امروز: چهارشنبه, ۰۲ مهر ۱۳۹۹ برابر با ۰۵ صفر ۱۴۴۲ قمری و ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۰ میلادی
کد خبر: 268953
۲۶۷
۱
۰
نسخه چاپی
قرارداد مشارکت

قرارداد مشارکت اجرای پروژه تجاری، اداری،کارگاهی و پارکینگ

حقوق نیوز/ نمونه قراردادها

قرارداد مشارکت اجرای پروژه تجاری، اداری،کارگاهی و پارکینگ

این قرارداد بین شرکت ................ (سهامی خاص) به شماره ثبت ........... به نمایندگی آقای ........... مدیر عامل به عنوان (شریک اول) و آقای .................. فرزند .......... دارای شناسنامه شماره ............ صادره از ........... متولد ......... به آدرس ........................................................................................................ به عنوان (شریک دوم) منعقد گردید.

ماده 1 – موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد اجرای پروژه مشارکتی تجاری، اداری و کارگاهی پلاک فرعی .............. از اصلی ........... اراضی ............. بخش .............. شهرستان .................

ماده 2 – قدرالسهم

قدرالسهم هر یک از شرکاء ...............درصد در کل قرارداد مشارکت می باشد.

ماده 3 –

1-3- شریک اول تعهدات نظارت بر ساخت پروژه توسط شریک دوم را در قبال اخذ .......... درصد از هزینه ساخت برابر صورت وضعیت های تایید شده انجام می دهد.

2-3- شریک دوم متعهد است کلیه گروه های اجرایی و مصالح مورد نیاز بخش های ابنیه و تاسیسات برقی و مکانیکی و غیره را تامین نماید که بایستی قبل از انعقاد قرارداد خرید و یا پیمانکاری نسبت به اخذ تاییدیه شریک اول اقدام نماید.

3-3- شریک دوم موظف است در صورت عدم تایید پرسنل و یا پیمانکاران مستقر در پروژه توسط شریک اول، حداکثر ظرف مدت ........ روز نسبت به تعویض پرسنل و یا گروه های اجرایی مربوطه اقدام نمایند.

4-3- شریک دوم موظف است کلیه احجام و عملیات انجام شده را از نظر فنی و متراژ به تایید نماینده یا نمایندگان شریک اول برساند تا نسبت به پرداخت هزینه های مربوطه اقدام شود.

5-3- کلیه درآمدهای حاصل از فروش واحدهای آماده شده به یک حساب مشترک واریز و در جهت تکمیل پروژه تا سقف ریالی مورد توافق در ساخت هزینه می گردد.

6-3- مدیریت فروش واحدهای آماده شده به عهده شریک دوم و با هماهنگی شریک اول بوده که مینای قیمت فروش بر اساس نرخ های کارشناسی شده هر ماه یکبار توسط کارشناسان شریک اول انجام گرفته صورت میگیرد.

ضمناً تعیین زمان کارشناسی ملک به صلاحدید و نظر شریک اول انجام می شود و هزینه های کارشناسی جزء آورده شریک اول منظور می گردد.

7-3- تعیین زمان و درصد پیش فروش پروژه با توافق کامل هر یک از شرکاء بوده و هیچ یک از طرفین به صورت مجزا قادر به پیش فروش قدرالسهم خود نبوده که در صورت مشاهده این مورد کلیه خسارت های وارده به طرف مقابل بر اساس نظر کارشناسی از جزء آورده طرف مقابل منظور و از قدر السهم متخلف (به عنوان نقض کننده قرارداد) کسر خواهد شد مشارالیه کلیه مسئولیت های قانونی، مالی و غیره ناشی از تخلف خود را مباشرتاً در مقابل خریدار (شخص ثالث) پذیرا می باشد.

ماده 4 –

مبلغ فروش بر اساس نرخ های اعلامی از سوی شریک دوم با گزارش توجیهی اقتصادی و برمبنای هر متر مربع تجاری معادل ........... ريال ، هر متر مربع اداری معادل ............. ريال و هرمتر مربع کارگاهی معادل ............. ريال و هر واحد پارکینگ معادل ............ريال به عنوان فروش طرفین منظور می گردد.

تبصره 1 – شریک دوم ملزم است تا سقف مبلغ مذکور در صورت وضعیت تایید شده را به دستگاه نظارت ارائه نماید و از این بابت هچگونه وجهی دریافت نمی نماید.

تبصره 2 – برای تشکیلات و سازماندهی تلبیغات، بازاریابی و فرش واحدهای احداثی ............ درصد از مبلغ قرارداد فرش (مبایع نامه) بابت هزینه های مربوطه به شریک دوم پرداخت خواهد شد.

ماده 5 –

کلیه هزینه های ساخت، تاسیسات زیربنایی پروژه در هر مرحله بر اساس قوانین جاری کشور بر مبنی قدرالسهم طرفین پرداخت می گردد.

ماده 6 –

هزینه های ساخت بر اساس نقشه های مصوب طرفین و فهرست بهاء پایه ........... سال ............ سازمان مدیریت بدون احتساب هر گونه تعدیل آحاد بها و با اعمال ضریب ............ بالاسری و ............ تجهیز و برچیدن کارگاه به شریک دوم حداکثر بعد از ........ روز اراده هر صورت وضعیت تایید شده دستگاه نظارت بر مبنای .......... درصد سهم شریک اول به شریک دوم پرداخت می گردد.

ماده 7 –

شریک دوم متعهد است در مدت .......... ماه از تاریخ پیش پرداخت نسبت به انجام کلیه تعهدات قرارداد حاضر و ساخت و تکمیل و تحویل پروژه به طرف اول اقدام نماید ودر صورت تاخیر در انجام تعهدات مربوط به هر یک از شرکا به ازاء هر ماه تاخیر مبلغ ...... درصد مبلغ قطعی قرارداد حاضر به شریک دیگر منظور می گردد.

ماده 8 –

با توجه به اینکه مشخصات فنی به تایید طرفین می رسد بنابراین هیچگونه تعدیل و مابه التفاوت و اضافه بهایی به شریک دوم در سال اول پرداخت نمی گردد و برای سال دوم بر اساس تعدیل اعلامی از سوی سازمان مدیریت حداکثر تا ......... درصد (.......... درصد) افزایش بر باقی مانده فعالیت پروژه از ابتدای سال دوم به شریک دوم پرداخت می گردد.

ماده 9 –

با عنایت به اینکه شریک دوم اعلام داشته عایدات شریک اول معادل ............ تومان پس از ساخت خواهد بود. به همین منظور شریک دوم جهت تضمین یک قطعه چک به مبلغ ........... تومان به همراه یک اقرارنامه محضری به شریک اول تحویل می نماید تا پس از فروش که زمان آن حداکثر ........ ماه از تاریخ امضا قرارداد می باشد در صورتی که عایدات شریک اول کمتر از مبلغ ......... توان بود از محل چک برداشت شود، چک فوق تضمین سهم شریک اول در پروژه بوده و شریک اول می تواند راساً بدون حضور در مراجع قضایی و پیگیری های اداری برداشت نماید و از این بابن شریک دوم حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.

ماده 10 –

کلیه مسئولیت های حقوقی، کیفری و مدنی و ایمنی و ...... ناشی از عملیات ساختمانی پروژه مذکور با توجه به اینکه مسئولیت ساخت به عهده شریک دوم است را دارا می باشد و از این بابت شریک اول هیچگونه مسئولیتی ندارد.

ماده 11 –

از هر پرداخت به شریک دوم ....... به عنوان حسن انجام کار کسر و در یک حساب جداگانه نگهداری که ....... درصد آن پس از تحویل هر بخش از پروژه به خریدار عودت داده می شود و دیگر پس از گذشت ........ ماه از تاریخ تحویل به خریدار مربوطه در صورت عدم هرگونه نقض و اعلام رضایت خریدار به شریک دوم مسترد می گردد.

ماده 12-

شریک دوم متعهد می باشد ............ دستگاه وسیله نقلیه مناسب و مورد تایید شریک اول به صورت تمام وقت جهت استفاده نظارت پروژه در اختیار شریک اول به هزینه خود قرار دهد.

ماده 13 –

شریک دوم ملزم و متعهد می گردد حداکثر ظرف مدت ..... ماه از تاریخ انقضاء قرارداد نسبت به دریافت تسهیلات با بهره ........ درصد تا سقف .................. ريال جهت واحدهای کارگاهی و سایر موارد با توافق طرفین اقدام نماید و با توافق طرفین بخشی از مبلغ مذکور جهت تسریع در روند پروژه می تواند به حساب مشترک واریز گردد، به هر صورت مبلغ واریزی نمی تواند بیشتر از ..... درصد برآورد اولیه پروژه باشد.

ماده 14 –

این قرارداد در ........... ماده و .......... تبصره و در ......... نسخه که هر یک حکم واحد دارند تنظیم و به تایید طرفین با قبول کلیه شرایط آن رسیده است.

امضای شریک اول امضای شریک دوم

پایگاه خبری حقوق نیوز- قراردادهای مشارکت

  • منبع
  • حقوق نیوز

    دیدگاه

    شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید    کد امنیتی کد جدید