امروز: یکشنبه, ۲۸ شهریور ۱۴۰۰ برابر با ۱۱ صفر ۱۴۴۳ قمری و ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۱ میلادی
کد خبر: 275350
۱۱۴۴
۱
۰
نسخه چاپی

تعهدنامه محضری چیست؟ | شرایط تعهدنامه محضری | ضمانت اجرای تعهدنامه محضری

تعهد نامه محضری نوعی عقد و قرارداد محسوب می شود که چنانچه به صورت عادی تنظیم شود یک سند عادی تلقی می شودو متعهد می تواند محتوای آن را انکار کرده و منکر امضای آن توسط خود شود و چنانچه تعهد نامه در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود، سند رسمی تلقی شده و قابل تردید و انکار نمی باشد

تعهدنامه محضری چیست؟ | شرایط تعهدنامه محضری | ضمانت اجرای تعهدنامه محضری

در تعهدنامه محضری، شخص، در دفتر اسناد رسمی در مقابل دیگری تعهد به انجام یا عدم انجام یک عمل می‌کند و نمی‌تواند به صورت یک جانبه از عمل به تعهدش استنکاف نماید مگر با موافقت متعهدله (شخصی که در مقابلش تعهد به انجام یا عدم انجام امری می‌نماید).

تعهد نامه محضری بعنوان سندی رسمی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می گردد، با هدف اخذ تعهد از اشخاص در قبال امور حقوقی یا حل منازعات (کیفری) و یا حتی جهت استخدام و همکاری در شرکتها و ادارات و… مورد استفاده قرار می گیرد و هدف از اخذ آن این مهم می باشد که بعدها در صورت اقدامی خلاف نسبت به مفاد تعهد نامه بتوان اقدامات حقوقی و قضایی را بنفع شخصی که در حق وی تعهد صورت پذیرفته است ترتیب داد و با عنایت بر اینکه مفاد تعهد نامه بسیار حایز اهمیت است، به کمک یک وکیل متخصص این تعهد نامه تنظیم گردد.

تعهدنامه محضری چیست؟

تعهد نامه محضری نوعی عقد و قرارداد محسوب می شود که چنانچه به صورت عادی تنظیم شود یک سند عادی تلقی می شودو متعهد می تواند محتوای آن را انکار کرده و منکر امضای آن توسط خود شود و چنانچه تعهد نامه در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود، سند رسمی تلقی شده و قابل تردید و انکار نمی باشد.

از این رو پیشنهاد می شود جهت تنظیم تعهد نامه محضری با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، متن مورد نظر تنظیم یافته توسط وکیل خویش را به دفتر اسناد رسمی ارایه نمایید.

یکی از موارد مبتلا به در اخذ تعهد نامه محضری به زمانی است که جرمی اتفاق می افتد که در این راستا مرتکب درصدد جبران نتایج و آثار زیان باری که جرم برای مجنی علیه داشته بر آید.

در این صورت شاکی پرونده حاضر است در صورت کسب تعهد نامه ای از سوی مرتکب مبنی بر انجام یا عدم انجام کاری به او رضایت دهد و شخص مرتکب با امضای آن تعهد نامه عدم انجام آن عمل را به عهده می گیرد.

همچنین متن تعهد نامه محضری باید توسط شخصی که متعهد شده امضا شود این موضوع در تعهد نامه های عادی بیشتر نمایان می گردد چراکه ممکن است تعهدی بدون امضاء تحویل شما بعنوان متعهد له بنماید .

چنانچه تعهد نامه به شکل محضری تنظیم گردد ،یک نسخه درآن در دفتر اسناد رسمی نگهداری می شود و تنها در صورتی امکان فسخ یا ابطال آن وجود دارد که طرفین آن یعنی متعهد و متعهد له بخواهد آن را ابطال کنند یا اینکه متعهد بخواهد آن را فسخ کند.

شرایط تعهدنامه محضری

شرایط تعهد نامه محضری باید به شرح ذیل باشد تا معتبر شناخته شود:

۱- نام و نام و مشخصات متعهد به انجام یا عدم انجام کاری

۲- نام و نام خانوادگی و مسخصات متعهد له

۳- امضای متعهد(نیازی به امضای شخص متعهد له نمی باشد)

۴- موضوع تعهد(موضوع تعهد در هر تعهد نامه ای با توجه به موضوع آن تعهد متفاوت است)

۵- اگر تعهد نامه مقید به مدت مشخصی باشد باید زمان انقضای آن نیز دقیقا تعیین شود .

۶-ضمانت اجرای نقض تعهد باید در تعهد نامه مشخص شود و این ضمانت اجرا می تواند بنا به درخواست طرفین باشد.

ضمانت اجرای عدم انجام تعهد نامه محضری

در صورت عدم انجام یا انجام محتویات اعتبار تعهد نامه محضری ،متعهد له می تواند با استناد مندرجات تعهد نامه متعهد آن را مورد تعقیب از طریق دادگاه قرار دهد و در این راستا از او بابت خلف تعهدش شکایت کند. اینکه چه نوع اقداماتی شخص متعهدله قادر است علیه شخص متعهد صورت دهد ، به موضوع مفاد تعهد نامه نیز بازمی گردد.

در این راستا وکیل تنظیم تعهد نامه محضری با قراردادن اهرم های ضمانتی در پایبندی هرچه بیشتر شخص متعهد می کوشد که در صورت عدم پایبندی به مفاد تعهد بتوان وی را تعقیب نمود و از وی مطالبه خسارت درخواست کرد.

یکی از سوالات اشخاص در این خصوص امکان طرح شکایت کیفری در صورت نقض تعهدات می باشد. این مهم به این موضوع مرتبط است که ایا موضوع تعهد وصف مجرمانه ای داشته است یا خیر. چنانچه بعنوان مثال مزاحمتی از سوی شخصی صورت گرفته باشد و وی تعهد محضری بابت عدم مزاحمت داده باشد، می توان مبادرت به طرح شکایت کیفری نمود.

جالب است بدانید که غالب تعهد نامه های محضری ، فاقد وصف کیفری هستند و طرح چنین شکایاتی در دادسرا منتج به رد خواهد گردید. در این راستا مشورت با وکلای دادگستری نقشی بالقوه در صرفه جویی زمانی و هزینه می باشد.

ابطال یا فسخ تعهدنامه محضری

برای ابطال تعهد نامه محضری، متعهد له می تواند هر زمان که بخواهد از تعهد نامه منصرف شده و از انجام یا عدم انجام تعهد توسط متعهد را منصرف گردد.

گاهی برخی تعهد نامه های محضری بنحو دوجانبه تنظیم می گردند و طرفین تعهد هر دو تعهداتی برای یکدیگر درنظر می گیرند که فسخ و بی اثر کردن ان جز با رضایت طرفین ، امکانپذیر نخواهد بود..

از طرفی اگر در متن تعهد نامه محضری یکی از طرفین حق برهم زدن تعهد نامه را داشته باشد طرفی که شرط تعهد نامه به نفع وی باشد می تواند تعهد نامه را فسخ و برهم بزند.

اگر در متن تعهد نامه رسمی مدتی مشخص شده باشد جهت انقضای آن،بعد از انقضای آن مدت ،تعهد نامه منقضی شده و بی اثر خواهد شد.

استنکاف از انجام تعهدنامه محضری

اگر متعهد از اجرای تعهدات خودداری کند، کسی که تعهد به نفع او شده است به استناد تعهد نامه و بسته به موضوع آن می‌تواند متعهد را مورد تعقیب کیفری قرار دهد و از او شکایت کند یا علیه او دعوای حقوقی اقامه کند و الزام او را به ایفای تعهدات و یا جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد را از دادگاه تقاضا نماید یا در حدود اختیاراتی که متعهد ضمن تعهدنامه به وی داده است اقدام نماید.

نمونه تعهدنامه محضری

آقا/خانم( الف) فرزند …..به شماره شناسنامه …صادره از….به شماره ملی….. متولد…. ساکن…… در دفترخانه حاضر شد و بعد از حضور به شرح زیر رسماً اقرار کرد که شش دانگ یک دستگاه خودرو سواری ….با مشخصات…. را به آقا/خانم (ب) فرزند… به شماره شناسنامه …..صادره از…. به شماره ملی…. متولد…. ساکن …. وکالت داده و متعهد می‌شود که مبلغ…..ریال را طی مدت ۵ ماه به ایشان پرداخت نماید و در غیر این‌ صورت آقای….. حق خواهد داشت که در قبال عدم انجام این تعهد به هر نحوی که صلاح می‌داند و با وکالتی که دارد خودروی مذکور را به خود یا هر کسی که می‌داند منتقل نماید.

نتیجه‌گیری
تعهدنامه محضری، یک سند رسمی است که در دفتر اسناد رسمی تنظیم می شود و ضمن آن شخص به انجام عمل یا عدم انجام عمل نسبت به طرف مقابل متعهد و ملزم می شود.

تعهد نامه محضری فقط به امضای متعهد می رسد و در صورت عمل نکردن به مفاد آن از طرف متعهدله قابل پیگیری در مراجع قضایی است.

  • منبع
  • خبرگزاری صداو سیما
  • وکیل تاپ
  • موکل

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید