امروز: پنج شنبه, ۰۷ اسفند ۱۳۹۹ برابر با ۱۲ رجب ۱۴۴۲ قمری و ۲۵ فوریه ۲۰۲۱ میلادی
کد خبر: 272880
۱۹۲۵
۱
۰
نسخه چاپی
قرارداد مشاوره

قرارداد مشاوره، نظارت، نظارت عالیه پروژه طرح و توسعه

قرارداد مشاوره، نظارت، نظارت عالیه پروژه طرح و توسعه
قرارداد مشاوره، نظارت، نظارت عالیه پروژه طرح و توسعه

این قرارداد در تاریخ .......... بین ......... به نمایندگی آقای ............ که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای مهندس ............ که (مهندس مشاور) نامیده می شود به آدرس ................................................................................. دفتر مهندسین مشاور ........... از طرف دیگر منعقد میگرد و طرفین ملزم به رعایت مفاد این قرارداد می باشند.

ماده 1 – موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد عبارت است از انجام خدمات مشاور، نظارت و نظارت عالیه پروژه طرح و توسعه واقع در .............................. شامل :
1-1- برآورد مقدمات مصالح مورد نیاز پروژه
2-1- تهیه فرم استعلام جهت انتخاب پیمانکار ساختمانی
3-1- همکاری در انتخاب پیمانکار ساختمانی و تاسیسات و عقد قرارداد با آنها
4-1- نطارت عالیه، نظارت پاره وقت مقیم بر عملیات اجرایی پروژه و تهیه
5-1- ارسال گزارشات مورد نیاز شهرداری
6-1- ارائه کلیه دستور کارهای مورد نیاز پیمانکار ساختمانی انجام محاسبات ضروری جهت تعویض مصالح به هر علت نیاز به تغییر شکل داشته باشند.
7-1- بررسی و تنظیم، تهیه و تصویب کلیه صورت مجالس عملیات اجرایی
8-1- بررسی کلیه صورت وضعت های موقت و قطعی ارسالی توسط پیمانکار ساختمانی پروژه
9-1- بررسی و اظهارنظر پیرامون کلیه قسمت های جدید که پس از تصویب کارفرما رسمیت می یابد.
10-1- پاسخ گویی به کلیه ابهامات و اشکالات فنی پیمانکار و ابلاغ استانداردهای فنی و اجرای کار به پیمانکار
11-1- پاسخ گویی به کلیه نامه ها و ادعاهای مالی، حقوقی و فنی پیمانکار
12-1- شرکت در جلسات هماهنگی پروژه، برنامه ریزی نظارت ناظران معمار و تاسیسات پروژه
13-1- شرک در جلسات تحویل موقت و قطعی پروژه و تهیه لیست نواقص و ارائه گواهی رفع نقص

ماده 2 – مدت قرارداد :

مدت زمان قرارداد جهت انجام خدمات موضوع ماده 1 قرارداد از مرحله تجهیر کارگاه تا پایان عملیات سفت کاری (سقف، کلیه دیوار چینی ها و .... )تحویل ........ ماه شمسی آن می باشد که در صورت توافق طرفین ی تواند تمدید شود.

ماده 3 – حق الزحمه مهندس مشاور :

حق الزحمه مهندس مشاور جهت انجام خدمات موضوع قرارداد به شرح زیر توافق می گردد :
حق الزحمه مشاور به میزان 6 درصد کل هزینه اجرایی پروژه تا سفت کاری می باشد که بر اساس صورت وضعیت های موقت و قطعی پیمانکاران پروژه و هزینه های جنبی دیگر مشخص می شود.

ماده 4 – نحوه پرداخت حق الزحمه :

حق الزحمه مهندس مشاور طی اقساط زیر به وی پرداخت خواهد شد .
1-4- قسط اول به عنوان پیش پرداخت معادل حق الزحمه نظارت شهرداری می باشد که پس از تهیه، تکمیل و مهر و امضای طرح های مربوطه و پذیرش آنها از وی شهرداری طبق تعرفه (مترمربعی ........... ريال) به مهندس مشاور پرداخت خواهد شد (براساس متراژ زیربنا)
2-4- باقی مانده اقساط حق الزحمه مشاور (ماده 3) متناسب با پیشرفت کار و همزمان با تصویب و پرداخت و صورت وضعیت های موقت پیمانکار می باشد.

ماده 5 – تعهدات مهندس مشاور :

مهندس مشاور تعهد می نماید که جهت انجام امور خود از استانداردهای معتبر و رایج ملی و بین المللی استفاده نماید.
به عنوان امین و نماینده کارفرما در تمامی مراحل انجام وظبفه خود منافع وی را مورد نظر قرار دهدو به علاوه مهندس مشاور تعهد می نماید که ابلاغ سریع و به موقع کلیه نقشه ها و دستور کارها و نامه نگاری های ضروری از رکود عملیات اجرایی جلوگیری نماید.

ماده 6 – تعهدات کارفرما :

کارفرما تعهد می نماید که علاوه بر پرداخت به موقع حق الزحمه مهندس مشاور در مراحلی از کار که مشاور لازم می داند، یک نفر تکنسین واجد صلاحیت را به عنوان ناظر مقیم تمام وقت در کارگاه مستقر نماید. معرفی ناظر مقیم توسط مشاور انجام می گیرد.

ماده 7 – حل اختلاف :

در صورت بروز هر گونه اختلاف بین کارفرما و مهندس مشاور ابتدا طرفین با بررسی موارد اختلاف تلاش خواهند نمود که به توافق برسند در غیر این صورت رای کارفرما به عنوان نماینده مرضی الطرفین جهت سازش و تعیین خسارت و مشخص نمودن متخلف و فسخ قرارداد وغیره قطعی و قاطع و لازم الاجرا می باشد و در مورد کارشناسی نظر سازمان نظام مهندسی قابل قبول و قطعی می باشد.

ماده 8 – تضمین حسن انجام کار :

از کلیه اقساط حق الزحمه مهندس مشاور معادل .......... درصد به عنوان تضمین حسن انجام وظایف کسر و در حساب جداگانه ـ ای نگهداری می شود این مبلغ پس از .......... ماه از تکمیل کار و انجام کلیه وظایف مهندسین مشاور به وی پرداخت خواهد شد.

ماده 9 –

کلیه کسورات قانونی اعم از مالیات و عوارض به عهده .......... می باشد.

ماده 10 –

مهندس مشاور حق واگذاری موضوع این قرارداد را جزئاً یا کلاً یا مشاعاً به غیر ندارد.

ماده 11 –

مالکیت اسناد کلیه گزارش ها و ........... متعلق به کارفرما است و مهندسین مشاور حق واگذاری موارد فوق را به غیر ندارند.

ماده 12 –

در صورتی که مهندس مشاور مفاد این قرارداد را اجرا ننماید کارفرما حق فسخ یا اخذ خسارت وارده را دارد.

ماده 13 –

دوره تضمین کارها و رفع اشکالات احتمالی تا آخر مدت اجرای طرح می باشد و تصویب گزارش ها و .......... به وسیله کارفرما رافع مسئولیت مهندس مشاور درمورد صحت آنها نبوده و در هر حال مهندس مشاور مسئول و جوابگوی نواقص یا اشتباهاتی است که در اثر عملکرد آن مشاهده می شود.

ماده 14 –

نوسانات اقتصادی و غیرات تورم یا وضع تعرفه های جدید هیچگونه اثری در مبلغ این قرارداد ندارد و مسئولیت آن به عهده مهندس مشاور می باشد.

این قرارداد در ....... ماده و ...... بند و در .......... نسخه که هر کدم حکم واحد را دارد تنظیم گردیده است.

امضاءمهندس مشاور امضاءکارفرما

  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید