امروز: چهارشنبه, ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ برابر با ۱۸ رجب ۱۴۴۲ قمری و ۰۳ مارس ۲۰۲۱ میلادی
کد خبر: 264058
۷۳۶
۱
۰
نسخه چاپی

قتل و عدم تحقق بزه آدم ربایی

پرسش : در خصوص نوع تل و همچنین با عدم تحقق بزه آدم ربایی چه نظری دارند؟

قتل و عدم تحقق بزه آدم ربایی

پرسش : در خصوص نوع تل و همچنین با عدم تحقق بزه آدم ربایی چه نظری دارند؟

قتل و عدم تحقق بزه آدم ربایی

www.newslaw.ir

نظر اکثریت

نظرات بیان شده در خصوص نوع قتل :

با توجه به تعریف قتل عمد نوع قتل، قتل عمد بوده و هویت مجنی علیه تاثیری در ماهین قتل عمد ندارد. نظرات بیان شده در خصوص تحقق بزه آدم ربایی : بزه آدم ربایی محقق نشده است.

نظر اقلیت

نظرات بیان شده در خصوص نوع قتل :

با توجه به ماده 206 قانون مجازات اسلامی که در موارد قتل عمد را مشخص نموده است و اشخاص به قتل رسیده، نه شخص معین می باشند و نه فرد غیر معین از یک جمع معین و با التفات به این که آنچه مد نظر بوده محقق نشده «ماقصد لم یقع و ماوقع لم یقصد» جرم نسبت به افراد مورد نظر عقیم مانده نسبت به مقتولین مد نظر نبوده اند واقع شده است و عمد مرتکب مورد تردید است و رای اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز موید این نظر است و علاوه بر این نظر فقهی حضرت ایت اله العظمی گلپایگانی، نوع قتل را شبه عمد دانسته و حضرت آیت اله العظمی خامنه ای نیز تطبیق عنوان قتل موجب قصاص بر این مورد را خالی از اشکال ندانسته است.

نظرات بیان شده در خصوص تحقق یا عدم تحقق بزه آدم ربایی :

با عنایت به ماده 621 قانون مجازات اسلامی که ربودن اشخاص با حیله و تقلب و با هر نیتی را آدم ربایی دانسته است و در فرض مسئله آقایان، «الف» و «ب» با قصد قتل و با توطئه قبلی آقایان «د» و «ج» را به شکار می برند، متهمین علاوه بر ارتکاب بزه سبه عمد مرتکب بزه آدم ربایی گردیده اند.

www.newslaw.ir

نظر کمیسیون نشست قضایی (3) جزایی

بند «الف» با فرض اشتباه در هدف گیری با حصول نتیجه ارتکابی قتل عمد است.

پاسخ بند دوم : در فرض سوال ، آدم ربایی محقق نیست و از مصادیق، موضوع ماده 621 قانون مجازات اسلامی، نمی باشد.

    دیدگاه

    شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید    کد امنیتی کد جدید