امروز: دوشنبه, ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ برابر با ۱۴ رجب ۱۴۴۴ قمری و ۰۶ فوریه ۲۰۲۳ میلادی
کد خبر: 268252
۲۳۲۰
۱
۰
نسخه چاپی
اسکیزوفرنی (Schizophrenia)

اسکیزوفرنی در کودکان | علائم هشداردهنده اولیه اسکیزوفرنی در کودکان | تشخیص اسکیزوفرنی در کودکان | درمان اسکیزوفرنی در کودکان

اسکیزوفرنی بیماری است که موجب افکار عجیب، احساس غیر طبیعی و رفتار غیرمعمول می شود. این بیماری در کودکان بسیار نادر بوده و تشخیص آن در مراحل ابتدایی بسیار مشکل است

اسکیزوفرنی در کودکان | علائم هشداردهنده اولیه اسکیزوفرنی در کودکان

اسکیزوفرنی بیماری است که موجب افکار عجیب، احساس غیر طبیعی و رفتار غیرمعمول می شود. این بیماری در کودکان بسیار نادر بوده و تشخیص آن در مراحل ابتدایی بسیار مشکل است.

اسکیزوفرنی در کودکان

ویژگی های اصلی اسکیزوفرنی در کودکان همانند بزرگسالان است هرچند هذیان ها و توهم های کودکان با شرح و بسط کمتری همراه است و معمولاً توهم های بینایی در بین کودکان شایع تر است. هنگامی که شروع این اختلال در دوران کودکی یا نوجوانی است شخص مبتلا نمی تواند از نظر روابط بین فردی، پیشرفت تحصیلی یا شغلی به سطح کورد انتظار برسد بنابراین، در مسیر اصلی تحول دچار دست اندازی های جدی می شود. شیوع اسکیزوفرنی در بزرگسالان 1 در 100 نفر بوده و در حالی که در کودکان 1 در 40/000 نفر می باشد.

شواهد فزاینده بیانگر آن است که اسکیزوفرنی دارای ریشه های عصبی – تحولی است.

ظهور نشانه های اسکیزوفرنی پیش از 12 سالگی بسیار نادر است. اما مطالعه این مورد برای فهم این اختلال مهم است. به نظر می رسد که آسیب عصبی – تحولی در نوع کودکی اسکیزوفرنی بیشتر از نوع بزرگسالی آن است.

اغلب کودکان اسکیزوفرن، تاخیر در زبان و سایر کارکردها را پیش از نشانه های روان پریشی از خود نشان می دهند (توهم، هذیان و تفکر مختل).

در نخستین سال زندگی، در حدود سی درصد از این کودکان نشانه های موقتی از اختلال فراگیر رشد از قبیل ادا و تصول عجیب از خود نشان می دهند. فیلم های خانوادگی مربوط به دوره کودکی اسکیزوفرن های نوع بزرگسالی نشان می دهد که رشد حرکتی، نامتعارف و نامعمول بوده است. این آسیب ها در اسکیزوفرن های نوع کودکی به مراتب شدیدتر و جدی تر می باشد. آنها همچنین مضطرب تر و مهار گسیخته تر از اسکیزوفرنی نوه بزرگسالی می باشد.

علائم هشداردهنده اولیه اسکیزوفرنی در کودکان

-مشکل در تفکیک رویا از واقعیت

-دیدن چیزها و یا شنیدن صداهایی که واقعی نیستند

-افکار و عقاید نامانوس

-دمدمی بودن شدید

-رفتار عجیب و غریب

-ترس و اضطراب شدید

-اشتباه گرفتن تلویزیون و فیلم ها با واقعیت

مشکلات شدید در دوست یابی و ادامه ی دوستی ها.

رفتار این کودکان، ممکن است در طول زمان تغییر کند. اختلال اسکیزوفرنی کم کم در دوران کودکی، بدون بحران خاصی که اغلب در نوع بزرگسالی دیده می شود، ظاهر می شود. کودکان ممکن است شروع به صحبت کردن درباره ی عقاید و ترس های عجیب کنند.

کودکانی که پیشتر از روابط با دیگران لذت می بردند ممکن است کم کم کناره گیری کرده و به دنیای درون خود پناه ببرند.

علائم و نشانه های اسکیزوفرنی شامل دو دسته عـلائم (مـثبت و منفی) می باشد. کودکان دچار اسکیزوفرنی معمولاً هردو دسته علامت را تجربه می کنند. علائم مثبت شامل هذیان‌ ( عقاید‌ غیرواقعی) اختلال تفکر و توهم می باشد و علائم منفی شامل بی عاطفگی و کـناره گـیری اجتماعی است که می تواند در رفتارهایی از قبیل از دست دادن علاقه به فعالیتهایی که کودک‌ پیشتر‌ لذت می برده، فقدان توجه به نظافت شخصی و فقدان علاقه به تمرکز برای وظایفی از قبیل کارهای روزمره و یـا تـکلیف مدرسه جلوه گر شود. البته همه ی کودکان دارای اسکیزوفرنی همه ی علائم‌ مثبت‌ و منفی‌ را باهم تجربه نمی کنند‌. اما‌ بروز‌ ترکیبی از علائم مثبت و منفی محتمل است.

اسکیزوفرنی در کودکان | علائم هشداردهنده اولیه اسکیزوفرنی در کودکان

تشخیص اسکیزوفرنی در کودکان

اسکیزوفرنی تـنها بـاید بـه وسیله ی متخصص تشخیص داده شود کـه‌ ایـن‌ مـتخصص‌ در اغلب اوقات روانپزشک کودک است. برای تشخیص‌ این‌ بیماری ، دو تا از نشانه های توصیف شده در بالا، دست کم باید به مدت 6 ماه وجـود داشـته و بـا زندگی‌ روزانه ی‌ کودک‌ تداخل داشته باشند.

متأسفانه ، تـشخیص اسـکیزوفرنی در کودکان بسیار مشکل‌ است. به گونه ای که تشخیص های اشتباهی مانند اختلال افسردگی و دوقطبی متداول است.

علت اسکیزوفرنی در کودکان

عـلت‌ واحـد‌ شناخته‌ شده ای برای اسکیزوفرنی وجود ندارد. اعتقاد بر آن است کـه‌ عدم‌ تعادل شیمیایی در مغز یک عامل ارثی است که موجب بروز اسکیزوفرنی می شود.

همچنین اسکیزوفرنی به‌ عنوان‌ یـک‌ بـیماری چـند عاملی ارثی محسوب می شود و این بدان معنی است که عوامل‌ زیـادی‌ در‌ ایـن اختلال درگیر هستند. عوامل، معمولاً هم ژنتیکی و هم محیطی هستند. به گونه ای که‌ ترکیبی‌ از‌ ژن ها از والدیـن بـه هـمراه عوامل محیطی ناشناخته بوجود آورنده این اختلال هستند. کودکی‌ که‌ در خانواده ای مـتولد مـی شود کـه در آن یک یا چند عضو دچار‌ اسکیزوفرنی‌ وجود‌ دارد، احتمال بیشتری برای ابتلا به اسکیزوفرنی دارد تـا کـودکی کـه در خانوادهای متولد‌ می شود‌ که هیچ تاریخچه ای از اسکینروفرنی ندارد.

پس از این که شخص، تشخیص اسکیزوفرنی‌ را‌ در‌ خـانواده گـرفت، شانس هم شیرها برای دریافت تشخیص این اختلال 7 تا 8 درصد است. اگر یکی از‌ والدیـن‌ دچـار اسـکیزوفرنی باشد شانس ابتلا به اختلال به 10 تا 15 درصد‌ میرسد‌.

آسیب‌ به دستگاه عصبی در دوران رشـد، مـهمترین عامل در اسکینروفرنی نوع کودکی است. همچنین آمادگی های‌ ژنتیکی‌ نقش‌ مهمی در این زمینه بـازی مـی کند.

در مجموع می توان گفت‌، خطر‌ ابتلا به اسکیزوفرنی از 1 درصد برای کودکان بدون هیچ تاریخچه خانوادگی اسـکینروفرنی، تـا 10 درصد برای‌ کودکانی‌ که یکی از نزدیکان درجه یک آنها دچار اسکینروفرنی اسـت و 50 درصـد‌ در‌ دوقـلوهای یک تخمکی در نوسان می باشد.

واتس و همکاران‌ (1984‌)به نقل از لطفی و کاشانی (1385) در‌ بررسی‌ مجموعه پژوهشهایی که در رابـطه بـا گـروه های در معرض خطر ابتلا به اسکیزوفرنی‌ انجام‌ گرفته، اعلام کرده اند که

1) مشکلات‌ تـولد ‌( کـم خونی‌ و زایمان‌ سخت‌ مادر)

2) تعلق عاطفی ضعیف ( فقدان رابطه ی‌ نزدیک‌ با مادر در سال نخست زندگی)

3) ضـعفهای هـماهنگی حرکتی در نوزادی

4) جدایی‌ از‌ والدین ( زندگی در پرورشگاه یا در‌ شیرخوارگاه)

5) نقایص عقلانی (عملکرد‌ ضـعیف‌ در آزمـون هوشی ، به ویژه در‌ توانشهای‌ کلامی

6) نقایص شناختی (آمـادگی بـرای آشـفتگی و اشکال در تمرکز و توجه

7) نقایص اجتماعی و خصومت‌ در‌ ارتـباط والد – کـودک خطر بروز‌ اسکیزوفرنی‌ را‌ افزایش می دهد.

به‌ گزارش‌ پایگاه اینترنتی بی بی‌ سی‌ بـیش از هـزار مورد تولد در دانمارک بین سـالهای 1973 تـا 1975 میلادی نـشان‌ مـی دهد‌ احـتمال بروز اسکیزوفرنی در میان کودکانی‌ که‌ مـادرشان در‌ طـول‌ بارداری‌ یکی از نزدیکان خود‌ را از دست داده بودند، 67 درصد بیشتر از دیگر کودکان است، البـته بـه نظر‌ پژوهشگران‌ ، اگر مرگ نزدیکان در دوره سـوم‌ بارداری‌ بروز‌ پیدا‌ کـند‌ ایـن خطر به‌ مراتب‌ کمتر اسـت و هـمچنین وقتی این رابطه معنادار است که فرد دچار اسکیزوفرنی در نزدیکان درجه یک‌ وجـود‌ نـداشته‌ باشد.

اسکیزوفرنی در کودکان | علائم هشداردهنده اولیه اسکیزوفرنی در کودکان

تشخیص افتراقی اسـکیزوفرنی در کودکان

تـشخیص‌ اشـتباه‌ در‌ اسکیزوفرنی‌ کودکان‌ بـسیار‌ مـتداول است. اسکیزوفرنی اغلب بـا درخـودماندگی اشتباه گرفته می شود. اما توجه به موارد زیر موجب تشخیص افتراقی درست اختلال درخـودماندگی از اسـکیزوفرنی می شود.

- علائم درخودماندگی معمولاً در‌ 2 تا 3 سـال نـخست زندگی آشـکار مـیشود در حـالی که اسکیزوفرنی معمولاً در دورهـی بعدی زندگی شروع می شود.

- کودکان دارای درخودماندگی، خود را بیش از کودکان دارای اسکیزوفرنی منزوی میسازند‌.

- کودکان‌ دارای درخـودماندگی دارای مـشکلات زبانی ویژهای از قبیل تکرار بیمعنی کـلمات و مـعکوسسازی ضـمیر هـستند.

- درخـودماندگی در پسرها رایج تـر اسـت. در حالی که نسبت جنسی در اسکیزوفرنی تقریباً مساوی‌ است‌.

اسکیزوفرنی همچنین با روانپریشی مختصری که معمولاً در اخـتلال افـسردگی، اخـتلال شخصیت و اختلال از هم پاشیدگی دیده میشود، مـتفاوت اسـت. نـوجوانان دارای اخـتلال‌ دوقـطبی‌ کـه در مرحله ی شیدایی قرار‌ می گیرند‌. ممکن است با اسکیزوفرنی اشتباه شوند. همچنین کودکان و نوجوانی که قربانی سوء استفاده از مواد هستند، ممکن است مدعی شوند که صداهایی میشنوند و یـا‌ چیزهایی‌ می بینند که این مسأله‌ ممکن‌ است تشخیص اسکیزوفرنی را برای آنها مطرح نماید

از طرف دیگر گاهی تشخیص اسکیزوفرنی از اختلال فراگیر رشد مشکل است ، باید دانست که در اختلالات فراگیر رشـد‌ تـوهم‌ وهذیان بارز وجود ندارد و بیشتر نا بهنجاریها، در بُعد عاطفی و گفتاری نمود مییابد.

درمان اسکیزوفرنی در کودکان

شناسایی و مداخله ی زودهنگام میتواند کیفیت زندگی کودک و نوجوان دارای اسکیزوفرنی را بالا ببرد. دارودرمانی، روش‌ اصلی‌ درمـان اسـکیزوفرنی‌ است. متأسفانه اغلب این داروها دارای عوارض جانبی شدیدی هستند که افزایش وزن یکی از آنها می باشد‌. بنابراین، رژیم غذایی و داشتن، تمرینات ورزشی روزمره، بسیار مـهم اسـت. کودکان‌ دارای‌ اسکیزوفرنی‌ باید طـرحهای درمـانی را مرتباً دنبال کنند. این کودکان باید در خانه و مدرسه حمایت شوند. به گونه ای ‌‌که‌ آموزگاران و والدین این کودکان باید پشتیبانی و شکیبایی لازم را از خود بروز دهند‌.

ایـن‌ کـودکان‌ معمولاً به روابط اجـتماعی عـلاقه ای نشان نمی دهند. بنابراین، بازی های گروهی ممکن است گزینه ی مناسبی برای‌ این افراد نباشد. در مجموع درمان کودکان اسکیزوفرنی با توجه به سن کودک‌، شدت بیماری ، نوع اسکیزوفرنی‌، تحمل‌ کودک برای دریـافت داروهـا و نظر و ترجیحات والدین ترسیم می شود.

منبع: آشنایی با اسکیزوفرنی کودکان - مهرناز کمیجان

  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید