امروز: چهارشنبه, ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ برابر با ۰۹ رجب ۱۴۴۴ قمری و ۰۱ فوریه ۲۰۲۳ میلادی
کد خبر: 263551
۲۰۰۶
۱
۰
نسخه چاپی

نمونه رأی داوری با موضوع تجدیدنظرخواهی از تصمیم دادگاه در تعیین داور

نمونه رأی داوری با موضوع تجدیدنظرخواهی از تصمیم دادگاه در تعیین داور

● تجدیدنظرخواهی از تصمیم دادگاه در تعیین داور

مرجع صدور: شعبه 10 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده : درخواست خواهان از دادگاه مبنی بر تعیین داور، اقامه دعوی تلقی نمی‌گردد و اقدام دادگاه در راستای تعیین داور نوعی تصمیم اداری بوده و قابلیت تجدیدنظرخواهی ندارد.

تاریخ رای نهایی: 1393/01/27

شماره رای نهایی: 9309970221000081

رای بدوی

در خصوص درخواست آقای ک.ک. به‌طرفیت 1- ش. (سهامی خاص) به شماره ثبت 253367 و 2- م.ع. دایر بر تعیین داور. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده شرح درخواست مطروحه و دقت در مفاد قرارداد استنادی منعقده به تاریخ 20/3/87 صرف‌نظر از اینکه طرفین قرارداد متفاوت و منصرف از طرفین پرونده می‌باشند ولی توجهاً به اظهارنظر شعبه محترم سی و سوم دادگاه تجدیدنظر به شرح دادنامه شماره 1003 مورخ 31/6/89 اصداری در پرونده کلاسه 89/33/799 و به‌تبع آن درخواست متقاضی و اینکه علی‌رغم معرفی داور از سوی مشارٌالیه به شرح اظهارنامه‌های شماره 91106700164679-18/6/91 و 91106700164423-25/4/91 خواندگان از معرفی داور امتناع ورزیده‌اند لذا شرایط جهت پذیرش تقاضای معنونه فراهم می‌باشد و مستنداً به ماده 459 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن استقراع از میان آقایان و خانم‌ها 1- ع.ف. 2- ن.ع. 3- پ.ف.، خانم ن.ع. با دستمزد داوری مطابق با تعرفه قانونی به‌قیدقرعه به‌عنوان داور طرفین انتخاب تا وفق مقررات مربوطه ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه نسبت به انجام داوری و صدور رأی اقدام نمایند. تصمیم متخذه قطعی است.
رئیس شعبه 106 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ غیوری

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی 1- ش. 2- م.ع. به‌طرفیت ک.ک. نسبت به دادنامه شماره 381-30/5/92 صادره از شعبه 106 دادگاه عمومی حقوقی تهران، با توجه به مجموع اوراق و مندرجات پرونده و قطع‌نظر از صحت‌وسقم ادعای تجدیدنظرخواهان، نظر به اینکه درخواست خواهان از دادگاه مبنی بر تعیین داور، اقامه دعوی تلقی نمی‌گردد و اقدام دادگاه در راستای تعیین داور نیز نوعی تصمیم اداری بوده و قابلیت تجدیدنظرخواهی ندارد بنابراین دعوی تجدیدنظرخواهی منطبق بر مقررات نبوده دادگاه مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار ردّ دعوی تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امی ـ ترابی

منبع: پژوهشگاه قوه قضاییه

  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید