امروز: جمعه, ۲۸ مرداد ۱۴۰۱ برابر با ۲۰ محرّم ۱۴۴۴ قمری و ۱۹ اوت ۲۰۲۲ میلادی
کد خبر: 278235
۶۷۸
۱
۰
نسخه چاپی

آثار دادخواست نسبت به دادگاه و اصحاب دعوا

بعد از اینکه دادخواست تقدیم دفتر دادگاه شد و در دفتر کل ثبت شد با خودش آثاری را به وجود می آورد که این آثار تا زمانی که دادگاه از رسیدگی فارغ می شود وجود دارد

آثار دادخواست نسبت به دادگاه و اصحاب دعوا

آثار دادخواست

بعد از اینکه دادخواست تقدیم دفتر دادگاه شد و در دفتر کل ثبت شد با خودش آثاری را به وجود می آورد که این آثار تا زمانی که دادگاه از رسیدگی فارغ می شود وجود دارد .

در خصوص آثار دادخواست باید ۲ دسته آثار را تفکیک کرد.

  • یک دسته آثار دادخواست نسبت به دادگاه است .
  • دسته دوم آثار دیگر دادخواست نسبت به اصحاب دعوا است .

آثار دادخواست نسبت به دادگاه

1- اولین اثر دادخواست نسبت به دادگاه (ایجاد اشتغال و تکلیف رسیدگی)

در خصوص آثار دادخواست نسبت به دادگاه اولین اثری را که دادخواست برای دادگاه ایجاد می کند ایجاد اشتغال و تکلیف به رسیدگی است. اولین اثر دادخواست نسبت به دادگاه این است که دادگاه وارد یک مرحله ی رسیدگی می شود که تا زمان صدور حکم و احقاق حق یا فصل خصومت ادامه دارد .

2- اثر دوم دادخواست نسبت به دادگاه (تعیین محدوده ی رسیدگی دادگاه)

اثر دوم دادخواست نسبت به دادگاه این است که دادخواست محدوده ی رسیدگی دادگاه را مشخص می کند. دادگاه مکلف است نسبت به هر آن چیزی که خواهان در دادخواست ذکر کرده اظهارنظر کند و تعیین تکلیف نماید و تنها هم نسبت به چیزی که در دادخواست آمده اظهار نظر بکند .

3- اثر سوم دادخواست نسبت به دادگاه (تشخیص قابلیت پذیرش)

اثر دیگری که دادخواست نسبت به دادگاه دارد این است که این آیا دادخواست قابل پذیرش هست یا نه؟ آیا دعوایی که خواهان مطرح کرده وارد هست یا نیست؟ و آیا دادگاهی که دادخواست به آن تقدیم شده صلاحیت رسیدگی به آن دعوا را دارد یا خیر؟ در صلاحیت و تشخیص دادگاه است یعنی دادگاه حق دارد که نسبت به قابلیت پذیرش دعوا یا وارد بودن دعوا یا صلالاحیت خودش اظهار نظر بکند .

اثر دادخواست نسبت به اصحاب دعوا

1- اولین اثر دادخواست نسبت به اصحاب دعوا ( ایجاد رابطه ی حقوقی دادرسی بین خواهان و خوانده)

اولین اثر این است که یک رابطه ی حقوقی دادرسی بین خواهان و خوانده ایجاد می کند به گونه ای که این فرآیند دادرسی و این رابطه ی دادرسی به صورت مطلق در اختیار خواهان قرار نمی گیرد. بلکه در مقاطعی از دادرسی خواهان حق دارد دادخواست خودش را مسترد بکند و در مقاطعی دیگر خواهان حق استرداد دادخواست خودش را بدون رضایت خوانده ی دعوا یا این که بدون اینکه به صورت کامل از دعوای خودش صرف نظر بکند نخواهد داشت .

2- اثر دوم شروع استحقاق خسارت تاخیر در ادای دین

اگر خواهان خود را مستحق خسارت تاخیر در پرداخت دین می داند بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی از قبل می بایست مطالبه ی پرداخت دین را خوانده می نمود .

مطالبه می تواند قبل از تقدیم دادخواست باشد با روش های گوناگون از قبیل اینکه شفاهی مطالبه کند یا از طریق اظهارنامه مطالبه ی حق خودش را پرداخت دین را از خوانده بکند و یا می تواند در ضمن دادخواست مطالبه کند .

3- اثر سوم مکلف نمودن خوانده به پاسخ

علی الاصول در نظام حقوقی ما خوانده مکلف نیست که در دادرسی حضور پیدا کند یا پاسخی بدهد . عدم حضور هر یک از اصحاب دعوا به موجب ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی موجب تاخیر یا مانع برای رسیدگی دادگاه و اتخاذ تصمیم توسط دادگاه نیست اما خوانده خوب می داند که اگر در دادرسی حضور پیدا نکند دادگاه به دلیلی که خواهان ارائه کرد و به مستنداتی که خواهان اقامه کرده و ارائه کرده رسیدگی می کند و رای دادگاه بدون توجه به دفاعیات خوانده صادر خواهد شد.

  • منبع
  • بنیاد وکلا

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید