امروز: شنبه, ۰۵ مهر ۱۳۹۹ برابر با ۰۸ صفر ۱۴۴۲ قمری و ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۰ میلادی
کد خبر: 272589
۵۵۲
۱
۰
نسخه چاپی
قرارداد مشاوره

قرارداد مشاوره (راهکارهای فنی در ارتباط با بازسازی و نوسازی ساختمان)

حقوق نیوز/ نمونه قراردادها/ قرارداد مشاوره

قرارداد مشاوره (راهکارهای فنی در ارتباط با بازسازی و نوسازی ساختمان)

قرارداد مشاوره (راهکارهای فنی در ارتباط با بازسازی و نوسازی ساختمان)

این قرارداد در تاریخ ............... فی مابین شرکت .......... به شماره ثبت ............. به نمایندگی آقای ..............که از این پس در این قرارداد کارفرما نامیده میشود از یک طرف و شرکت ........... به نمایندگی آقای ........ که از این پس در این قرارداد مشاور نامیده می شود از طرف دیگر با رعایت کلیه مفاد و شرایط ذیل منعقد و طرفین ملزم به اجرای تمامی تعهدات و مفاد و شرایط آن گردیدند :

ماده 1 – موضوع قرارداد :

مشاوره در رابطه با بررسی، مطالعه و ارائه ارهکارهای فنی در ارتباط با بازسازی و نوسازی ........... ساختمان ............ پلاک ثبتی ............ به آدرس ........................................................................................

ماده 2 – تعهدات طرفین :

1-2- تعهدات مشاور :

1-1-2- مشاوره دقیق و کامل عملیات مندرج در ماده یک

2-1-2- ارائه راهکارهای اجرایی مناسب جهت انجام موضوع ماده یک قرارداد

3-1-2- مشاور موظف است کلیه عملیات موضوع قرارداد را به بهترین روش های فنی به وسیله پرسنل مجرب و متخصص اجرا نماید.

2-2- تعهدات کارفرما :

1-2-2- صدور مجوز به منظور تردد پرسنل مشاور جهت انجام ماده یک قرارداد

2-2-2- در اختیار نهادن نقشه های as built وضع موجود

3-2-2- پرداخت به موقع صورت حساب های مشاور

4-2-2- کارفرما موظف است مشاور را از نحوه کار و وظائف خود کاملاً آگاه نماید

ماده 3 – مبلغ و شرایط پرداخت :

مبلغ قرارداد بر اساس شرح کار در ماده یک .......... % درصد هزینه اجرایی پروژه حدود .......... ريال برآورد می گردد و .......... ريال از این مبلغ در ازای ضمانت نامه معتبر بانکی و یا سفته به عنوان پیش پرداخت در وجه مشاور قابل پرداخت می باشد.

ماده 4 –مدت قرارداد :

مدت قرارداداز امضاء آخرین و ارائه پیش پرداخت ........... روز کاری می باشد.

ماده 5 – جریمه تاخیر :

در صورت بروز هرگونه تاخیر در اجرای کار جریمه ای معادل ........... مبلغ کل قرارداد به ازاء هر روز دیر کرد غیر موجه به تشخیص دستگاه نظارت کارفرما به مشاور تعلق خواهد گرفت. در هر حالت مبلغ جریمه از ........ مبلغ پیمان تجاوز نخواهد کرد.

ماده 6 – شرایط عمومی :

1-6- هر یک از طرفین موظف می باشند در جهت ارائه بهتر و سریع تر خدمات مورد نیاز و نسبت به اخذ تصمیم و ارائه پاسخ به کلیه موضوعات و یا سوالاتی که به صورت کتبی از سوی طرف مقابل مطرح می شود اقدام نمایند.

2-6- چنانچه بنا به دلایلی که مرتبط با هر یک از طرفین باشد اجرای قرارداد از سوی طرف مقابل با ممانعت یا تاخیر یا تعویق مواجه گردد.

1-2-6- بایستی بلافاصله مراتب با ذکر دلایل موجه وقابل قبول به طرف مقابل اطلاع داده شود و در صورت عدم پذیرش دلایلی ارائه شده موضوع طبق مفاد ماده 8 قرارداد قابل پیگیری بوده و نظر مرجع مذکور برای طرفین لازم الاجرا و لازم الاتباع خواهد بود.

2-2-6- طرفین حداکثر .......... هفته پس از وصول اطلاع کتبی از یکدیگر نسبت به تشکیل جلسه مشترک و ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع موانع و مشکلات پیش آمده اقدام نمایند.

هرگونه تغییر در چهارچوب این قرارداد با توافق طرفین در قالب اصلاحیه و یا الحاقیه امکان پذیر می باشد.

ماده 7 – موارد فسخ قرارداد :

کارفرما می تواند در صورت بروز هر یک از حالت های زیر قرارداد را به طور یک جانبه و بدون هیچ قید و شرط فسخ و کلیه خسارات وارده را ازمشاور اخذ نماید.

1-7- عدم توان انجام کار توسط مشاور

2-7- عدم انجام تعهدات یا هرگونه تاخیر غیرقابل توجیه از طرف مشاور پس از اخطارهای کتبی کارفرما

ماده 8 – حل و فصل اختلافات :

در صورت بروز اختلاف در اجرای مفاد این قرارداد طرفین می توانند با مذاکره و تبادل نظر نسبت به رفع اختلاف مورد نظر اقدام نمایند ودر صورت عدم دستیابی به توافق، موضوع مورد اختلاف به مرجع قضایی به عنوان مرجع نهایی حل اختلاف ارجاع خواهد شد.

این قرارداد مشتمل بر .......... ماده و در .......... نسخه تدوین شده وتمام نسخ در حکم واحد بوده و با امضاء طرفین معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.

این توافقنامه در تاریخ .......... درنسخه امضاء منعقد و مبادله گردید.

کارفرما شرکت

پایگاه خبری حقوق نیوز - قراردادهای مشاوره

  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید