امروز: شنبه, ۰۵ مهر ۱۳۹۹ برابر با ۰۸ صفر ۱۴۴۲ قمری و ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۰ میلادی
کد خبر: 272882
۳۳۹
۱
۰
نسخه چاپی
قرارداد پیمانکاری

قرارداد پیمانکاری پیاده و نصب فن کوئل

حقوق نیوز/نمونه قراردادها

قرارداد پیمانکاری پیاده و نصب فن کوئل

قرارداد پیمانکاری پیاده و نصب فن کوئل

این قرارداد فی مابین شرکت .............. به نمایندگی آقای ............... کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای ........... به شماره شناسنامه ............ صادره از ............ به آدرس .............................................................. تلفن .................. که منبعد پیمانکار نامیده می شود به شرح ذیل منعقد می گردد.

ماده 1 – موضوع قرارداد :
عبارت است از اجرای عملیات به شرح ذیل :
1-1- پیاده کردن و نصب فن کوئل های طبقات همکف، اول، ششم ، هفتم ، هشتم و نهم جمعاً هفت طبقه به تعداد جمع ............ دستگاه فی .............. ريال جمعاً به مبلغ ................ ريال
2-1- جمع آوری لوله های طبقه نهم و کنده کاری تمام مسیر عبور لوله ها جمعا به مبلغ .................... ريال
3-1- اجرای لوله کشی مجدد طبقه نهم به طور تو کار با رنگ آمیزی و عایق کاری به طور کامل جمعاً به مبلغ ............... ريال
4-1- اجرای لوله کشی کلیه طبقات به تعداد .......... طبقه ونصب شیر مخلوط های دستشویی و ظرفشویی های و سوراخ کردن دیوارها به طور کامل هر طبقه فی ................ ريال جمعا به مبلغ .................. ريال
5-1- راهبری موتور و فن کوئل ها و آب و فاضلاب (حدوداً ....... ماه) جمعاً به مبلغ .......... ريال
کارفرما می تواند موضوع قرارداد را تا 25 % افزایش یا کاهش دهد بدیهی است به همان نسبت به مدت و مبلغ قرارداد افزایش یا کاهش خواهد یافت.

ماده 2 – مبلغ کل قرارداد :
برای اجرای موضوع قرارداد مبلغ ................. ريال توافق می گردد که پس از کسرکسورات متعلقه به پیمانکار پرداخت می شود.

ماده 3 – مدت قرارداد :
مدت قرارداد از تاریخ ............. لغایت ................ می باشد.
در صورت تاخیر پیمانکار در انجام موضوع قرارداد به ازاءهر روز تاخیر مبلغ ........... ريال (یکصد هزار ریال) از مطالبات پیمانکار کسر خواهد شد.

ماده 4 – نحوه پرداخت :
مبلغ قرارداد نسبت به پیشرفت کار از طرف کارفرما در مقابل ارائه گزارش به پیمانکار پرداخت می گردد.
از هر پرداخت 5 % بابت مالیات و 5 % بابت علی الحساب بیمه برابر ماده 38 قانون تامین اجتماعی کسر که پس از ارائه مفاصا حساب به پیمانکار پرداخت می گردد.
10 % نیز به عنوان حسن انجام کار کسر می شود که ........... روز پس از اتمام عملیات ساختمانی و تایید از کارفرما به پیمانکار پرداخت می شود.

ماده 5 – تعهدات پیمانکار :
پیمانکار متعهد می گردد نسبت به اجرای دقیق و صحیح کار برابر نقشه و دستور کارهای ابلاغی اقدام نماید.
پیمانکار متعهد می گردد از پرسنل مخصوص در امور مربوطه استفاده نماید.
پیمانکار متعهد می گرد نسبت به حفظ و حراست از مصالحی که در اختیار دارد اقدام نماید.
پیمنکار متعد می گردد نسبت به اتمام عملیات اجرایی در زمان تعیین شده اقدام نماید.
پیمانکارمتعهد می گردد نسبت به حفاظت از پرسنل خود اقدام نماید و در صورت بروز حادثه کارفرما مسئولیتی نخواهد داشت.
پیمانکار شخصاً در انجام عملیات موضوع قرارداد مباشرت نموده و آن را کلاً یا جزاً به غیر واگذار ننماید.

ماده 6 – تعهدات کارفرما :
کارفرما متعهد می گردد به محض وصول گزارش پیشرفت کار نسبت به پرداخت حق الزحمه پیمانکار اقدام نماید.

ماده 7 – حل اختلاف :
اختلافات ناشی از تعبیر و تفسیر مفاد قرارداد ابتدا از طریق مذاکره حل و فصل می گردد و در صورت عدم حصول نتیجه از طریق مراجع ذیصلاح قانونی فیصله داده خواهد شد.

ماده 8 – فسخ قرارداد :
در صورتی که پیمانکار نتواند به عهدات خود عمل نماید به نحوی که موجبات رکود کار را فراهم آورد کارفرما بدون نیاز به تشریفات اداری و قضایی قرارداد را فسخ و سپرده های قرارداد را به نفع خود ضبط می نماید.

ماده 9 – نسخ قرارداد :
این قرارداد مشتمل بر ........ ماده و در ......... نسخه فی مابین طرفین تنظیم و به امضا رسید هر کدام از نسخ در حکم واحد می باشد.

پیمانکار کارفرما

قراردادهای پیمانکاری
قراردادهای فروش قطعات متعدد زمین.واگذاری مجتمع های ساختمانی احداثی با همکاری عامل.کارگزار و مدیر فروش
قراردادهای مشارکت
قراردادهای مشاوره
قراردادهای تالیف،پژوهشی،هنری،سیستمی

  • منبع
  • حقوق نیوز

    دیدگاه

    شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید    کد امنیتی کد جدید