امروز: پنج شنبه, ۳۰ شهریور ۱۴۰۲ برابر با ۰۵ ربيع الأول ۱۴۴۵ قمری و ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۳ میلادی
کد خبر: 277763
۵۹۰
۱
۰
نسخه چاپی

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح

- قرار تعويق صدور حكم، رأی نهايی محسوب و قاطع استمرار فرار از خدمت می باشد

- لزوم رعايت مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی پس از الغاء قرار تعويق صدور حكم

- لزوم صدور قرار رد درخواست اعاده دادرسی در صورتی كه دادگاه درخواست را وارد تشخيص ندهد

- در رأی اصراری همانندی در نوع و ميزان مجازات و استفاده از نهادهای ارفاقی شرط نيست

- قابل پذيرش بودن درخواست تجديدنظرخواهی قبل از انقضاء مهلت واخواهی در صورتی كه محكوم‌عليه حق واخواهی خود را اسقاط كند

- دادگاه تجديدنظر نسبت به آنچه مورد رای دادگاه بدوی قرار گرفته، رسیدگی می كند

- در صورت احراز تخلف محكوم، دادگاه می تواند نسبت به الغاء حکم نظام نیمه آزادی اقدام کند

- عدم تطبيق صحیح عنوان اتهامی در مرحله دادسرا از موارد نقص تحقيقات نیست

- نحوه اجرای حكم محروميت از ترفيع

- دادرس دادگاه مستقر در دادسرای نظامی ناحيه در صورت عدم حضور بازپرس می تواند تحقيقات مقدماتی جرايم موضوع ماده 302 قانون آيين دادرسی كيفری را انجام دهد

​- نسخ شدن مجازات معاونت در جاسوسی در تبصره 2 ماده 24 قانون مجازات جرايم نيروهای مسلح و ارجاع به ماده 127 قانون مجازات اسلامی

- جرايم موضوع مواد 88 و 89 قانون مجازات جرايم نيروهای مسلح در زمره جرايم مشابه قرار می گيرد

- جرايم جعل در اسناد و نوشته های غيررسمی و استفاده از سند مجعول موضوع مواد 106 و 107 قانون مجازات جرايم نيروهای مسلح غيرقابل گذشت می باشند

- تبديل محكوميت حبس به جزای نقدی با رعايت شرا یط ماده 483 قانون آيين دادرسی کیفری مجاز است

- تظاهر به بی علاقگی به خدمت در شرايط رزمی و جنگی و بحرانی جرم محسوب می شود

- در تعلیق ساده اجرای مجازات نیازی به احضار و جلب محکوم از ناحیه قاضی اجرای احکام وجود ندارد

- محکومیت جرم موضوع ماده 593 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) از شمول عفو اعطایی مقام معظم رهبری خارج است

- افرادی که در نیروهای مسلح به‌طور موقت به کارگیری می‌شوند در حکم نظامی محسوب می‌شوند

- دوره تداوم تیراندازی با سلاح از مصادیق آموزش رزمی است

- رسیدگی به همه اتهامات موضوع ماده 598 قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت مرجعی است که به جرم مهمتر رسیدگی می‌کند

- ممنوع بودن عضویت نظامیان در گروه یمانی

- اگر اخذ وجه و اموال با سوء استفاده از لباس، موقعیت یا شغل با جبر و قهر باشد عمل مجرمانه از مصادیق ماده 125 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح است

- محکومیت اضافه خدمت کارکنان وظیفه با حضور محکوم در یگان و انجام خدمت اجرا می‌شود

- بازداشتگاه‌های امنیتی تحت نظر سازمان زندان‌ها اداره می‌شود و دادستان نظامی بر کلیه امور آن نظارت کامل دارد

- ملاك ارسال پرونده به حوزه قضايي جديد در صورت عدم وجود دادگاه همعرض دیگر در رأی منقوض دوم

- پس از تعذر محكوم عليه از اجراي مجازات جايگزين حبس، كل مجازات اصلی حبس اجرا می شود

- رسیدگی به جرایم در مقام ضابط دادگستری اعضا نیروهای مسلح در صلاحیت مراجع قضایی عمومی است

- عضويت مستشاران دادگاه تجديدنظر نظامی در دادگاه نظامی يك، قابل تسرّی به ساير مقامات قضايی نيست

- تعيين سهميه كشف جرم برای يگان های انتظامی وجه قانونی ندارد

- برابر تبصره ٢ ماده ٤٢٧ قانون آئین دادرسی کیفری قرار الغاء تعليق اجرای مجازات قابل تجديدنظر نيست

- رسیدگی به جرایم مرتبط با اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده کارمندان قرارداد كار معين وزارت اطلاعات در صلاحيت سازمان قضایی است

- در تيراندازيهای موضوع بند ٥ ماده ٣ قانون بكارگيری سلاح در موارد ضروری، اظهار نظر كارشناسی به عهده هيأت كارشناسی است

- حدود صلاحيت هر يك از كارشناسان بر اساس رشته كارشناسی است

- چنانچه قتل، ناشی از تقصير سازمان محل خدمت به عنوان شخصيت حقوقی باشد يگان مأموركننده، مسئوليتی در پرداخت ديه ندارد

- طرد شدن محكوم عليه تبعه كشور بيگانه، از جمله معاذير موجه وثيقه گذار در عدم امكان معرفی محكوم عليه است

- تخفيف مجازات به لحاظ اسقاط حق تجديدنظرخواهی يا گذشت شاكی بعد از صدور رأی منصرف از تخفيف مجازات دادگاه به لحاظ اعمال كيفيات مخففه است

- پس از اعلام ختم رسيدگی در دادگاه كيفری يك يا تجديدنظر، اضافه شدن عضو جديد به دادگاه در موارد اختلاف نظر، از موجبات تجديد جلسه رسيدگی نيست

  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید