امروز: جمعه, ۰۸ بهمن ۱۴۰۰ برابر با ۲۴ جمادى الآخر ۱۴۴۳ قمری و ۲۸ ژانویه ۲۰۲۲ میلادی
کد خبر: 276802
۲۷۳۲
۲
۱
نسخه چاپی

حفاظت اطلاعات ارتش؛ ماموریت و وظایف سازمان حفاظت اطلاعات ارتش در قانون

حفاظت اطلاعات ارتش؛ ماموریت و وظایف سازمان حفاظت اطلاعات ارتش در قانون

سازمان حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران

در ماده 16 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران ماموریت ها و وظایف سازمان حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران ذکر شده است. بر اساس این ماده سازمان حفاظت اطلاعات ارتش در هماهنگی با وزارت اطلاعات به انجام وظایف اش می پردازد.

ماموریت های سازمان حفاظت اطلاعات ارتش

مطابق بند 1 ماده 16 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران سازمان حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران با رعایت اصل ۱۵۶ قانون اساسی به پیشگیری، کشف، شناسایی و خنثی کردن فعالیت های براندازی، جاسوسی، خرابکاری، موارد ایجاد نارضایتی، نفوذ جریانات سیاسی و ایجاد اختلال در انجام ماموریت به منظور حفظ و صیانت ارتش و وزارت دفاع و سازمان های وابسته به آنها از طریق حفاظت پرسنل، اطلاعات، اسناد، مدارک، اماکن، تاسیسات، وسایل و تجهیزات و امنیت ارتباطات می پردازد.

وظایف سازمان حفاظت اطلاعات ارتش

بر اساس بند 2 ماده 16 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران وظایف سازمان حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:

الف – کسب و جمع آوری اخبار و تولید، تجزیه و تحلیل و طبقه بندی اطلاعات مورد نیاز ارتش و وزارت دفاع و سازمان های وابسته به آنها.
ب – کشف و خنثی نمودن توطئه ها و براندازی ، جاسوسی و خرابکاری .
ج – تهیه طرح ها و دستورالعمل های حفاظتی در زمینه حفاظت اخبار، اطلاعات ، اسناد مدارک ، تاسیسات ، اماکن ، تجهیزات و پرسنل ارتش و وزارت دفاع و سازمان های وابسته به آنها و نظارت بر اجرای آنها.
د – آموزش و ارشاد پرسنل ارتش و وزارت دفاع و سازمان های وابسته به آنها در زمینه های حفاظتی و آموزش تخصصی پرسنل سازمان حفاظت اطلاعات .
ه – گزارش اطلاعات و اخبار امنیتی غیر نظامی واصله به وزارت اطلاعات .
و – کشف و شناسایی فعالیت های سیاسی پرسنل و نفوذ جریانات و تشکل های سیاسی در ارتش و وزارت دفاع و سازمان های وابسته به آنها.
ز – کشف و شناسایی موارد کم کاری و کارشکنی و تخلف در انجام ماموریت و گزارش آن به مسئولین مربوط.
ح – مطلع نمودن فرماندهان از مواردی که برای انجام ماموریتشان ضروری بوده و در صلاحیت آنان است .
ط – بررسی صلاحیت امنیتی پرسنل ارتش و وزارت دفاع و سازمان های وابسته به آنها.
ی – انجام کلیه امور مربوط به صدور پروانه حمل سلاح شکاری و کمری و مهمات مربوط در سطح ارتش و وزارت دفاع و سازمانهای وابسته به آنها.
ک – طرح ریزی و انجام عملیات فنی حفاظت اطلاعاتی و کنترل ارتباطات در سطح ارتش و وزارت دفاع و سازمان های وابسته به آنها.

نحوه تعیین رئیس سازمان حفاظت اطلاعات ارتش

بر اساس تبصره 1 ماده 16 رییس سازمان حفاظت اطلاعات از بین افراد مورد تایید مقام رهبری با حکم رییس ستاد مشترک منصوب می گردد و مستقیما تحت امر مقام رهبری انجام وظیفه می نماید و عزل وی نیز با تایید مقام رهبری و حکم رییس ستاد مشترک انجام می شود.

ماده 16 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران درباره سازمان حفاظت اطلاعات ارتش

ماده ۱۶ – سازمان حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران سازمانی است با سلسله مراتب مستقل و متمرکز که با هماهنگی وزارت اطلاعات ماموریت و وظایف زیر را انجام می دهد:

۱– ماموریت

پیشگیری ، کشف ، شناسایی و خنثی کردن فعالیت های براندازی ، جاسوسی ، خرابکاری ، موارد ایجاد نارضایتی ، نفوذ جریانات سیاسی و ایجاد اختلال در انجام ماموریت به منظور حفظ و صیانت ارتش و وزارت دفاع و سازمان های وابسته به آنها از طریق حفاظت پرسنل ، اطلاعات ، اسناد، مدارک ، اماکن ، تاسیسات ، وسایل و تجهیزات و امنیت ارتباطات با رعایت اصل ۱۵۶ قانون اساسی .

۲– وظایف

الف – کسب و جمع آوری اخبار و تولید، تجزیه و تحلیل و طبقه بندی اطلاعات مورد نیاز ارتش و وزارت دفاع و سازمان های وابسته به آنها.
ب – کشف و خنثی نمودن توطئه ها و براندازی ، جاسوسی و خرابکاری .
ج – تهیه طرح ها و دستورالعمل های حفاظتی در زمینه حفاظت اخبار، اطلاعات ، اسناد مدارک ، تاسیسات ، اماکن ، تجهیزات و پرسنل ارتش و وزارت دفاع و سازمان های وابسته به آنها و نظارت بر اجرای آنها.
د – آموزش و ارشاد پرسنل ارتش و وزارت دفاع و سازمان های وابسته به آنها در زمینه های حفاظتی و آموزش تخصصی پرسنل سازمان حفاظت اطلاعات .
ه – گزارش اطلاعات و اخبار امنیتی غیر نظامی واصله به وزارت اطلاعات .
و – کشف و شناسایی فعالیت های سیاسی پرسنل و نفوذ جریانات و تشکل های سیاسی در ارتش و وزارت دفاع و سازمان های وابسته به آنها.
ز – کشف و شناسایی موارد کم کاری و کارشکنی و تخلف در انجام ماموریت و گزارش آن به مسئولین مربوط.
ح – مطلع نمودن فرماندهان از مواردی که برای انجام ماموریتشان ضروری بوده و در صلاحیت آنان است .
ط – بررسی صلاحیت امنیتی پرسنل ارتش و وزارت دفاع و سازمان های وابسته به آنها.
ی – انجام کلیه امور مربوط به صدور پروانه حمل سلاح شکاری و کمری و مهمات مربوط در سطح ارتش و وزارت دفاع و سازمانهای وابسته به آنها.
ک – طرح ریزی و انجام عملیات فنی حفاظت اطلاعاتی و کنترل ارتباطات در سطح ارتش و وزارت دفاع و سازمان های وابسته به آنها.

تبصره ۱ – رییس سازمان حفاظت اطلاعات از بین افراد مورد تایید مقام رهبری با حکم رییس ستاد مشترک منصوب می گردد و مستقیما تحت امر مقام رهبری انجام وظیفه می نماید و عزل وی نیز با تایید مقام رهبری و حکم رییس ستاد مشترک انجام می شود.
تبصره ۲ – ارتش و وزارت دفاع و سازمان های وابسته به آنها موظفند پشتیبانی های پرسنلی و لجستیکی مورد نیاز را در چهارچوب جداول سازمان مربوط که به تصویب فرماندهی کل می رسد، در اختیار قرار دهند.
تبصره ۳ – رییس سازمان حفاظت اطلاعات موظف است در موارد براندازی و نیز خرابکاری های مهم ، دادستان کل کشور و فرمانده کل سپاه پاسداران را سریعا در جریان قرار دهد.
تبصره ۴ – سازمان حفاظت اطلاعات موظف است موارد انحرافات عقیدتی ، سیاسی و اخلاقی پرسنل را که در جریان ماموریت های خود مطلع می گردد، به سازمان عقیدتی سیاسی منعکس نماید.

  • منبع
  • حقوق نیوز

    ۱ دیدگاه

    شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید    کد امنیتی کد جدید