امروز: شنبه, ۰۸ بهمن ۱۴۰۱ برابر با ۰۵ رجب ۱۴۴۴ قمری و ۲۸ ژانویه ۲۰۲۳ میلادی
کد خبر: 263518
۱۴۸۷
۱
۰
نسخه چاپی

رأی دادگاه با موضوع تعیین اشخاص حقوقی به عنوان داور

تعیین اشخاص حقوقی به عنوان داور

تعیین اشخاص حقوقی به عنوان داور

مرجع صدور: شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده : درصورتی‌که شخص حقوقی به‌عنوان داور تعیین شود، رسیدگی و صدور رأی توسط کارشناسان و کمیسیون‌های زیر مجموعه آن سازمان، صدور رأی توسط اشخاص غیر مذکور در قرارداد داوری محسوب نمی‌گردد.

تاریخ رای نهایی: 1393/04/18

شماره رای نهایی: 9309970221500417

رای بدوی

در خصوص دعوای ش. با وکالت آقای م.ح. و آقای ر.د. به‌طرفیت شرکت پ. با وکالت آقای ع.ع. ابطال رأی داوری مورخه 2/3/92 و اصلاحیه آن 10/4/92 با امعان نظر در مجموع محتویات پرونده و مستندات ابرازی از سوی خواهان ازجمله کپی مصدق شده رأی داوری که به‌موجب آن‌ها مدعی شده موضوع حل اختلاف برابر ماده 8 به اتحادیه چاپخانه‌داران ارجاع شده و برابر صورت‌جلسه مورخه 15/12/91 داوران تعیین و قرار داوری صادرشده و افراد دیگری مبادرت به صدور رأی نموده که صلاحیت داوری نداشته‌اند خواستار بطلان رأی داوری شده وکیل خوانده با ارائه صورت‌جلسه قرار داوری مورخه 15/12/91 با ردّ ادعای خواهان به لحاظ اینکه با هیچ‌یک از موارد مندرج در ماده 489 قانون آیین دادرسی منطبق نمی‌باشد خواستار ردّ دعوای خواهان شده دادگاه بنا به جهات مرقوم در فوق به لحاظ اینکه در قرار داوری مورخه 15/12/91 که به امضاء طرفین و اعضاء هیئت‌مدیره اتحادیه چاپخانه‌داران رسیده و تعیین مهلت برای ارائه مدارک و نظرات برای صدور رأی اتحاذ تصمیم شده به جهت اینکه صادرکنندگان رأی داوری غیر از افراد مندرج در قرار داوری می‌باشند با این وصف مجاز به صدور رأی نبوده لذا مستنداً به بند 6 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی دعوای مطروحه را وارد تشخیص داده و حکم به بطلان رأی داوری صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.

رییس شعبه 37 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ افراشی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی شرکت صنعتی چ. با وکالت آقای ع.الف. به‌طرفیت ش. نسبت به دادنامه شماره 548-6/7/92 شعبه 37 دادگاه عمومی تهران می‌باشد. به‌موجب دادنامه مذکور دعوی تجدیدنظر خوانده به خواسته ابطال رأی داوری مورخ 2/3/92 و اصلاحیه آن به تاریخ 10/4/92 موضوع صورت‌جلسه قرار داوری 15/12/91 به علت صدور رأی داوری توسط اشخاص غیر از افراد مذکور در قرار داوری مورد اجابت قرارگرفته است. به نظر این دادگاه اعتراض وارد و رأی مستحق نقض می‌باشد زیرا در ماده 8 قرارداد تصریح‌شده حل اختلاف از طریق حکمیت اتحادیه محترم چاپخانه‌داران صورت خواهد گرفت و در راستای این توافق موضوع به دلالت گواهی اتحادیه صنف چاپخانه‌داران به شماره 250-17/2/92 در مرجع حل اختلاف و توسط کارشناسان نهاد مذکور رسیدگی شده است. بدیهی است کمیسیون‌ها و کارشناسان اتحادیه زیر نظر و زیر مجموعه همان اتحادیه می‌باشند و طبیعی است که شخصیت حقوقی اتحادیه متشکل از اشخاص حقیقی در آن مجموعه می‌باشد که این موضوع مورد توجه دادگاه قرار نگرفته است علی‌‌ایحال رأی مغایر با قانون صادرشده به استناد مواد 358 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و آنگاه حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی (تجدیدنظر خوانده) صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.
رییس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ اسماعیلی

منبع: پژوهشگاه قوه قضاییه

  • منبع
  • حقوق نیوز

    دیدگاه

    شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید    کد امنیتی کد جدید