امروز: یکشنبه, ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ برابر با ۲۱ ذو الحجة ۱۴۴۲ قمری و ۰۱ اوت ۲۰۲۱ میلادی
کد خبر: 273199
۸۹۴
۱
۰
نسخه چاپی
قرارداد پیمانکاری

قرارداد پیمانکاری مطالعات مکانیک خاک و ژئوتکنیک

قرارداد پیمانکاری مطالعات مکانیک خاک و ژئوتکنیک
قرارداد پیمانکاری مطالعات مکانیک خاک و ژئوتکنیک

این قرارداد در تاریخ ........... بین شرکت ........... به نمایندگی آقای ............. مدیرعامل شرکت، به آدرس .................... که در متن قرارداد به عنوان کارفرما نامیده می شود، از یک طرف و شرکت ............ به نمایندگی آقایان ....................... به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ............... به سمت مدیرعامل شرکت به آدرس ...................................................... در متن قرارداد به عنوان مشاور نامیده می شود، از طرف دیگر منعقد می گردد.

1-موضوع قرارداد :
تهیه گزارش مطالعات مکانیک خاک و ژئوتکنیک پروژه پلی کلینیک پلاک ثبتی ............. قطعات ........... یک و ........... دو به آدرس ..........................................................................

2- حدود خدمات مشاور :
مشاور متعهد می گردد طبق توافق با کارفرما پس از اخد نتایج مهم آزمایش های کارگاهی و آزمایشگاهی در گزارش فنی، اطلاعات زیر را به کارفرما ارائه نماید.
1-2- جمع آوری اطلاعات مربوط به زمین شناسی عمومی و گسلهای فعال در منطقه و بازدید کارگاه
2-2- خصوصیات فیزیکی ومکانیکی لایه های خاک
3-2- برآورد ظرفیت باربری مجاز و نشیت شالوده ها
4-2- برآورد ضرایب فشارهای جانبی خاک جهت طرح دیوار حائل
5-2- برآورد ضریب عکس العمل خاک (KS)
6-2- برآورد ضریب نفوذ پذیری لایه ها
7-2- تعیین ضرایب زلزله
تبصره : گزارش مذکور می بایست مورد تایید شهرداری منطقه ......... قرار گیرد.

3-تعهدات کارفرما :
کارفرما کمک های لازم در حد متعارف جهت تسهیل کار مشاور را به شرح زیر به عمل خواهد آورد :
1-3- کمک در اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط جهت انجام مطالعات
2-3- کمک در برقرار کردن وسایل ارتباط و تشریک مساعی مشاور ژئوتکنیک با مشاور معمار و محاسب
3-3- کارفرما در تهیه کلیه اطلاعات، مدارک و طرح های موجود که با مشاور ژئتکنیک ارتباط پیدا می کند و ب درخواست مشاور ژئوتکنیک با آن تشریک مساعی خواهد کرد.
4-3- تامین آب مورد نیاز حفاری، نگهبان و در صورت نیز احداث راه دسترسسی در حد عبور وسایل و تجهیزیات به محل گمانه ها، در تعهد کارفرما می باشد.
تبصره : در صورتی که بند 3-4 توسط مشاور به انجام برسد هزینه ها یمتعلقه با کسب توافق کارفرما به مشاور پرداخت خواهد شد.

4-مدت قرارداد :
مدت قرارداد از زمان انعقاد قرارداد و پس از تحویل زمین به مدت .......... روز می باشد.

5-حق الزحمه :
5-1- مبلغ اولیه این قرارداد ........... ریال برآورد شده است (طبق برآورد پیوست) و مبلغ نهایی بر اساستعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال ........ (بخشنامه شماره ........... مورخ .........) سازان برنامه و بودجه در خصوص موضوع قرارداد با اعمال 10 % تخفیف تعیین می گردد.
5-2- از مبلغ حق الزحمه 5 % مالیات کسر و به حساب دارایی واریز می گردد. همچنین ابت بیمه قرارداد 10 % به صورت علی احساب کسر شده که پس از ارائه مفاصا حساب بیمه توسط مشاور، به مشاور مسترد خواهد شد.

6-تغییر در مقادیر کار :
1-6- چنانچه در اجرای عملیات احجام یا آیتم های پیش بینی شده در برآورد اولیه تغییر نماید، مبلغ نهایی قرارداد با در نظر گرفتن تغییر مقادیر عملیاتی (افزایش یا کاهش) بر اساس مقادیر واقعی عملیات اجرایی و بر اساس تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال ......... (بخشنامه شماره ....... مورخ .........) سازمان برنامه و بودجه در خصوص موضوع قرارداد با اعمال 10 % تخفیف تعیین می گردد که پس از تایید توسط کارفرما مبنای پرداخت خواهد بود.
2-6- چنانچه در اجرای عملیات احجام و یا آیتم های پیش بینی شده در برآورد اولیه افزایش یابد، مدت قرارداد با توافق و تایید کارفرما متناسب با افزایش و تغییرات مربوطه افزایش خواهد یافت.

7-تصویب کار :
1-7- کارفرما ظرف مدت ......... ماه گزارش ارائه شده را بررسی و نظر خود را در مورد کامل بودن یا وجود اشکالات کتباً به مشاور اعلام می نماید.
2-7- اگر کارفرما ظرف مدت ....... ماه نظر خود را به مشاور اعلام ننماید گزارش تصویب شده تلقی می گردد.
3-7- در صورت وجود اشکالات مجری ظرف ....... ماه از زمان ارائه اشکالات توسط کارفرما، باید اشکالات گزارش را مرتفع و گزارش کامل را به کارفرما ارائه نماید.
4-7- تصویب کار رافع مسئولیت مشاور نخواهد بود و در هر حال مشاور مسئول و جوابگوی اشکالات و تناقضات گزارش خواهد بود.
5-7- با توجه به تیصره ماده 2 در صورت عدم تایید گزارش مشاور ژئوتکنیک از جانب شهرداری، هیچگونه پرداختی بابت این قرارداد به مشاور پرداخت نخواهد شد.

8-نحوه پرداخت حق الزحمه :
1-8- .......... % مبلغ حق الزحمه به عنوان پیش پرداخت پس از انعقاد قرارداد پس از دریافت ضمانت نامه معتبر پرداخت می شود .
2-8- .......... % مبلغ حق الزحمه در زمان ارائه گزارش به کارفرما پرداخت می شود.
3-8- .......... % مبلغ حق الزحمه پس از بررسی و تایید گزارش توسط کارفرما پرداخت می گردد.

9-نظارت بر اجرای عملیات :
نظارت بر اجرا از طرف نماینده بازرسی کارفرما انجام می شود و نظارت اجرا شده به هیچ وجه از مسئولیت اجرای پیمانکار نمی کاهد.

10-حل اختلاف :
هر گاه در اجرا و یا تفسیر مفاد قرارداد بین طرفین اختلاف نظر پیش آید دو طرف می توانند برای حل سریع آن مذاکره نمایند و در صورت توافق به داور مرضی الطرفین مراجعه نمایند. در صورت عدم پذیرش نظریه داور، از طریق مراجع ذیصلاح قضایی مورد اختلاف را حل و فصل خواهد نمود.
1-10- زمان داوری از ارجاع دعاوی به داور 3 ماه شمسی می باشد.
2-10- تمامی ابلاغ ها و اطلاعیه ها به داور به وسیله اظهارنامه به عمل می آید.

11- فورس ماژور :
در صورت بروز شرایط و حوادث غیر مترقبه خارج از اراده طرفین لازم است مدعی مراتب را کتباً به طرف مقابل اعلام و درخواست جلسه مشترک نماید. تصمیمات متخذع د رجلسه موصوف ملاک عمل خواهد بود.

12- فسخ قرارداد :
فسخ قرارداد طرفین تابع عقود در قانون مدنی است و علاوه بر آن کارفرما می تواند با اعلام کتبی یک هفته قبل در موارد ذیل قرارداد را فسخ نماید:
1-12- ورشکستگی یا انحلال شرکت پیمانکار

13- فسخ قرارداد
طرفین با تاییدیه کلیه مراتب فوق این قرارداد که شامل .......... ماده و ......... تبصره ...... می باشد امضا و مبادله نمودند که ........ نسخه اصل نزد پیمانکار و ............ نسخه دیگر نزد کارفرما می باشد.

محل امضاء کارفرما محل امضاء پیمانکار

  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید