شاکیه مسترد ننموده و مدت سه سال در حساب شخصی خود واریز نموده و خلاصه کلام اینکه ملکی را که هفتاد میلیون تومان ارزش داشته خریدار موفق شده با پرداخت بیست و چهار میلیون تومان تملک نماید که البته در این خصوص مدارکی تقدیم که پیوست می باشد . در خصوص پاسخ آقای مشتکی عنه اعلام داشته که هیچیک از اتهامات وارده را قبول ندارد و در تاریخی که وقت حضور متبایعین در محضر بوده دارای سمت وکالت نبوده و تنها بلحاظ دوستی با همسر و فرزند شاکیه و اصرار آنان در محضر حاضر شد و تقاضای تسلیمی به دفترخانه را نیز به تقاضای شاکیه تحریر نمود.

مضافا" خریدار نیز در وقت محضر با همراه داشتن چک شماره 80521/486 -25/2/82 جهت انجام معامله حاضر ولی شاکیه تمایلی به انجام معامله نداشته ووکیل مشتکی عنه مدعی است که وظیفه وکالتی را به نحو احسن انجام داده و هیچگونه کوتاهی نداشته است و ترتیب شماره و تاریخ لوایحی را که به مراجع قضایی تقدیم داشته اعلام نموده ذیل صورتجلسات را نیز امضاء که حکایت از حضورش در محضر دادگاه دارد و در برابر داخواست تقابل خریدار نیز پاسخگویی لازم را نموده و مبلغ دو میلیون تومان بابت حق الوکاله و هزینه دادرسی دریافت که پس از ختم پرونده مبلغ هشتصد هزار تومان باقیمانده را به شاکیه مسترد نموده و تا حدی پیگیر دعوی و انجام وظایف وکالتی بوده که از حکم دادگاه بدوی تجدیدنظر خواسته و سپس دادخواست به شعب تشخیص نیز تقدیم داشته و کلاسه پرونده های مذکور را نیز اعلام داشته و علی رغم اینکه شاکیه اقدام به انتخاب دو وکیل دیگر نموده همچنان به انجام وظایف وکالتی ادامه داده (مبلغی را که شاکیه مدعی است سه سال در حساب اینجانب بوده به دلیل اینکه مشار الیها عازم سفر مکه معظمه بوده به اینجانب پرداخت تا در صورت فسخ معامله به خریدار بپردازم که پس از عدم توافق در فسخ در مدت شش ماه به شاکیه مسترد نموده) و تقاضای صدور حکم بر ائت خود را نموده که دادگاه با بررسی شکایات و تحقیقات انجام شده از شاکیه و تحقیقات جامعی که توسط خانم دادیار محترم دادسرای انتظامی صورت گرفته و تحقیقات بعمل آمده در جلسه حاضر دادگاه انتظامی و کیفر خواست صادره دادسرای محترم انتظامی بشماره 85/1014-22/7/86 و اینکه هیچگونه قراردادی برای پرداخت حق الوکاله بین شاکیه و وکیل مشتکی عنه تنظیم نگردیده مضافا" رسید دریافت وجه بابت حق الوکاله نیز از طرف آقای وکیل صادر و تحویل شاکیه نگردیده که این تخلف از مقررات حاکم وکالتی و عمل وکیل مشتکی عنه منطبق است با ماده 77 و نیز بند 2 ماده 79 ناظر بر ماده 76 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء که داد گاه با اعمال یک درجه تخفیف به لحاظ فقد سابقه آقای ......وکیل پایه یک دادگستری را به توبیخ با درج در پرونده محکوم می نماید .

  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید