امروز: سه شنبه, ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ برابر با ۲۰ ذو الحجة ۱۴۴۱ قمری و ۱۱ اوت ۲۰۲۰ میلادی
کد خبر: 269621
۱۳۶۳
۱
۰
نسخه چاپی

ورود به حرفه وکالت و تحصیلات حقوقی

حقوق نیوز/ مقررات وکالت

ورود به حرفه وکالت و تحصیلات حقوقی

1- هر شخص که تحصیلات حقوقی لازم را داشته باشد می تواند وکیل شود و بدون هیچ گونه تبعیضی به حرفه خود ادامه دهد.

2- تمامی افراد واجد شرایط حق برخورداری از تحصیلات حقوقی را دارا می باشند و هیچ کس را نمی توان به دلیل نژاد، رنگ، جنس، مذهب، عقاید سیاسی یا غیر آن، منشا اجتماعی یا ملی، ثروت، تبار، شأن و یا ناتوانی جسمی از دستیابی به این فرصت محروم کرد.

3- آموزش های حقوقی باید به گونه ای برنامه ریزی شود که موجبات توسعه دانش و آگاهی از نقش و مهارت های ضروری برای ایفای حرفه وکالت را فراهم نموده وبه امر آگاهی از وظایف قانونی و اخلاقی وکیل ومفاد حقوق بشر و آزادی های اساسی پذیرفته شده در حقوق داخلی و حقوق بین المللی تحقق بخشد.

4- برنامه های آموزش حقوقی باید ناظر بر مسئولیت های اجتماعی وکلا بوده و در برگیرنده همکاری در زمینه تامین خدمات حقوقی به نیازمندان و پشتیبانی و دفاع از حقوق قانونی افراد به هر شکل اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و سیاسی و به ویژه حمایت از این گونه حقوق در روند توسعه اجتماعی باشد.

آموزش حقوق به مردم

5- آموزش دادن به آحاد مردم درباره اصول حکومت قانون، اهمیت استقلال قوه قضاییه و حرفه وکالت و مطلع کردن آنان از حقوق و وظایف شان و امکانات موجود و مناسب احقاق حقوق آنان از مسئولیت های حرفه وکالت است.

حقوق و وظایف وکلاء

6- وکیل تحت مقررات، معیارها و شئون اخلاقی حرفه ای در ایفای وظایف خود همواره آزادانه،مجدانه، جسورانه مطابق منافع مشروع موکل و بدون هیچ مانع یا رادعی از سوی مقامات یا مردم، انجام وظیفه خواهد نمود.

7- مقامات و عامه مردم نباید شخصیت وکیل را با موکل یا دعوای موکل، خواه دعوی بر حق باشد یا نباشد یکسان پندارند.

8- هیچ وکیلی نباید به دلیل ارائه مشاوره حقوقی یا وکالت از هر موکل یا هر دعوی، با عناوین جزایی، حقوقی، اداری، مالی و سایر مجازات ها و تضییقات مورد تهدید یا آزار قرار گیرد.

9- هیچ دادگاه یا مرجع اداری نباید از به رسمیت شناختن حق دفاع وکیلی که واجد شرایط وکالت باشد خودداری نماید.

10- وکیل حق خواهد داشت با دلایل موجه نسبت به مشارکت یا حضور مستمر یک قاضی در پرونده خاص و یا نسبت به نحوه اداره دادگاه و یا رسیدگی ایراد اعتراض نماید.

11- به استثنا مواردی که دراین اصول پیش بینی گردیده است، وکیل نسبت به ظهاراتی که با حسن نیت در دفاعیات شفاهی و لوایح کتبی و یا هنگام حضور در دادگاه، دیوان و یا در برابر سایر مقامات حقوقی و اداری ایراد می نماید، از مصونیت حقوقی و کیفری برخوردار خواهد بود.

12- استقلال وکلا در ملاقات با بازداشت شدگان باید تضمین شود به نحوی که این اشخاص اطمینان حاصل نمایند از معاضدت قضایی قابل وثوق، منصفانه و رایگان و از جمله حق دسترسی به وکیل برخوردار می باشند برای اجتناب از طرح هر گونه پیشنهاد احتمالی مواضعه یا مصالحه و یا امکان نفوذ مقامات با وکلای این گونه افراد باید تضمین هایی ایجاد گردد.

13- وکلا از کلیه تسهیلات و امتیازات لازم و ضروری جهت ایفای کارآمد وظایف حرفه ای خود برخوردار خواهند بود از جمله :

الف) محرمانه بودن ارتباط بین وکیل و موکل و نیز حفاظت پرونده ها و مدارک وکیل از دسترسی یا بازبینی و نیز مصون بودن وسایل الکترونیکی از شنود

ب) حق مسافرت آزادانه و مشاوره با موکلین چه در داخل و چه در خرج از کشور متبوع خود

ج) حق پی جویی، دریافت و انتقال آزادانه اطلاعات و نظرات مرتبط با کار و منطبق با ضوابط حرفه ای خود

14- وکلا نباید به دلیل ایفای وظایف حرفه ای خود از آزادی وجدان، بیان و معاشرت و گردهمایی محروم گردند وکلا به ویژه حق دارند :

الف) در مباحثات عمومی مربوط به مسائل حقوقی و اجرای عدالت شرکت کنند

ب) در کمال آزادی به ایجاد سازمان های محلی، ملی یا بین المللی بپردازند و یا به این گونه سازمان ها ملحق شوند.

ج) اصلاحات قانونی مناسب و سنجیده را در جهت منافع عمومی پیشنهاد یا توصیه نموده و عامه مردم را از چنین مسائلی مطلع نمایند.

خدمات حقوقی برای نیازمندان

15- نتیجه منطقی و ضروری مفهوم استقلال کانون وکلا عبارت است از این که کلیه اعضا خدمات خود را در دسترس تمامی اقشار جامعه قرار دهند به نحوی که هیچ کس از حق دسترسی به عدالت محروم نگردد.

16- وکلایی که در برنامه ها یا سازمان های مربوط به خدمات حقوقی که تمام یا بخشی از سرمایه آنها از طریق بودجه عمومی تامین می گردد اشتغال دارند از تضمینات کامل استقلال حرفه ای برخوردارند به ویژه حق دارند :

الف) اداره امور این برنامه ها و سازمان ها را به یک هیئت مستقل با نظارت بر خط مشی ها، بودجه و پرسنل آنها تفویض نمایند.

ب) به رسمیت شناساندن این امر که اولین وظیفه وکیل در اجرای عدالت، تامین منافع موکل از طریق مشاوره و وکالت منطبق با وجدان و قضاوت حرفه ای است.

کانون های وکلاء

17- در هر حوزه قضایی باید یک یا چند کانون مستقل خودگردان وکلا بر اساس قانون تشکیل شود که شورا یا سایر هیئت های اجرایی آن آزادانه توسط کلیه اعضا و بدون دخالت هیچ دستگاه یا شخص دیگری تعیین گردد. این امر مانع از این حق نخواهد بود که وکلا به سایر کانون های حرفه ای وکلا و حقوقدانان بپیوندند یا چنین کانون هایی را تشکیل دهند.

کارکردهای کانون های وکلاء

کانون وکلا در تامین استقلال حرفه وکالت در میان سایر وظایف دارای کارکردهای ذیل می باشند:

الف) پیشبرد و حمایت از استقرار عدالت بدون واهمه و مدارا

ب) دفاع از شرف، عزت، صداقت، صلاحیت، اخلاق، معیارهای رفتار و انضباط حرفه ای و حمایت از استقلال مادی و معنوی وکیل از موکل

ج) دفاع از نقش وکیل در اجتماع وحفظ استقلال حرفه وکالت

د) حمایت و دفاع از شأن و استقلال قوه قضاییه

هـ) کمک به دسترسی آزاد و یکسان عموم به نظام دادگستری از جمله تامین معاضدت قضایی و مشاوره

و) تامین حق برخورداری وکیل از رسیدگی فوری، منصفانه و علنی در دادگاه صالح، مستقل و بی طرف و بر طبق اصول دادرسی شایسته و منصفانه در تمامی امور

ز) تامین و حمایت از اصلاحات قضایی و ارائه نظر و برگزاری مباحثات علنی در خصوص مسائل قضایی، تفسیر و کاربرد مقررات قانونی موجود

ح) تامین آموزش حقوقی با کیفیت مطلوب به عنوان پیش شرط ورود به حرفه و بازآموزی وکلا و نیز عامه مردم در ارتباط با نقش کانون وکلا

ط) تضمین دسترسی آزاد به حرفه وکالت برای کسانی که صلاحیت حرفه ای ضروری را دارا می باشند بدون هیچ نوع تبعیض و نیز معاضدت به کارآموزان وکالت

ک) تامین رفاه اعضا کانون و کمک به اعضا و خانواده آنها د رمواقع ضروری

ی) پیوستن و شرکت در فعالیت های سازمان های بین المللی وکلاء

19- هر گاه یکی از طرفین خواهان دخالت وکیلی از کشور دیگر برای همکاری با وکیل داخلی باشد، کانون وکلا مربوطه در کمک رساندن به وکیل خارجی جهت اخذ حق حضور در دادرسی همکاری خواهد نمود، مشروط بر این که چنین شخصی شرایط لازم را دارا بوده و واجد شرایط استفاده از این حق باشد.

20- برای این که کانون وکلا قادر به ایفای وظیفه حفظ استقلال وکلا باشد ضروری است بلافاصله از علت و سبب قانونی دستگیری، بازداشت و محل بازداشت هر وکیل مطلع گردد و امکان دسترسی به وکیل دستگیر شده یا زندانی را داشته باشد.

دادرسی انتظامی

21- کانون وکلاء باید ضوابط رفتار حرفه ای وکلاء را تهیه و اجراء نماید.

22- برای رسیدگی و تعقیب انتظامی باید مقرراتی عادلانه وضع گردد.

23- کانون وکلای ذیربط هم مسئولیت و هم حق دارد که در جلسات رسیدگی به تخلفات انتظامی شرکت نماید.

24- رسیدگی انتظامی بدواً در دادسرای کانون وکلاء به عمل خواهد آمد. وکیل حق استیناف از نظر هیئت انتظامی به مرجع مستقل و صالح تجدیدنظر را خواهد داشت.

مطالب مرتبط

قوانین خاص وکالت

وکالت در قوانین خاص دادرسی

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

مصوبات و نظامات کانون های وکلاء دادگستری

مکاتبات

منبع: مجموعه کامل مقررات وکالت - دکنر نصرالله قهرمانی -ابراهیم یوسفی محله

  • منبع
  • حقوق نیوز

    دیدگاه

    شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید    کد امنیتی کد جدید