امروز: جمعه, ۲۱ مرداد ۱۴۰۱ برابر با ۱۳ محرّم ۱۴۴۴ قمری و ۱۲ اوت ۲۰۲۲ میلادی
کد خبر: 272580
۹۹۶
۱
۰
نسخه چاپی
وکالت در نظریات مشورتی

دادن پروانه وکالت به مشمولین خدمت وظیفه عمومی

دادن پروانه وکالت به مشمولین خدمت وظیفه عمومی

دادن پروانه وکالت به مشمولین خدمت وظیفه عمومی

درباره این پرسش که آیا داشتن گواهینامه تحصیلی را می توان از زمره مدارک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت متقاضیان پروانه کارآموزی و مورد نظر قانونگذار در ماده 10 قانون نظام وظیفه مصوب سال 63 دانست، با درنظر گرفتن ماده 51 آیین نامه مصوب سال 64 آن قانون و اصلاحیه آن مصوب سال 65 و اینکه در بند 8 قسمت ج آن ماده اجازه استخدام به صورت روزمزد و خرید خدمت در وزارت خانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادهای قانونی و شرکت های دولتی به دارندگان این گونه گواهینامه ها داده شده و به این ترتیب قانونگذار برای این نوع گواهینامه ها برای اشتغال موقت در کارهای دولتی که به مراتب دارای اهمیت بیشتر از اشتغال به کارآموزی وکالت است ارزش قائل گردیده بنابراین به نظر اینجانبان در صورت ارائه چنین گواهینامه هایی دردوران اعتبار این گواهینامه، مانعی برای اشتغال به کارآموزی وکالت از سوی این گونه متقاضیان نمی باشد. در مورد دیگر متقاضیان فاقد چنین مدرکی با مدارک دیگر که دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان باشد صدور پروانه کارآموزی جائزنیست.

دکتر محمود سلجوقی – دکتر امیرحسین فخاری

با توجه به اینکه ظاهراً از عنوان اشتغال مندرج در ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب سال 1363 اشتغال مستقل و ممر معاش است نه کارآموزی که دوره فراگیر عملی است، این ظهور با لحاظ قاعده اصولی "اطلاق منصرف به فرد کامل یا اکمل است" تایید می شود. با در نظر گرفتن اینکه طبق ماده 36 به بعد خصوصاً ماده 38 آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلا اصل بر افتخاری و مجانی بودن تکالیف کارآموزی است و اینکه با قیودی در موارد استثنایی کارآموز می تواند حق الزحمه از صاحب کار بگیرد و در هر حال باید کارهای مربوطه را زیرنظروکیل سرپرست و با هدایت او انجام دهد و این امور نشان می دهد که دوره کارآموزی دوره فراگیری است نه اشتغال به معنی مطلق کلمه.

با لحاظ اینکه طبق ماده 39 آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلا پس از طی دوره کارآموزی است که متقاضی باید سوگند بخورد که در سوگندنامه آمده است : «در این موقع که می خواهم به شغل شریف وکالت نائل شوم ...» و با توجه به اینکه بعد از طی دوره کارآموزی باید از متقاضی اختبار به عمل آید که در صورت قبولی به او پروانه اشتغال به وکالت داده شود و در صورت عدم قبولی کارآموزی را باید تکرار کند و این وضعیت نشان میدهد که دوره کارآموزی دوره مقدماتی جهت اشتغال به شغل وکالت است و نیز با لحاظ اینکه طبق ماده 46 آیین نامه مذکور مادام که تقاضی پروانه وکالت نگرفته اسم او در فهرست اسامی وکلا درج نمی شود، با در نظر گرفتن اینکه طبق ماده 50 و 51 آیین نامه خدمت وظیفه عمومی مصوب مرداد ماه 64 و اصلاحی آن مصوب تیر ماه 1365 با معافی موقت (کفالت یا پزشکی یا تحصیلی) می توان به صورت روزمزد یا خرید خدم استخدام دولتی شد ولی در مورد اقسام کارآموزی ها چنین اجازه ای داده نشده است که این امر نیز قرینه ای است بر اینکه منظور از اشتغال، پرداختن به شغل مستقل ممر معاش می باشد و بالاخره با توجه به اینکه در صورت تردید در ممنوعیت انجام کارآموزی در صورت روشن شدن وضع خدمت وظیفه اصل عدم ممنوعیت و جواز اخذ پروانه کارآموزی است، لذا برای دادن پروانه کارآموزی وکالت به مشمولین خدمت وظیفه عمومی مانع قانونی به نظر نمی رسد.

دکتر مهدی شهیدی

  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید