امروز: پنج شنبه, ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ برابر با ۱۳ ذو الحجة ۱۴۴۵ قمری و ۲۰ ژوئن ۲۰۲۴ میلادی
کد خبر: 278968
۵۸۸۲
۴
۰
نسخه چاپی

میانجیگری تجاری در فرانسه

میانجیگری تجاری در فرانسه

انواع میانجیگری مربوط به اختلافات تجاری در فرانسه عبارتند از: (1) میانجیگری به دستور دادگاه و (ب) میانجیگری مبتنی بر قرارداد، که هر دو نیاز به رضایت طرفین دارند.

هیچ الزام کلی برای میانجی گری وجود ندارد، اگرچه میانجی گری به طور فزاینده ای توسط قضات و قانون ترویج می شود. با میانجیگری به دستور دادگاه، قاضی همچنان در جریان موضوع است و می تواند دستور اقدامات لازم را بدهد.

یک میانجی باید "بهترین تلاش" را انجام دهد تا میانجیگری را با موفقیت به پایان برساند.

هیچ عواقب مخربی برای عدم انجام میانجیگری وجود ندارد.

میانجی‌گری‌ها محرمانه هستند، مشروط به استثنائات خاصی.

قراردادهای تسویه حساب یا به عنوان قرارداد یا از طریق فرآیند شناسایی دادگاه اجرا می شوند، مشروط بر اینکه مطالب مغایر با سیاست عمومی فرانسه نباشد.

میانجیگری در فرانسه چگونه انجام می شود؟

میانجیگری توسط یک شخص ثالث بی طرف انجام می شود. میانجی می تواند یک شخص حقوقی یا شخصی باشد. اگر شخص حقوقی است، باید نام فردی را که نماینده آن در میانجیگری خواهد بود به (الف) قاضی در میانجیگری به دستور دادگاه یا (ب) طرفین در میانجیگری قراردادی تسلیم کند.

این آیین نامه مقرر می دارد که میانجی باید نقش خود را به گونه ای بی طرفانه، صالح و کوشا انجام دهد (ماده 1 آیین نامه مصوب 2-21 قانون 1995). منظور از شرط دقت به این معناست که میانجی بهترین تعهد را دارد تا میانجیگری را به نتیجه ای موفقیت آمیز برساند. رویه ای که باید دنبال شود تا حد زیادی به توافق طرفین بستگی دارد.

در مورد میانجیگری به دستور دادگاه، در صورتی که طرفین توافق کنند که تمام یا قسمتی از اختلاف خود را به میانجیگری بسپارند، دادگاه میانجی گری را تعیین می کند یا کانونی را برای معرفی میانجی تعیین می کند که در این صورت قاضی باید قرار را تأیید کند. قاضی همچنین در هنگام صدور حکم میانجیگری، مدت زمانی را برای میانجیگری تعیین می کند.

قانون برای میانجیگری حداکثر سه ماه مهلت تعیین کرده است که بنا به درخواست میانجیگر برای همان مدت یک بار قابل تمدید است. هیچ روش میانجیگری خاصی در قوانین در مورد میانجیگری تعیین شده توسط دادگاه پیش بینی نشده است.

قانون تصریح می‌کند که میانجی اختیارات تحقیقی ندارد، اما می‌تواند با رضایت طرفین، به اشخاص ثالثی که داوطلبانه ظاهر می‌شوند، گوش دهد .

در رابطه با میانجیگری قراردادی، ترتیبی که باید طی شود با رضایت طرفین توسط میانجی تعیین خواهد شد. اگرچه قواعد آیین دادرسی مدنی اعمال نمی شود، اما شرط بی طرفی میانجی برای فرآیند میانجی گری ضروری است و این اصل می تواند روی رویه اتخاذ شده تأثیر بگذارد.

اگر طرفین به مجموعه‌ای از قوانین میانجیگری، مانند قوانین مرکز پاریس برای میانجیگری و داوری ("CMAP") مراجعه کرده باشند، این قوانین ممکن است الزامات خاصی را اعمال کنند که ممکن است در توافق طرفین برای میانجیگری با ارجاع گنجانده شود. (مگر اینکه خلاف آن را ارائه کنند).

آیا طرفین دعوی تعهدی برای میانجیگری دارند؟

هیچ تعهد کلی برای میانجی گری در امور تجاری وجود ندارد. با این وجود، به نظر می رسد که آگاهی فزاینده ای در میان قضات، وکلا و شرکت ها در فرانسه از مزایای میانجی گری وجود دارد. در سال‌های اخیر، دادگاه‌ها میانجیگری را به طرفین پیشنهاد داده‌اند که دفعات فزاینده‌ای دارند و قوانین اخیر تمایل به ترویج آن دارند.

اگر طرفین با یک ماده قراردادی موافقت کرده باشند که تلاش اجباری برای میانجیگری قبل از ارجاع اختلاف به دادگاه صالح را فراهم می کند، طرفین باید آن را رعایت کنند. عدم رعایت بند قراردادی مبنی بر ارجاع اختلافات به میانجی گری موجب عدم پذیرش دعوی در دادگاه می شود.

قانون معرفی شده در سال 2015 برای مدعی الزامی کرده است که در برگه احضاریه (انتقال) تلاش های انجام شده برای حل و فصل اختلاف مربوطه را ذکر کند. مگر در مواردی که دلایل قانونی برای عدم انجام این کار وجود داشته باشد، مانند فوریت، ماهیت اختلاف، و به ویژه، در مواردی که مسائل مربوط به سیاست عمومی درگیر است. در صورتی که این شرط رعایت نشود، دادگاه می تواند مصالحه یا مدیتیشن را پیشنهاد کند.

علاوه بر این، قانون مورخ 18 نوامبر 2016 تعهدی را برای تلاش برای یافتن یک صلح دوستانه قبل از طرح دعوی در دادگاه‌های قضایی معرفی کرد. زمانی که مبلغ مورد اختلاف از 4000 یورو تجاوز نکند. قانون اخیر مورخ 23 مارس 2019 این مبلغ را به 5000 یورو افزایش داد و تعهد تلاش برای یافتن یک راه حل دوستانه برای اختلافات محلی را افزایش داد.

فرمان شماره مورخ 11 دسامبر 2019 که به عنوان اعمال قانون مورخ 23 مارس 2019 به تصویب رسید، قواعد آیین دادرسی مدنی در فرانسه را به شدت تغییر داده است. تغییرات اکنون تصریح می کند که در مواردی که مبلغ مورد ادعا کمتر از 5000 یورو باشد، تلاش برای سازش الزامی است.

این ممکن است تلاشی برای سازش، تلاشی برای میانجیگری یا یک رویه مشارکتی باشد. لطفاً توجه داشته باشید که تلاش برای سازش ممکن است به یک مصالحه کننده قضایی واگذار شود یا توسط خود قاضی انجام شود. اگر قبل از اینکه این اختلافات به دادگاه برود چنین رویه ای انجام نشود، قاضی می تواند عدم پذیرش دعوی را به صورت رسمی مطرح کند.

آیا میانجی‌گری‌ها محرمانه هستند؟

محرمانه بودن یکی از مهم ترین ویژگی های میانجی گری در فرانسه تلقی می شود. بر این اساس، بخشنامه شامل یک اصل کلی برای محرمانگی است که مشمول همان استثنائات مندرج در دستورالعمل میانجیگری اتحادیه اروپا است.

این حکم محرمانه بودن هرگونه مشاهدات انجام شده توسط میانجی و اظهارات بیان شده در طول میانجیگری را حفظ می کند و مقرر می دارد که آنها را نمی توان برای اشخاص ثالث افشا کرد، یا در چارچوب دادرسی دادگاه یا داوری، بدون توافق طرفین مورد استناد قرار داد یا ارائه کرد.

استثنائات صریح وجود دارد که منعکس کننده موارد دستورالعمل میانجیگری است. علاوه بر این، آیین نامه مقرر می دارد که در صورتی که میانجی توسط قاضی تعیین شده باشد، میانجی باید به قاضی یا دادگاه اطلاع دهد که آیا طرفین به توافق رسیده اند یا خیر.

آیا سیستم اعتباربخشی و/یا نهاد نظارتی برای میانجی‌گران وجود دارد؟

هیچ سیستم اعتباربخشی قانونی یا نهاد نظارتی اجباری برای میانجی‌گران در پرونده‌های تجاری وجود ندارد، اگرچه این موضوع با توجه به اینکه چنین سیستمی در فرانسه برای میانجی‌گران درگیر در پرونده‌های حقوق خانواده وجود دارد و اکنون برای میانجی‌گری اختلافات مصرف‌کننده وجود دارد، موضوع بحث بوده است.

آیا شکست در میانجیگری عواقب نامطلوبی را به همراه دارد؟

احکام هزینه ها در دادرسی دادگاه در فرانسه اختیاری است. تصمیم گیری در مورد هزینه ها  به طور کلی معلول اتفاق است. اما احکام هزینه ها در فرانسه بسیار کمتر از کشورهایی مانند انگلستان است. رفتار طرفین در رابطه با پذیرش یا عدم پذیرش پیشنهاد تسویه حساب، در قوانین میانجیگری به عنوان عاملی که باید توسط دادگاه در صدور احکام هزینه ها مورد توجه قرار گیرد، ذکر نشده است.

به همین ترتیب، قواعد آیین دادرسی مدنی فرانسه در حال حاضر مقرر نمی دارد که عدم میانجیگری باید توسط دادگاه در صدور حکم هزینه ها مورد توجه قرار گیرد یا اینکه چنین شکستی لزوماً پیامدهای نامطلوبی را در رابطه با هزینه ها در پی خواهد داشت.

  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید