امروز: جمعه, ۲۸ مرداد ۱۴۰۱ برابر با ۲۰ محرّم ۱۴۴۴ قمری و ۱۹ اوت ۲۰۲۲ میلادی
کد خبر: 269135
۵۶۲
۱
۰
نسخه چاپی

مصوبات کانون وکلای دادگستری مرکز

مصوبات کانون وکلای دادگستری مرکز

مصوبات کانون وکلای دادگستری مرکز

مصوبات هیئت مدیره

1-آیین نامه داخلی تقسیم کار و وظایف هیئت رئیسه کانون وکلای دادگستری تهران (مصوب 10/8/1344)

نظر به قسمت اخير ماده 25 آيين‌نامه قانون استقلال كانون وكلا كه به موجب آن "تقسيم كار و وظايف بين اعضاي هيئت رئيسه ضمن آيين‌نامه داخلي كانون تعيين خواهد شد"، هيئت ‌مديره كانون وكلا در جلسه مورخه 10/8/1344 آيين‌نامه داخلي ذيل را براي تقسيم كار و وظايف هيئت‌ رئيسه تصويب نمود كه بلافاصله پس از تصويب مجري خواهد گرديد:

ماده اول- در هيئت رئيسه كانون كه مركب از رئيس و دو نايب رئيس و دو بازرس و دو منشي مي‌باشد، دو كميته تشكيل مي‌گردد؛ هر كميته مركب از يك نايب رئيس و يك بازرس و يك منشي. هر نايب رئيس رئيس كميته‌اي است كه عضو آن مي‌باشد.

ماده دوم- امور اجرايي كانون كه نظارت و انجام آن جزو وظايف و اختيارات رئيس و هيئت كانون مي‌باشد، بين دو كميته هيئت رئيسه تقسيم مي‌گردد و هر كميته مستقيماً و تحت نظارت و تعليمات كلي رئيس كانون عهده‌دار نظارت و حسن جريان و انجام اموري خواهد بود كه به آن كميته محول گرديده است.

ماده سوم- از كارهاي جاري كانون در حال حاضر امور ذيل:

1- امور مربوط به پروانه وكالت و كارآموزي و كميسيون كارآموزي

2- امور مربوط به به ترفيعات

3- امور مربوط به دفتر و كارهاي اداري

4- امور مربوط به روابط بين‌المللي

5- امور مربوط به كتابخانه

به يك كميته هيئت ارجاع مي‌شود.

و امور ذيل:

1- امور مربوط به دادسرا و دادگاه‌هاي انتظامي و تخلفات وكلا

2- امور مربوط به معاضدت قضايي

3- امور مربوط به حسابداري و كارهاي استخدامي كارمندان اداري كانون

4- امور مربوط به تعاون وكلا

5- امور مربوط به راهنمايي

6- امور مربوط به مجله كانون

7- به كميته ديگر ارجاع مي‌گردد.

ماده چهارم- امور مربوط به روابط كانون با وزارت دادگستري مستقيماً از طرف رئيس كانون با اطلاع هيئت ‌‌مديره انجام مي‌شود.

ماده پنجم- رئيس كانون براي امور محموله به هر كميته به يك نايب رئيس و يك منشي كه عضو آن كميته هستند، اختيار امضاء مي‌دهد كه به اتفاق يكديگر در امور مربوطه به كميته خود از طرف رئيس كانون امضاء نمايد، ولي در اسناد مالي و پرداخت‌هاي كانون رئيس كانون شخصاً امضاء مي‌كند يا اختيار امضا به نايب رئيس و بازرس كميته مربوطه مي‌دهد كه به اتفاق رئيس حسابداري كانون امضاء نمايد.

ماده ششم- هر كميته هيئت رئيسه مسئول حسن جريان اموري است كه به آن كميته محول گرديده و بايستي كارهاي خود را طوري تنظيم نمايد كه ركود و اختلال در سرعت و دقت جريان آن ايجاد نشود و اگر رئيس كانون تشخيص دهد كه هر يك از امور مربوط به هر يك از كميته‌ها به خوبي پيشرفت نمي‌كند كتباً به آن كميته اخطار مي‌نمايد و به هيئت مديره نيز اطلاع مي‌دهد.

ماده هفتم- رئيس كانون هر ماه يك مرتبه از تمام اعضاي هيئت رئيسه دعوت مي‌كند كه جلسه مشتركي تشكيل داده و در امور كلي اجرايي كانون مشورت نمايد.

ماده هشتم- هر كميته موظف است هر سه ماه يكبار نسبت به هر يك از اموري كه به آن محمول شده، گزارش جامعي با ذكر مدارك و ارقام به رئيس كانون بدهد؛ رئيس كانون گزارش‌هاي مزبور را به انضمام نظريه خود درباره آنها در هيئت مديره مطرح خواهد نمود.

ماده نهم- تمام مكاتبات كانون تحت نظارت و مسئوليت منشيان هيئت رئيسه مي‌باشد و پيش‌نويس هر نامه صادر از كانون به امضاي يكي از منشيان خواهد رسيد و پاكنويس آن بر حسب مورد از طرف رئيس كانون يا يكي از نواب رئيس امضاء مي‌گردد.

ماده دهم- بلافاصله پس از تصويب اين آيين‌نامه هيئت رئيسه تشكيل جلسه داده و تركيب هر يك از كميته‌ها را معلوم و تعيين مي‌كند كه هر دسته از امور مذكور در ماده سوم به كدام كميته محول مي‌باشد و بعداً در هر دوره انتخاب هيئت رئيسه بلافاصله پس از انتخاب كميته‌ها تعيين مي‌كردند.

ماده يازدهم- هر امر ديگري كه رئيس كانون با هيئت مديره لازم بدانند كه به يكي از كميته‌هاي هيئت رئيسه محول گردد، بر حسب تصويب هيئت مديره كانون به يك دسته از فهرست مذكور در ماده سوم اضافه شده و يكمرتبه مربوط به آن دسته ارجاع مي‌شود.

ماده دوازدهم- تصويب اين آيين‌نامه با اكثريت ده رأي اعضاي هيئت مديره خواهد بود كه لااقل هشت رأي آن از طرف اعضاي اصلي هيئت مديره باشد و براي تغيير يا اصلاح آن نيز اكثريت ده رأي كه هشت رأي آن لااقل متعلق به اعضاي هيئت مديره باشد، لازم است.

منبع: مجموعه کامل مقررات وکالت - دکتر نصرالله قهرمانی -ابراهیم یوسفی محله

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید