امروز: شنبه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ برابر با ۰۱ صفر ۱۴۴۲ قمری و ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۰ میلادی
کد خبر: 264061
۴۹۸
۱
۰
نسخه چاپی

قتل غیر عمد بر اثر عدم مهارت در قابلگی – اشتغال به مامایی بدون پروانه

اشتغال به قابلگی منجر به فوت چند عنوان مجرمانه دارد؟

قتل غیر عمد بر اثر عدم مهارت در قابلگی – اشتغال به مامایی بدون پروانه

پرسش : اشتغال به قابلگی منجر به فوت چند عنوان مجرمانه دارد؟

قتل غیر عمد بر اثر عدم مهارت در قابلگی – اشتغال به مامایی بدون پروانه

www.newslaw.ir

در صورتی که قتل غیرعمد بر اثر عدم مهارت قابله ای که بدون داشتن پروانه به قابلگی اشتغال ورزیده واقع شود دو اتهام قتل غیر عمد و اشتغال به مامایی بدون پروانه مشمول ماده 31 قانون مجازات عمومی است نه ماده 2 ملحقه به قانون آیین دادرسی کیفری تا برای هر یک از دو اتهام مجازاتی جداگانه تعیین شود.

اشتغال به مامایی بدون پروانه جرم بوده و در حدود ماده 3 قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی قابل مجازات است. در صورتی که قتل غیرعمد بر اثر عدم مهارت قابله ای که بدون داشتن پروانه به قابلگی اشتغال ورزیده واقع شود دو اتهام قتل غیر عمد و اشتغال به مامایی بدون پروانه مشمول ماده 31 قانون مجازات عمومی است نه ماده 2 جداگانه تعیین شود.

    دیدگاه

    شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید    کد امنیتی کد جدید