امروز: پنج شنبه, ۰۱ آبان ۱۳۹۹ برابر با ۰۴ ربيع الأول ۱۴۴۲ قمری و ۲۲ اکتبر ۲۰۲۰ میلادی
کد خبر: 264187
۴۳۸
۱
۰
نسخه چاپی

عنوان مجرمانه رها نمودن فرد ناتوان به قصد مرگ

پرسش : نوه دختری که تها وارث پدربزرگ خود در ثورت فوت وی خواهد بود پدربزرگش را که نابینا و ناتوان است با قصد مرگ، او را در جنگل حفاظت شده که در آن جا حیوانات وحشی درنده نگهداری می شوند به بهانه تفریح برده و رها می نماید، 24 ساعت بعد به محل مراجعه متوجه می شود که پدربزرگ هنوز در جنگل است او را به بهانه دیگری در وسط جاده ترانزیت که در کنار جنگل است قرار داده و منتظر می ماند و اتوبوسی که چراغ های جلوی آن خرابی قبلی داشته و راننده از این موضوع مطلع بوده با او برخورد می نماید. نوه دختری بلادرنگ با همکاری راننده اتوبوس وی را به بیمارستان منتقل، لیکن او فوت مینماید. پزشکی قانونی علت مرگ وی را شکستگی های ایجاد شده پاها و نیز کهولت سن تعیین می نماید، کاردان فنی علت حادثه را بی مبالاتی راننده اعلام می کند قاضی رسیدگی کننده در جریان تحقیقات با توجه به اقاریر نوه دختری به قصد او پی میبرد، در فرض حال چه عناوین مجرمانه ای قابل تصور است؟

عنوان مجرمانه رها نمودن فرد ناتوان به قصد مرگ

عنوان مجرمانه رها نمودن فرد ناتوان به قصد مرگ

پرسش : نوه دختری که تها وارث پدربزرگ خود در ثورت فوت وی خواهد بود پدربزرگش را که نابینا و ناتوان است با قصد مرگ، او را در جنگل حفاظت شده که در آن جا حیوانات وحشی درنده نگهداری می شوند به بهانه تفریح برده و رها می نماید، 24 ساعت بعد به محل مراجعه متوجه می شود که پدربزرگ هنوز در جنگل است او را به بهانه دیگری در وسط جاده ترانزیت که در کنار جنگل است قرار داده و منتظر می ماند و اتوبوسی که چراغ های جلوی آن خرابی قبلی داشته و راننده از این موضوع مطلع بوده با او برخورد می نماید. نوه دختری بلادرنگ با همکاری راننده اتوبوس وی را به بیمارستان منتقل، لیکن او فوت مینماید. پزشکی قانونی علت مرگ وی را شکستگی های ایجاد شده پاها و نیز کهولت سن تعیین می نماید، کاردان فنی علت حادثه را بی مبالاتی راننده اعلام می کند قاضی رسیدگی کننده در جریان تحقیقات با توجه به اقاریر نوه دختری به قصد او پی میبرد، در فرض حال چه عناوین مجرمانه ای قابل تصور است؟

www.newslaw.ir

نظر اکثریت

در فرض مساله نوه دختری مرتکب بزه موضوع ماده 633 قانون مجازات اسلامی گردیده و راننده اتوبوس نیز به قتل غیر عمد به جهت بی احتیاطی در امر رانندگی قابل تعقیب می باشد.

نظر اقلیت

با عنایت به این که در شرع اسلام، نیت اساس هر امری است و در فرض مسئله نوه دختری به عوان قاتل عمد (قتل به تسبیب) قابل تعقیب است و مباشر مسئولیتی ندارد.

نظر کمیسیون نشست قضایی (3) جزایی

عمل نوه دختری با فرض بلوغ، در مورد رها کردن پدربزرگ در جنگل، چون صدمه ای به نام برده وارد نشده از مصادیق قسمت اول ماده 633 قانون مجازات اسلامی است و در خصوص قرار دادن پدربزرگ در جاده، با توجه به این که خود مشارالیها نیز حضور داشته و رانندگی در جاه ها نیز بر اساس مقررات مربوط به راهنمایی و رانندگی می باشد، از مصادیق رها کردن نیست و در قتل پدربزرگ تقصیری متوجه او نمی باشد زیرا :

اولاً : قصد جرم، جرم نیست

ثانیاً : با فرض اینکه مشارالیها، او را به قصد هلاکت در جاده قرار داده باشد، چون راننده در موقع رانندگی باید تمام جوانب امر را رعایت نماید و در اثر بی احتیاطی او قتل واقع شده است، موضوع قتل شبه عمد است و راننده مقصر می باشد، زیرا چنانچه راننده رعایت مقررات را می نمود، قصد نوه دختری محقق نمی شد.

    دیدگاه

    شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید    کد امنیتی کد جدید