امروز: جمعه, ۱۷ آذر ۱۴۰۲ برابر با ۲۳ جمادى الأول ۱۴۴۵ قمری و ۰۸ دسامبر ۲۰۲۳ میلادی
کد خبر: 263576
۶۸۰۸
۷
۰
نسخه چاپی

نمونه رأی دادگاه با موضوع ماهیت داوری مندرج در قانون بخش تعاون

نمونه رأی دادگاه با موضوع ماهیت داوری مندرج در قانون بخش تعاون

ماهیت داوری مندرج در قانون بخش تعاون

مرجع صدور: شعبه 10 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده : داوری مذکور در قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران اولاً اختیاری و ثانیاً از نوع کدخدا منشی است و با داوری مندرج در باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی متفاوت است.

تاریخ رای نهایی: 1393/02/01

شماره رای نهایی: 9309970221000115

رای بدوی

با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی‌های به‌عمل‌آمده دعوی اقامه‌شده خواهان مبنی بر ابطال رأی داوری شماره 90-1281/ک -10/5/1391 صادره از کمیسیون حل و اختلاف داوری اتاق تعاون مآلاً به جهات آتی‌الذکر وارد و به عقیده این محکمه متکی به ادله قانونی می‌باشد. زیر ا بند 3 از ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران اشعار می‌دارد ((حل و اختلاف داوری در محدوده امور مربوط به تعاونی‌ها به‌صورت کدخدامنشی و صلح مابین اعضاء اتحادیه‌ها و بین تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها با اتاق تعاون می‌باشد)) ازاین‌رو آنچه که از این ماده استنباط می‌شود این است که این نو ع داوری اولاً اختیاری است و ثانیاً داور وظیفه‌ای بیش از کدخدامنشی و صلح بین اعضاء ندارد که به نظر می‌رسد این نوع داوری با داوری مندرج در باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی از (موضوع داوری) متفاوت می‌باشد علی برفرض داوری اتاق مذکور بر مبنای قانون آیین دادرسی مدنی چون مبنای داوری در امثال مورد قانون است درنتیجه داور فقط در حدود اختیارات اعطایی صلاحیت دارد و رأی داور در محدوده قرارداد یا قانون معتبر می‌باشد و چون یکی از محدودیت‌های داوری مطابق بند 3 از ماده 489 قانون تذکاریه حدود اختیارات داور می‌باشد نتیجتاً داور در محدوده آن صرفاً اختیار دارد با تو جه به سیر جریان داوری آنچه که در عمل اتفاق افتاد این است که داور برابر ماده استنادی اختیاری بیشتر از کدخدامنشی و صلح ندارد درحالی‌که رأی داور فراتر از اختیارات قانونی می‌باشد بنابراین دادگاه دعوی اقامه‌شده را بر مبنای آنچه که صرفاً اشارت گردید متکی به دلیل دانسته و به استناد ماده مندرج در متن رأی داوری موضوع بحث را باطل اعلام می‌نماید مع‌الوصف بیان می‌دارد حکم اصداری حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان می‌باشد.
رئیس شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ امیدواری

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی ص.ع. نسبت به دادنامه شماره 401-31/4/92 صادره از شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم بر بطلان رأی داوری شماره 90-1281/ک مورخ 10/5/91 صادره از کمیسیون حل اختلاف اتاق تعاون استان تهران صادر و اعلام گردیده وارد و محمول بر صحت نمی‌باشد و دادنامه معترض‌عنه موافق مقررات و با استنباط صحیح صادرشده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از دادرسی دلیل یا مدرک محکمه‌پسندی که نقض دادنامه را ایجاب کند ابراز نکرده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نبوده و ایراد عدم صلاحیت دادگاه نیز وارد نمی‌باشد و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌کدام از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی تطبیق نمی‌کند و درنتیجه دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد نمی‌داند، مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن ردّ درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امی ـ حسین‌خانی

منبع: پژوهشگاه قوه قضاییه

  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید