امروز: دوشنبه, ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ برابر با ۱۶ رجب ۱۴۴۲ قمری و ۰۱ مارس ۲۰۲۱ میلادی
کد خبر: 273195
۳۸۸
۱
۰
نسخه چاپی
قرارداد پیمانکاری

قرارداد پیمانکاری طراحی و نظارت پروژه های ساختمانی

قرارداد پیمانکاری طراحی و نظارت پروژه های ساختمانی
قرارداد پیمانکاری طراحی و نظارت پروژه های ساختمانی

برای دریافت فایل PDF قرارداد کلیک کنید

این توافق نامه در تاریخ ............ بین شرکت ............... به نمایندگی آقایان ........... مدیر عامل و ............... ریاست هیئت مدیره که منبعد کارفرما نامیده می شوند از یک سوی و شرکت ............ که منبعد مشاور نامیده می شوند از سوی دیگر منعقد می گردد.

ماده 1 – موضوع توافق نامه
الف – انجام مراحل .......... طراحی پروژه های فعلی در دست کار شرکت .............. به شرح لیست پیوست با پیشرفت های فیزیکی قید شده در لیست مذکور
ب – انجام مراحل طراحی پروژه های جدید که به صلاحدید کارفرما به مشاور ابلاغ می گردد
ج – انجام مرحله سوم (نظارت) پروژه هایی که به صلاحدید کارفرما به مشارو ابلاغ می گردد
د – ارائه نکته نظرات کارشناسی، بررسی پروژه ها، پیشنهادات فنی، مهندسی راجع به پروژه ها، ساختمان ها و کلیه مسایلی که به صلاحدید کارفرما به مشاور ابلاغ می گردد.

ماده 2 – زمان توافق نامه
1-2- زمان انجام وظایف حداکثر از زمان انعقاد قرارداد به مدت .......... سال شمسی تعیین می گردد.
2-2- در مورد انجام بندهای ب و ج و د ماده 1 به فراخور هر پروژه زمان انجام به توافق طرفین خواهد رسید.

ماده 3 – مبلغ توافق نامه
1-3- حق الزحمه مشاور برای انجام بندهای الف و ب و ج به میزان ............ درصد حق الزحمه مشاورین بر اساس بخشنامه ............... سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا هر بخشنامه دیگری که آن سازمان در آینده و تا زمان انجام تعهدات مشاور طبق این توافق نامه صادر نماید، می باشد.
2-3- حق الزحمه بند د بر اساس هزینه های مستقیم انجام شده توسط مشاور با بالاسری 30 درصد می باشد.

ماده 4 – نحوه پرداخت حق الزحمه
1-4- برای پروژه های در دست طراحی که با حداقل توقف روبرو شوند و مشاور بتواند با ظرفیت بالاتری کار ار آغاز نماید لذا کارفرما .......... درصد حق الزحمه بند الف ماده 1 را همزمان با تبادل توافقنامه و در قبال اخذ چک به همان میزان، به مشاور پرداخت می گردد.
1-1-4- ...........درصد حق الزحمه هر یک از پروژه های بند الف ماده 1 پس از انجام ........ درصد کار طراحی و پس از ارائه گزارش عملکرد و تایید بخش فنی شرکت ........... به مشاور پرداخت می نماید.
2-1-4- .......... درصد حق الزحمه بند الف ماده 1 هر یک از پروژه های پس از تحویل کامل هر یک از پروژه ـ ها و با طی مراحل مذکور در بند 2-1 ماده 4 به مشاور پرداخت می گردد.
3-1-4- با قیمانده به عنوان .......... درصد حسن انجام کار و حداکثر ......... ماده از زمان تحویل کامل هر پروژه طراحی به مشاور پرداخت می گردد.
2- 4- در خصوص نحوه پرداخت حق الزحمه کارهای ابلاغی بند ب و ج ماده 1 همانند قوانین سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور و یا با توافق طرفین به مشاور پرداخت می گردد.
3- 4- جهت پرداخت حق الزحمه بند د ماده 1 مشاور مدارک مثبته هزینه را هر ماهه به کارفرما ارسال و به صورت ماهیانه حق الزحمه مربوطه را دریافت می دارد.
1-3-4- هزینه ها شامل حق الزحمه کارشناس یا کارشناسان اعزامی، هزینه ایاب و ذهاب، هزینه اقامت، هزینه تغذیه بوده که متعاقباً با ضابطه ای مورد توافق طرفین قابل اقدام می باشد.

ماده 5 – تعهدات و اختیارات طرفین
1-5- مشاور به دلیل انجام بهینه وظایف محوله در استخدام و به کارگیری نیروهای جدید و اضافه بر افراد موجود مجاز می باشد.
2-5- امانت داری و صداقت مداری در امور محوله به مشاور لازمه تداوم همکاری بوده که چنانچه کارفرما مصداق خلاف آن را مشاهده کرد و عدم صداقت و امانت داری مشاور اثبات گردید، کارفرما توانایی جبران مافات به هر شکل را خواهد داشت.
3-5- مشاور کلیه مکاتبات و مراسلات موضوع این توافق نامه را تنها با تایید کارفرما به مراجعی که قبلا با کارفرما هماهنگ نموده، ارسال می دارد.
4-5- مرجع اتصال و راهبری مشاور در بدنه کارفرما در اولین ابلاغ به مشاور اعلام می گردد.
5-5- مشاور موظف به پاسخ گویی با ارائه بهترین و به صرفه ترین و به طرح و پروژه ها می باشد.
6-5- مشاور موظف به پاسخ گویی و ارائه گزارش برای کلیه سوالات فنی است که توسط کارشناسان کارفرما مطرح می گردد.
7-5- چون ماهیت اغلب کارها مربوط به پروژه های عمرانی می باشد و کارفرما نیز خود تابع نظرات و نیز تغییرات اعلام شده در ظرفیت، کاربری، زمان، عرصه و اعیان و اعتبار پروژه از سوی شرکت مذکور می باشد. لذا در صورت بروز مسائلی اینگونه که منجر به تغییراتی در ماهیت و شکل و اندازه پروژه های ابلاغی گردد طرفین متعهد می گردند شرایط یکدیگر را با مفاهمه متقابل و جلوگیری از بروز خسارت بیشتر به طرفین درک نموده و با این اصل موضوع را حل و فصل نمایند.
8-5- کارفرما به دلیل احاطه بیشتر مشاور به کارهای ابلاغی، نسخه ای از آرشیو فنی خود را به طور امانت به صورت پرونده رایانه ای به مشاور تحویل می دهد.
9-5- مشاور جهت کسب تایید کارفرما تنها ............. نسخه چاپی از نقشه ها را ارسال و در هنگام تحویل نهایی طرح ــ ها یک پرونده رایانه ای به همراه ........... نسخه چاپی را با هزینه خود تحویل می نماید.

ماده 6 – قوانین و مقررات
1-6- کلیه قوانین عمومی مدنی جمهوری اسلامی ایران و نیز قوانین و بخش نامه های تخصصی که از مصادر قانونی کشور صادر می گردد و به نحوی بر ماهیت موضوع این توافق نامه دخالت دارند می توانند تاثیر گذار باشند.
2-6- در صورت بروز هر گونه اختلاف در نحوه انجام وظایف موضوع بندهای این موافقت نامه در ابتدا تفاهم طرفین و در نهایت با نظر مراجع ذیصلاح حقوقی و قانونی قابل حل می باشد.
3-6- این توافق نامه در ........... ماده و ............. بند و ............ پیوست و در ........... نسخه به تایید طرفین رسیده که هر نسخه حکم واحد را دارد.

امضاء کارفرما امضاء مشاور

  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید