امروز: سه شنبه, ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ برابر با ۱۳ ذو الحجة ۱۴۴۱ قمری و ۰۴ اوت ۲۰۲۰ میلادی
کد خبر: 263724
۱۱۷۵
۱
۰
نسخه چاپی

مجازات انتقال مال غیر با سند رسمی

چنانچه فردی غیر را با تنظیم سند رسمی انتقال دهد، آیا مجازات ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، مصوب 1308 به اضافه مجازات مندرج در ماده 8 قانون مزبور را دارد یا صرفاً مجازات مندرج در ماده 8 را باید تحمل کند. در صورت اخیر آیا تعارضی بین این دو ماده مشاهده می شود؟

مجازات انتقال مال غیر با سند رسمی

چنانچه فردی غیر را با تنظیم سند رسمی انتقال دهد، آیا مجازات ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، مصوب 1308 به اضافه مجازات مندرج در ماده 8 قانون مزبور را دارد یا صرفاً مجازات مندرج در ماده 8 را باید تحمل کند. در صورت اخیر آیا تعارضی بین این دو ماده مشاهده می شود؟

www.newslaw.ir

نظر اکثریت

چنانچه فردی مال غیر را از ابتدا با تنظیم سند رسمی منتقل کند و چون فعل واحد، دارای عناوین متعدد جرم است، با اعمال ماده 46 قانون مجازات اسلامی، روبرو می شود و بحثی نیست که یک جرم می باشد، بنابراین، مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشد باشد و اگر فردی مال غیر را از ابتدا با سند عادی منتقل کند سپس وفق ماده 8 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، معاملات تقلبی را به وسیله اسناد رسمی انجام دهد نظر اکثریت آن است که عمل اودو جرم است: 1. کلاهبرداری ، 2. جعل دراسناد رسمی

www.newslaw.ir

نظر اقلیت

یک جرم است.

نظر کمیسیون نشست قضائی (1)

در توضیح مسئله مطروحه خاطر نشان می شود که با توجه به مواد 1 و 8 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، مصوب فروردین ماه 1308 ، چنانچه فردی مال غیر را با تنظیم سند رسمی انتقال دهد، علاوه بر این که مرتکب معامله تقلب شده، ماده 8 قانون چنین شخصی را جاعل در اسناد رسمی محسوب کرده و مجازات او را مطابق با قوانین مربوط به این موضوع معین کرده است، بنابراین، ارتکاب انتقال مال غیر با سند رسمی، فعل واحدی خواهد بود که دارای عناوین متعدد مجرمانه است و در چنین صورتی با لحاظ ماده 46 قانون مجازات اسلامی مجازات جرمی برای مرتکب، مورد رای قرار خواهد گرفت که اشد است و از آنجا که عبارت به نحوی از انحا، مذکور در ماده 1 ناظر به انتقال عین یا منفعت است (تحت عنوان هر یک از عقود ناقله مانند بیع، صلح و اجاره) تعارضی بین مواد 1 و 8 قانون وجود ندارد.

    دیدگاه

    شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید    کد امنیتی کد جدید