امروز: سه شنبه, ۲۹ مهر ۱۳۹۹ برابر با ۰۲ ربيع الأول ۱۴۴۲ قمری و ۲۰ اکتبر ۲۰۲۰ میلادی
کد خبر: 264579
۷۰۰
۱
۰
نسخه چاپی
پرخاشگری

پرخاشگری و انواع آن+ فیلم

پسرها پرخاشگرتر از‌ دخترها‌ هستند.این‌ تفاوت در بیش‌تر‌ فرهنگ‌ها‌ و تقریبا‌ در همه‌ سنین‌ دیده‌ مـی‌شود. پسـرها بـیش از‌ دخترها‌ پرخاشگری بدنی و لفظی دارند

پرخاشگری و انواع آن+ فیلم

تعریف پرخاشگری

پرخاشگری رفتاری است که هدف آن صدمه زدن به خود و یا دیگران می باشد . قصد و نیت در اینجا مشخص کننده رفتار پرخاشگرانه می باشد. یعنی رفتاری که دیگران از روی قصد و نیت قبلی به منظور صدمه رساندن به خود و یا دیگران انجام می شود پرخاشگری نام می گیرد. خشم و پرخاشگری ممکن است بدنی باشد ( زدن – لگد زدن – گاززدن) یا لفظی ( فریاد زدن، رنجاندن) یا به صورت تجاوز به حقوق دیگران ( چیزی را به زور گرفتن) تلق شود. همانگونه که مشاهده می کنید در این تعریف پرخاشگری به رفتارهای قابل مشاهده اطلاق می شود در حالیکه پرخاشگری می تواند به طیفی از رفتارهای غیر قابل مشاهده نیز تسری یابد.

انواع پرخاشگری

دو‌ طبقه گسترده پرخاشگری وجود دارد. پرخاشگری‌ خصمانه، انفعالی یا انتقام‌جویانه و پرخاشگری ابزاری‌، شکارگری‌ یـا هـدف‌مدار. به صورت تجربی،تحقیق نشان‌ می‌دهد که بین این دو تفاوت اساسی وجـود دارد‌،هـم‌ از نـظر روانشناختی و هم از نظر فیزیولوژی. برخی تحقیق‌ها نشان می‌دهند که‌ افرادی‌ که گرایش به پرخاشگری‌ انـفعالی دارنـد نـسبت‌ به‌ کسانی‌ که پرخاشگری شکارگری‌ دارند،بهره هوشی پایین‌تری دارند‌. در‌ فرهنگ‌های مختلف‌ انـسانی مـردها نسبت به زن‌ها احتمال بیشتری دارد که‌ به وسیله‌ خشونت‌ فیزیکی مستقیم، پرخاشگری خود را‌ نشان‌ دهند. در‌ عـوض‌ احـتمال‌ بیشتری دارد که زن‌ها پرخاشگری خود‌ را‌ از طریق گستره‌ای از روش‌ها غیرمستقیم یا غیرفیزیکی بـیان کـنند.

پرخاشگری و انواع آن+ فیلم

البته باید توجه داشت صدق عـنوان پرخـاشگری‌ بر‌ یک رفتار خاص‌ بستگی بـه نوع‌ فرهنگی‌ دارد که‌ در‌ یـک‌‌ جـامعه حاکم است و بدین‌ جهت، امـروزه در جـوامع غربی به هر نوع تندخویی پرخاشگری‌ اطلاق می‌گردد. در حالی که‌، سابقا‌ در همین‌ جـوامع مـفهوم پرخاشگری همراه‌ با‌ حمله‌‌ بـه‌ فـرد‌ یـا شی به‌ صـورت‌ مـستقیم یا غیر مستقیم بـوده اسـت. همان‌طوری که امروزه‌ در کشورهای آسیایی مفهوم پرخاشگری‌ این‌چنین است‌. هم‌چنین‌ این‌که‌ چه امری‌ سـبب خـشمگین شدن و رفتار پرخاشگرانه‌‌ می‌شود‌، بستگی‌ بـه‌ نـوع‌ فرهنگ‌ جـامعه‌ای‌ دارد کـه فـرد در آن زندگی می‌کند. به عـبارت‌ دیگر،مردم در همه‌جای دنیا خشمگین‌ می‌شوند اما خشمگین شدنشان مطابق با قواعد فرهنگی جامعه‌ای اسـت کـه‌ در آن‌ زندگی می‌کنند.

باندورا بیان مـی‌کند کـه آنـچه در زمـینه‌ پرخـاشگری و فرهنگ‌ها مطرح اسـت ایـن‌ است که، در تمامی فرهنگ‌ها وجود منافع‌ ضروری برای حیات بشر در پرخاشگری‌ پذیرفته‌ شده‌ است اما ایـن امـر هـم قابل‌قبول‌ همگان است که در صورت عدم کـنترل رفـتار پرخـاشگرانه چـه‌بسا خـاطرات جـبران‌ناپذیری‌ هم‌چون قتل به وقوع پیوندد. بدین جهت، همه جوامع باید راه‌هایی‌ بیابند‌ تا مانع از آن شوند که اعضای آن یکدیگر را بکشند یا به هم آسیب برسانند.

پرخاشگری و انواع آن+ فیلم

پسرها پرخاشگرتر هستند

پسرها پرخاشگرتر از‌ دخترها‌ هستند.این‌ تفاوت در بیش‌تر‌ فرهنگ‌ها‌ و تقریبا‌ در همه‌ سنین‌ دیده‌ مـی‌شود. پسـرها بـیش از‌ دخترها‌ پرخاشگری بدنی و لفظی دارند. از سال دوم‌ زندگی این تفاوت‌ها آشکار می‌شود.براساس‌ مطالعات‌ مـشاهده‌ای‌ در مـورد کودکان نوپای‌ بین سنین‌ یک‌ تا سه‌ سال‌ تفاوت‌های‌‌ جنسیتی از لحاظ تـعدد‌ پرخـاشگری بـعد از 81 ماهگی ظاهر می‌شود و قبل از آن اثری‌ از آن نیست.پسرها‌ به‌ خصوص هنگامی‌ که به آنان حمله‌ای‌ مـی‌شود‌ یـا‌ کـسی‌ مخل‌‌ کارهایشان می‌شود،تلافی‌ می‌کنند‌.در یک مطالعه مشاهده‌ای در مورد کودکان‌ پیش از مـدرسه،پسـرها فقط اندکی بیش‌ از دخترها‌ مورد‌ حمله‌ قرار گرفتند،ولی دو برابر دخترها تلافی‌ کردند‌.

چه‌ چیزی‌ این‌ تـفاوت‌های‌ جـنسیتی را توجیه می‌کند؟ در این مورد، هم توجیهات‌ فیزیولوژیکی ارایه شده و هم توجیهات‌ اجتماعی، بـعضی از نـظریه‌پردازان معتقدند که ثبات تفاوت‌های جنسیتی که در هـمه‌ فـرهنگ‌ها و هـمه حیوانات‌ دیده می‌شود، از شواهد محکم در اثبات دخـیل بـودن عوامل‌ بیولوژیکی است. البته،مطالعاتی که رابطه‌ بین هورمون‌های جنسی و پرخاشگری را می‌آزماید نـتایج مـبهمی در بر داشته است. شاید ایـن‌که‌ پسـر‌ بچه بـالقوه پرخـاشگر اسـت یا می‌تواند آن را بیاموزد، علتی فیزیولوژیکی‌ داشـته بـاشد، ولی محققان در مشخص‌ کردن این‌که نظام زیست‌شناختی تا چه حد در این مساله دخـالت دارد‌،چـندان‌ پیشرفتی‌ نداشته‌اند.

تجربه اجتماعی پسرها و دخـترها از لحاظ پرخاشگری کاملا مـتفاوت اسـت. پرخاشگری‌ بخشی از قالب رفتاری مـردانه اسـت و غالبا از پسرها انتظار‌ رفتار‌ پرخاشگرانه می‌رود و به‌ طور تلویحی‌ تشویق‌ می‌شود.

گرچه رفـتارهای پرخـاشگرانه میان مردان و پسران شیوع بـیش‌تری دارد زنـان زودتـر از مردان خشمگین مـی‌گردند. البـته توجه به‌ این نـکته لازم اسـت که‌ زنان‌ و دختران گرچه‌ زودتر عصبانی‌ می‌شوند‌ اما در مقایسه با مردان،کم‌تر به رفـتارهای پرخـاشگرانه اقدام‌ می‌ورزند،و در این جهت تحمل بـیش‌تری‌ از خـود نشان مـی‌دهند.    دیدگاه

    شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید    کد امنیتی کد جدید