امروز: شنبه, ۰۵ مهر ۱۳۹۹ برابر با ۰۸ صفر ۱۴۴۲ قمری و ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۰ میلادی
کد خبر: 272879
۶۴۸
۱
۰
نسخه چاپی
قراردادهای تالیف،پژوهشی،هنری،سیستمی

قرارداد مشاوره طراحی و نظارت فنی بر پروژه ساختمانی

حقوق نیوز/نمونه قراردادها

قرارداد مشاوره طراحی و نظارت فنی بر پروژه ساختمانی

قرارداد مشاوره طراحی و نظارت فنی بر پروژه ساختمانی

این توافق نامه در تاریخ ............ بین شرکت ....... به نمایندگی آقایان .......... ریاست هیئت مدیره که منبعد کارفرما نامیده می شوند از یک سو و شرکت .......... به نمایندگی آقایان ............ ریاست هیئت مدیره و مدیرعامل و ........... عضو هیئت مدیره که منبعد مشاور نامیده می شوند از سوی دیگر منعقد می گردد.

ماده 1 – موضوع توافقنامه
1-1- انجام مراحل ......... طراحی پروژه های ......... شرکت .............. به شرح لیست پیوست .....................
2-1- انجام مراحل ........ طراحی پروژه های جدید که به صلاحدید کارفرما به مشاور ابلاغ می گردد
3-1- انجام مرحله سوم (نظارت) پروژه هایی که به صلاحدید کارفرما به مشاور ابلاغ می گردد
4-1- ارائه نکته نظرات کارشناسی، بررسی پروژه ها، ارائه پیشنهادات فنی، مهندسی راجع به پروژه ها، ساختمان ها و کلیه مسائلی که به صلاحدید کارفرما به مشاور ابلاغ میگردد

ماده 2 – زمان توافقنامه
1-2- زمان انجام وظایف بند 1 ماده مطابق جدول پیوست که حداکثر از زمان انعقاد قرارداد به مدت .......... شمسی تعیین می گردد.
2-2- در مورد انجام بندهای 2 و 3 و 4 ماده 1 مطابق جدول پیوست که حداکثر از زمان انعقاد قرارداد به مدت .......... شمسی تعیین می گردد.

ماده 3 – مبلغ توافقنامه
1-3- حق الزحمه مشاور برای انجام بندهای 2 و 3 و 4 به میزان ....... درصد حق الزحمه مشاورین بر اساس بخشنامه .......... سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا هر بخشنامه دیگری که آن سازمان در آینده و تا زمان انجام تعهدات مشاور طبق این توافقنامه صادر نماید، می باشد. (بر اساس جدول پیوست)
2-3- حق الزحمه بند 4 بر اساس هزینه های مستقیم انجام شده توسط مشاور یا بالاسری ........... درصد می باشد.

ماده 4 – نحوه پرداخت حق الزحمه
1-4- به دلیل آنکه کارکنان مشاور قبلا در شرکت ......... مشغول به فعالیت بوده اند و بنا به دلایل انسانی که در معیشت و زندگی آنها نبایستی وقفه ای پدید آید و نیز پروژه های در دست طراحی نیز بایستی با حداقل توقف روبرو شوند و از آنجا که مشاور باید بتواند با ظرفیت بالاتری کار را آغاز نماید لذا کارفرما .......... درصد حق الزحمه بند 1 ماده 1 را همزمان با تبادل توافقنامه و در قبال اخذ چک به همان میزان به مشاور پرداخت می نماید.
2-4- .......... درصد حق الزحمه هر یک از پروژه های بند 1 ماده 1 پس از انجام ........ درصد کار طراحی و پس از ارائه گزارش عملکرد و تایید بخش فنی شرکت ........... به مشاور پرداخت می گردد.
3-4- .......... درصد حق الزحمه بند 1 ماده 1 هریک از پروژه ها پس از تحویل کامل هر یک از پروژه ها و با طی مراحل مذکور در بند 2-1- ماده 4 به مشاور پرداخت می گردد.
4-4- باقی مانده به عنوان ........... درصد حین انجام کار و حداکثر ....... ماه از زمان تحویل کامل هر پروژه طراحی، به مشاور پرداخت می گردد.
5-4- در خصوص نحوه پرداخت حق الزحمه کارهای ابلاغی بند 2 و 3 ماده 1 همانند قوانین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا با توافق طرفین به مشاور پرداخت می گردد.
-6-4- جهت پرداخت حق الزحمه بند 4 ماده 1 مشاور مدارک مثبته هزینه ها را هر ماهه به کارفرما ارسال و به صورت ماهیانه حق الزحمه مربوطه را دریافت می دارد.
7-4- هزینه ها شامل حق الزحمه کارشناس یا کارشناسان اعزامی، هزینه ایاب و ذهاب، هزینه اقامت، هزینه تغذیه بوده که متعاقباً با ضابطه ای مورد توافق طرفین قابل اقدام می باشد.

ماده 5 – تعهدات و اختیارات طرفین
1-5- مشاور به دلیل انجام بهینه وظایف محوله در استخدام و به کارگیری نیروهای جدید و اضافه بر افراد ذکر شده در بند 1-5 مجاز می باشد.
2-5- امانت داری و صداقت مداری در امور محوله به مشاور لازمه تداوم همکاری بوده که چنانچه کارفرما مصداق خلاف آن را مشاهده کرد و عدم صداقت و امانت داوری مشاور اثبات گردید، کارفرما توانایی جبران مافات به هر شکل را خواهد داشت.
3-5- مشاور کلیه مکاتبات و مراسلات موضوع این توافقنامه را تنها با تایید کارفرما به مراجعی که قبلاً با کارفرما هماهنگ نموده، ارسال می دارد.
4-5- مرجع اتصال و راهبری مشاور در بدنه کارفرما در اولین ابلاغ به مشاور اعلام می گردد.
6-5- مشاور موظف به ارائه بهترین، کیفی ترین، به صرفه و به روز ترین طرح و پروژه هاست.
5-6- مشاور موظف به پاسخگویی و ارائه گزارش برای کلیه سوالات فنی است که توسط کارشناسان کارفرما مطرح می گردد.
7-5- چون ماهیت اغلب کارهای ارسالی مربوط به پروژه های عمرانی می باشد و کارفرما نیز خود تابع نظرات و نیز تغییرات اعلام شده در ظرفیت، کیفیت، کاربری، زمان، عرصه و اعیان و اعتبار پروژه از سوی سازمان مذکور می باشد، لذا در صورت بروز مسائلی اینگونه که منجر به تغییراتی در ماهیت و شکل و اندازه پروژه های ابلاغی گردد طرفین متعهد می گردند شرایط یکدیگر را با مفاهمه متقابل و جلوگیری از بروز خسارت بیشتر به طرفین درک نموده و با این اصل موضوع را حل و فصل نمایند.
8-5- کارفرما با درک شرایط مشاور متعهد پرداخت به موقع اقساط حق الزحمه می باشد.
9-5- کارفرما به دلیل احاطه بیشتر مشاور به کارهای ابلاغی، نسخه ای از آرشیو فنی خود را به طور امانت به صورت پرونده رایانه ای به مشاور تحویل می دهد.
10-5- مشاور جهت کسب تایید کارفرما تنها ........ نسخه چاپی از نقشه ها را ارسال و در هنگام تحویل نهایی طرح ها یک پرونده رایانه ای به همراه ........ نسخه چاپی را با هزینه خود تحویل می نماید.

ماده 6 – قوانین و مقررات
1-6- کلیه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و نیز قوانین و بخشنامه های تخصصی که به نحوی بر ماهیت موضوع این توافقنامه دخالت دارند می توانند تاثیرگذار باشند.
2-6- در صورت بروز هر گونه اختلاف در نحوه انجام وظایف موضوع بندهای این موافقتنامه در ابتدا تفاهم طرفین و در نهایت با نظر مراجع ذیصلاح حقوقی و قانونی قابل حل و فصل می باشد.
3-6- ای توافق نامه در .......... ماده و ........... بند و .......... پیوست و در ........... نسخه به تایید طرفین رسیده که هر نسخه حکم واحد را دارد.

کارفرما مشاور

قراردادهای پیمانکاری
قراردادهای فروش قطعات متعدد زمین.واگذاری مجتمع های ساختمانی احداثی با همکاری عامل.کارگزار و مدیر فروش
قراردادهای مشارکت
قراردادهای مشاوره
قراردادهای تالیف،پژوهشی،هنری،سیستمی

  • منبع
  • حقوق نیوز

    دیدگاه

    شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید    کد امنیتی کد جدید