امروز: شنبه, ۰۵ مهر ۱۳۹۹ برابر با ۰۸ صفر ۱۴۴۲ قمری و ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۰ میلادی
کد خبر: 272588
۸۰۰
۱
۰
نسخه چاپی
قرارداد مشاوره

قرارداد مشاوره (تهیه طرح توجیهی فنی، اقتصادی و مالی)

حقوق نیوز/ نمونه قراردادها/ قراردادهای مشاوره

قرارداد مشاوره (تهیه طرح توجیهی فنی، اقتصادی و مالی)

قرارداد مشاوره (تهیه طرح توجیهی فنی، اقتصادی و مالی)

این قرارداد فی مابین شرکت .......... به شماره ثبت ........ و نشانی: خیابان ........ پلاک ....... به نمایندگی آقای .............. که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای ............. به نشانی: تهران .......... خیابان ......... پلاک ........ تلفن ............ به نمایندگی آقای ............ که در این قرارداد مشاور خوانده خواهد شد از طرف دیگر منعقد می گردد.

ماده 1 – موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از تهیه طرح توجیهی، فنی، اقتصادی و مالی ........ پروژه .......... به شرح زیر :

1-1- تعیین شاخص های انتخاب طرح

2-1- دریافت اطلاعات فنی هر پروژه شامل مشخصات زمین، نقشه های فنی و .......... از کارفرما

3-1- تعیین مراحل انجام کار

4-1- پیش بینی مخارج انجام طرح در مراحل انجام کار در مقاطع .......... ماهه (از شروع تا پایان پروژه)

5-1- پیش بینی دریافت ها (شامل پیش فروش، تسهیلات اعتباری و فروش قطعی) در مقاطع ....... سه ماهه (از شروع تا پایان پروژه)

6-1- تهیه هزینه نقدی طرح در مقاطع ........ ماهه (از شروع تا پایان پروژه) در سناریو های مختلف

7-1- پیشنهاد بهترین سناریو

8-1- پیش بینی سرمایه گذاری اولیه طرح (استخراج از مبالغ نقدی طرح)

9-1- محاسبه ارزش فعلی ویژه طرح (net oresent value)

10-1- محاسبه شاخص سودآوری طرح (profitability indesx)

11-1- محاسبه نرخ بازده داخلی طرح (internal rate of return)

12-1- مقایسه طرح با شاخص های انتخاب طرح

13-1- نتیجه گیری و پیشنهاد

ماده 2 – مدت قرارداد :

مدت انجام موضوع قرارداد ........... روز از تاریخ امضای قرارداد لغایت ............. خواهد بود.

ماده 3 – حق الزحمه قرارداد ونحوه پرداخت :

حق الزحمه قرارداد از قرار .......... ريال است که به طریق ذیل پرداخت می گردد :

1-3- معادل ......... درصد از حق الزحمه به عنوان پیش پرداخت به محض امضای قرارداد در مقابل تضمین معتبر اعم از چک و سفته و ........ پرداخت می شود.

2-3- معادل ......... درصد پس از ....... ماه ومناسب با پیشرفت کار

3-3- باقی مانده حق الزحمه پس از تحویل گزارش طرح و تصویب آن

4-3- کسورات قانونی از مبلغ حق الزحمه کسر و به مبادی ذیربط پرداخت خواهد گردید

ماده 4 – شرایط عمومی قرارداد :

1-4- مشاور موظف است کلیه اطلاعات به دست آمده در نتیجه اجرای این قرارداد را کاملا محرمانه تلقی نماید.

2-4- کارفرما متعهد است که یک نفر را به عنوان نماینده تام الاختیار خود به مشاور معرفی نماید.

3-4- هزینه های مسافرت کلاً به عهده مشاور بوده ولی تامین محل استقرار کارشناسان توسط کارفرما انجام خواهد شد.

4-4- اگر به عللی خارج از حیطه و اقتدارو اراده طرفین (فورس ماژور) انجام تمام و یا قسمتی از تعهدات موضوع قرارداد امکان پذیر نباشد. مادام که جهات مذکور ادامه داشته باشد تخلف از مفاد قرارداد محسوب نمی شود.

این قرارداد در ......... ماده و در ....... نسخه تنظیم گردیده و هر یک از نسخ حکم واحد را دارد.

کارفرما مشاور


  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید