امروز: یکشنبه, ۲۸ شهریور ۱۴۰۰ برابر با ۱۱ صفر ۱۴۴۳ قمری و ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۱ میلادی
کد خبر: 276149
۴۴۰
۱
۰
نسخه چاپی

پلمپ دفاتر قانونی | انواع دفاتر قانونی | اهمیت دفاتر تجاری | اشخاص مشمول پلمپ دفاتر قانونی

پلمپ دفاتر قانونی | انواع دفاتر قانونی | اهمیت دفاتر تجاری | اشخاص مشمول پلمپ دفاتر قانونی

پلمپ دفاتر چیست و چه کاربردهایی دارد و برای پلمپ دفاتر قانونی 1400 خود باید چه اقداماتی را انجام دهیم؟

پلمپ دفاتر قانونی

هر شخص تاجری و هر شرکت، موسسه و سازمانی که مشمول قوانین مالیات باشد، باید کلیه عملیات و مراودات مالی خود را در محلی که قانون تعیین نموده ثبت و نگهداری کند.

قانون برای ثبت و نگهداری مراودات مالی تجار، شرکت ها و موسسات، دفاتر پلمپ را تعیین کرده و آنها موظف هستند پلمپ دفاتر قانونی خود را در سامانه اداره ثبت شرکت ها درخواست دهند. دفاتر قانونی که دفاتر تجاری نیز نامیده می‌شود، برای مشخص کردن فعالیتهای مالی سالیانه شرکت‌ها و تجّار بصورت اجباری در نظر گرفته می‌شود.

طبق ماده ۶ قانون تجارت، تمام اشخاص حقیقی و حقوقی بعد از ثبت شرکت، به منظور اظهار درآمد ها و هزینه های خود به دفاتر پلمپ نیاز دارند.

به عبارت دیگر، هرگاه یک شرکت به ثبت برسد، باید طبق قانون یک سری دفاتر تهیه نمایند.

در این دفاتر هزینه ها و درآمد های شرکت ثبت می شود.

دفاتر روزنامه و دفتر کل و هر دفتری که وزارت دادگستری آن را لازم دانسته باشد، از جمله این دفاتر است.

طبق ماده ۱۱ قانون تجارت ،دفاتر مذکور می بایست توسط ادارات ثبت، مهر، امضاء و پلمپ شوند.

انواع دفاتر قانونی

دفاتر قانونی یا همان دفاتر تجاری انواع مختلفی دارد و هر کدام برای امر به خصوصی مورد استفاده قرار می گیرند.

دفاتر قانونی به دو نوع دفاتر رسمی و دفاتر غیر رسمی تقسیم می شود.

ابتدا به تعریف دفاتر رسمی قانونی و نحوه استفاده از آن و کارایی شان می پردازیم و سپس به سراغ دفاتر غیر رسمی خواهیم رفت.

الف) دفاتر رسمی

طبق قانون تجارت، ۴ نوع دفاتر قانونی رسمی داریم که شامل موارد ذیل است:

1) دفتر روزنامه

2) دفتر کل

3) دفتر دارایی

4) دفتر کپیه

1) دفتر روزنامه

از بین دفاتری که گفتیم مهمترین دفتر قانونی، دفتر روزنامه است که برای دفاتر پلمپ با آن سر و کار داریم و هر تاجری باید هر روز کلیه طلب‌ها، بدهی‌ها، مبادلات تجارتی و نیز معاملات مربوط به اسناد تجارتی شامل خرید، فروش، ضمانت و ظهرنویسی را در آن قید کند.

همچنین باید کلیه واردات و صادرات تجاری و نیز مبالغی که برای مخارج شخصی خود برداشت می کند هم در آن درج کند.

خود دفتر روزنامه شامل دو نوع زیر است:

الف) دفتر روزنامه عمومی

در دفتر عمومی، تمامی معاملات و عملیات های مالی تجّار و شرکت‌ها به ثبت میرسد.

ب) دفتر روزنامه اختصاصی

دفتر اختصاصی دفتری است که به تفکیک نوع معامله، مورد استفاده قرار می گیرد. مثلا دفتر روزنامه برای عملیات های مالی خرید، دفتر روزنامه برای عملیات مالی فروش، دفتر روزنامه پرداخت های نقدی، دفتر روزنامه دریافت های غیر نقدی و چک و غیره.

2) دفتر کل

یکی دیگر از دفاتری که جهت پلمپ دفاتر تجاری با آن سر و کار داریم دفتر کل است و این دفتر، دفتری است که تمام عملیات مالی ثبت شده در دفتر روزنامه به آن منتقل می شود. دفتر کل این قابلیت را دارد که با توجه به نحوه نگارش آن شما می توانید صورت های مالی و مانده حساب را از آن بدست آورید.

برای هر حساب به طور جداگانه در دفتر کل یک صفحه وجود دارد و هر تاجری باید کلیه معامله های خود را حداقل هفته ای یکبار از دفتر روزنامه استخراج کند و با تعیین اینکه مربوط به کدام نوع از معاملاتی است که در طی هفته انجام داده است در صفحه مخصوص به آن، در دفتر کل بطور خلاصه قید نماید.

3) دفتر دارایی

دفتری است که هر تاجری باید هر سال لیست کامل و جامعی از کلیه دارایی های منقول و غیر منقول، بدهی ها و مطالبات سال گذشته خود را به صورت جزء به جزء و ریز و به ترتیب در آن قید کند و آن را امضاء نماید و برای انجام این کار حداکثر تا پانزدهم فروردین سال بعد فرصت دارد.

نکته: در نظر داشته باشید که در حال حاضر هنگام پلمپ دفاتر تجاری گزینه ای به نام دفتر دارایی وجود ندارد.

4) دفتر کپیه

دفتری است که هر تاجری باید کلیه مخابرات، مراسلات و همچنین کلیه صورتحساب هایی که صادر می نماید را با رعایت تاریخ در آن ثبت نماید. همچنین تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورتحساب های وارده خود را به ترتیب تاریخ ورود آن ها مرتب کند و در لفاف مخصوصی ضبط و نگهداری نماید.

البته باید در نظر داشته باشید که از بین دفاتر قانونی ، تنها دفتر روزنامه و دفتر کل جهت اخذ پلمپ دفاتر قانونی، مورد نیاز است و دفتر کپیه نیز همانند دفتر دارایی به غیر از موارد خاص مرسوم نیستند.

ب) دفاتر غیر رسمی

دفتر معین جزء دفاتر قانونی بوده اما غیر رسمی است. این دفتر برای مجزا کردن حسابهای دفتر کل در صورت لزوم نگهداری می شود.

انواع دفتر معین

1) دفتر معین بدهکاران

2) دفتر معین بستانکاران

3) دفتر معین اموال

کار دفاتر معین این است که گاهی نمی شود اطلاعات دقیق و جزئی حساب ها را از دفتر کل استخراج کرد، برای همین با ثبت این حسابها در دفاتر معین این کار راحتتر صورت می گیرد.

اهمیت دفاتر تجاری

دفاتر تجاری در صورتی که مطابق قانون تنظیم شده باشد ، در تسهیل کار تجار نقش بسیار مثبتی را ایفا می کند ، ولی چنانچه در تنظیم آن مراعات وجوه قانونی نشده باشد ، آثار سوئی علیه تاجر خواهد داشت.

1- دفاتر تجاری در صورتی که مطابق مقررات قانون تجارت مرتب شده باشند ، بین تجار در امور تجاری سندیت خواهند داشت ؛ در غیر این صورت فقط علیه صاحب آن معتبر خواهد بود.

2- دفاتر تجاری در صورتی که مطابق مقررات قانون تجارت تنظیم شده باشند می توانند به عنوان عملکرد مالی مورد قبول ممیزان مالیاتی قرار گیرند.

3- به موجب مواد 1298 و 1299 قانون مدنی ، دفاتر تجاری در موارد مشروحه ذیل دلیل محسوب نمی شوند:

- وقتی که در دفتر بی ترتیبی و اغتشاشی کشف شود که به نفع صاحب دفتر باشد.
- وقتی که بی اعتباری دفتر قبلاَ در موردی در محکمه ثابت شده باشد.
- در صورتی که ثابت شود اوراق دفتر تراشیدگی دارد ، یا اوراق جدیدی داخل آن شده است.
- در مواردی که طرف دیگر تاجر نباشد ، فقط ممکن است جزء قرائن و امارات ادعای او قرار گیرد.

اشخاص مشمول پلمپ دفاتر قانونی

- کلیه اشخاص حقوقی که در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده اند .

- کلیه اشخاص حقیقی دارنده کسب وکار ( گروه اول موضوع آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ ق م م )

- اشخاصی که مجموع فروش آنها و یا ۱۰ برابر درآمد آنها طبق برگ قطعی مالیات از سال ۹۱ به بعد بیش از ۳ میلیارد تومان بوده است.

در مورد اشخاص حقیقی دارای کسب و کار که خدماتی ارایه می دهند مثل وکلا ، کارشناسان رسمی دادگستری و پزشکان ۱.۵ میلیارد تومان بیشتر می باشد.

- تشکل های قانونی مثل ( انجمن ها ، احزاب ، اتحادیه های صنفی )

اشخاص زیر بدون در نظر گرفتن حجم فعالیتشان جزء مؤدیان گروه اول آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ ق م م به حساب می آیند.

- دارندگان کارت بازرگانی ( واردکنندگان و صادرکنندگان )؛
- صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی و بهره برداران معادن دارای جواز تأسیس و پروانه
- بهره برداری از وزارتخانه ذیربط ؛
- صاحبان هتل های سه ستاره و بالاتر؛
- صاحبان بیمارستان ها، زایشگاه ها، کلینیک های تخصصی
- صاحبان مشاغل صرافی؛
- فروشگاه های زنجیره ایی دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه ذیربط

طبق ماده ۶ قانون تجارت کلیه تجار مکلفند رویدادهای مالی عملیات تجاری خود را در دفاتر قانونی روزنامه و کل ثبت کنند.

مدارک مورد نیاز جهت پلمپ دفاتر قانونی

مدارک مورد نیاز جهت ارائه دفاتر پلمپ اشخاص حقیقی

1- اصل اظهارنامه پلمپ مهر و امضاء شده دریافتی از اینترنت

2- تصویر کارت ملی متقاضی پلمپ دفاتر

3- تصویر پروانه کسب و یا مجوز فعالیت کسب

مدارک مورد نیاز جهت ارائه دفاتر پلمپ اشخاص حقوقی

مدارک مورد نیاز جهت پلمپ دفاتر تجاری برای اشخاص حقوقی متفاوت است.

بنابراین شرکت هایی که قصد دارند کار پلمپ دفاتر را انجام دهند باید مدارک بیشتری را نسبت به اشخاص حقیقی تهیه نمایند. این مدارک شامل موارد زیر است:

- اصل اظهارنامه پلمپ مهر و امضا شده دریافتی از اینترنت
- تصویر آخرین روزنامه رسمی شخصیت حقوقی
- تصویر کارت ملی مدیر عامل
- اصل یا تصویر وکالت نامه و یا معرفی نامه در خصوص اشخاص دولتی

چرا باید دفاتر را پلمپ کرد؟

قانونگذار برای دفاتر تجاری اهمیت خاصی قائل شده و این دفاتر بین تجار از سندیت برخوردار است.

برای جلوگیری از تقلب و وارد کردن بعضی از اقلام به تاریخ های بعد پیش بینی هایی صورت گرفته است که تا جایی که ممکن است شرکت نتواند بعداٌ ارقامی را در دفاتر خود اضافه کنند.

طبق ماده ۱۱ قانون تجارت ، دفاتر مذکور در ماده ۶ به استثنای دفتر کپیه پیش از آنکه در آن چیزی ثبت شده باشد توسط نماینده اداره ثبت امضا خواهد شد.

برای دفتر کپیه امضای نماینده اداره ثبت لازم نیست ولی باید اوراق آن دارای نمره ترتیبی باشد.

حق امضا برای هر صد صفحه با کسور آن دو ریال و به علاوه مشمول ماده ۱۳۵ قانون ثبت اسناد است.

بنابراین دفاتر روزنامه، کل و دارایی و همچنین هر دفتری که داشتن آن را وزارت دادگستری الزامی دانسته، باید قبل از نوشتن هر چیزی در آن، به وسیله نمایندگان اداره کل ثبت ، مهر و پلمپ شود.

مواردی که نیاز به پلمپ دفاتر دارند

ممکن است برایتان سوال پیش آید که دفاتر پلمپ چه کاربرد و کارایی برای شرکت های مربوطه دارد؟

ارایه اظهارنامه مالیاتی : یکی از مواردی که لازم است دفاتر، پلمپ شوند ارائه اظهارنامه مالیاتی است. در شرکت های بزرگی که دفاتر پلمپ شده خود را ارائه ندهند در آینده با جریمه های سنگینی از سوی دارایی روبه رو می شوند.

اخذ کارت بازرگانی : دومین کاربرد دفاتر پلمپ مربوط به دریافت کارت بازرگانی برای صادرات و واردات است.

این موضوع برای شرکت هایی که اساس کار آنها بر مبنای صادرات و واردات هستند از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

به همین دلیل لازم است که این گونه شرکت ها حتما نسبت به دفاتر پلمپ خود اقدام کنند.

در حال حاضر بسیاری از شرکت های کوچک و متوسط هم دفاتر پلمپ خود را ثبت نمی کنند و این موضوع خطر جدی برای آن ها به شمار میرود.

حتی گاهی منجر به ورشکستگی آن ها خواهد شد.

مخصوصا برای سازمان هایی که از این قضیه به طور کامل غافل هستند و سال های مالی پلمپ این دفاتر روی هم انباشته شده است.

همین موضوع می تواند بعد از گذشت چند سال منجر به جریمه های بسیار سنگینی برای آن ها شود که شاید شرکت را حتی با خطر ورشکستگی روبرو کند.

پس اگر نمی خواهید چنین اتفاق ناخوشایندی برای شما و مجموعه تان پیش آید بهتر است تمامی قواعد و قوانین مربوط به دارایی و اداره ثبت شرکت ها را رعایت کنید که یکی از مهم ترین آن ها می توان به دفاتر پلمپ اشاره نمود که شرکت را از پرداخت جریمه های مالی سنگین نجات می دهد.

دلایل رد دفاتر قانونی

ممکن است مواردی در شرکت به وجود آید که در انتها باعث رد آن دفاتر شود. چه بسا بهتر است که اعضای هیات مدیره شرکت با این دلایل آشنا شوند تا مرتکب این اشتباهات نشوند.

این دلایل عبارتند از :

استفاده از دفاتر سال های گذشته : اولین موردی که منجر به رد دفاتر می شود، استفاده از دفاتر سال قبل است. اگر این خطا اتفاق بیفتد دارایی بلافاصله اقدام دفاتر پلمپ شما را رد کرده و باعث می شود تا تمام زحمات شما از بین برود.

ثبت هرگونه اطلاعات غیرواقعی : دومین دلیل که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است ثبت اطلاعات غیر واقعی از اعضای شرکت و یا صورت حساب های مالی است. این موضوع کاملا برای دارایی و یا اداره ثبت شرکت ها حائز اهمیت بوده و بهتر است چنین اشتباهی در زمینه ثبت اطلاعات غیر واقعی صورت نگیرد.

ثبت نکردن فعالیت های مربوط به شعب یا شعبه شرکت : در صورتی که شرکت شما شعبه و یا نمایندگی در مناطق دیگر نیز داشته باشد بهتر است اطلاعات مربوط به آنها را نیز قید کنید تا از رد دفاتر شما جلوگیری شود. این نکته برای شرکت هایی که شعبه و نمایندگی دارند از اهمیت بسزایی برخوردار است و لازم است تا به این مورد توجه ویژه ای نمایند.

صفحات بیش از حد سفید گذاشته شده و سفید ماندن تمام صفحات به منظور سوء استفاده : یکی دیگر از دلایل رد دفاتر برای شرکت ها بیش از حد گذاشتن صفحات سفید می باشد. سعی کنید تا حد امکان صفحات را خالی نگذارید زیرا اداره ثبت شرکت ها به این موضوع بسیار حساس بوده و ممکن است به همین دلیل دفاتر پلمپ شما را رد کند.

عدم ثبت یک یا چند فعالیت : تمام فعالیت هایی که طی سال مالی گذشته انجام داده اید را باید ثبت کنید. این مورد باعث می شود که دارایی به شرکت شما بیشتر اعتماد کرده و دفاتر شما را تایید نماید.

تراشیدن، پاک کردن، محو کردن و مخدوش کردن مندرجات : پاک کردن و یا از بین بردن مندرجات می تواند منجر به رد دفاتر شما باشد پس در حفظ این اسناد تلاش کنید تا دفاتر پلمپ شما برای این موضوع ساده رد نشود.

درصورتی که دفاتر از پلمپ خارج شده و فاقد یک یا چند برگ باشد : این اتفاق زمانی رخ می دهد که پلمپ شکسته شده باشد و یا بند پلمپ پاره شده باشد.

این مورد شاید برای شما ساده به نظر آید اما منجر به رد دفاتر پلمپ می شود.

  • منبع
  • مشهور
  • فکر برتر
  • کاوش گویا برتر
  • ثبت شرکت

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید