امروز: پنج شنبه, ۱۶ آذر ۱۴۰۲ برابر با ۲۲ جمادى الأول ۱۴۴۵ قمری و ۰۷ دسامبر ۲۰۲۳ میلادی
کد خبر: 264580
۳۲۰۵
۱
۰
نسخه چاپی
تخلفات انتظامی وکلاء

تخلف از نظامات

تخلف از نظامات

تخلف از نظامات

به جرات می توان تخلف از نظامات را در رده مهمترین و مبتلا به ترین تخلفات ارتکابی از سوی وکلا نامید که به لحاظ پراکندگی ، گستردگی و نیز وسعت دامنه شمول ان در مصادیق مختلف از اهمیت و جایگاه بسزایی برخوردار است وکیل با تحلیف و اتیان سوگند درواقع خود را مقید و ملتزم به رعایت کلیه نظامات کانون دانسته و همواره خود را پایبند به آن می داند لذا آگاهی نسبت به نظامات و پرهیز از رفتار خلاف ان در ارتقاء امنیت شغلی و جایگاه وکیل د رجامعه پیرامون خود (محاکم ، مراجع ذیصلاح ، موکلین و... ) واجد اهمیت می باشد .

نظام در اصطلاح و فرهنگ حقوقی عبارتست از ترتیب . دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی در کتاب وزین ترمینولوژی حقوق نظامات را اینچنین تعریف نموده اند. قدر متیقن این است که شامل امور ذیل است : الف: بخشنامه ها ، ب: مقررات وزارتی یا سایر مقامات صلاحیتدار که بصورت ائین نامه و تصویب نامه قانون نباشد ....پس نظامات شامل هرچه که از مفهوم قانون به معنی خاص خارج است می باشد یعنی شامل تصویب نامه و آئین نامه می شود در این بین کانون وکلا ء دادگستری مرجع خاص تصویب نظامات مرتبط با وکلا محسوب می گردد بنابراین توجها" به تعریف نظامات در نگاهی کلی هرگاه وکیلی بخشنامه و یا نظامنامه ای را که از سوی کانون به تصویب رسیده است را رعایت ننماید مرتکب تخلف از نظامات شده و مستوجب مجازات مقرر در قانون خواهد بود فی المثل استفاده از آرم سینه کانون به منظور تمیز وکلای کانونهای دادگستری از سایر افراد الزامی است بنابراین چنانچه وکیلی خلاف آن عمل نماید و از آرم سینه استفاده ننماید قدر مسلم نظامات کانون را زیر پا نهاده و قابل پیگرد خواهد بود.

ماده 77 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون در بندهای 1و2 عنصر قانونی برخورد با این قسم از تخلفات را روشن نموده و مرتکب به مجازات انتظامی درجه 1 و یا2 محکوم خواهد شد. ملاحظه می شود عدم رعایت نظاماتی که بعضا" در نگاه عده ای از وکلا کم اهمیت و فاقد ارزش است وکیل را تحت پیگرد انتظامی قرار خواهد داد . اگر چه ممکن است تصور شود که مجازات تعیینی در باب تخلف از نظامات از درجه نازلی برخوردار است . اما لازم است این نکته را در نظر داشته باشیم که اولا" به شرحی که در ادامه بحث خواهد آمد همه تخلف از نظامات مستوجب مجازاتهای مندرج در بند 1و2 ماده 77 نخواهد بود ثانیا"بر فرض هم که چنین باشد بواسطه داشتن سابقه انتظامی در پرونده وکیل در صورت تخلف دیگر به لحاظ تکرار جرم از تخفیفات متصوره محروم خواهند ماند لذا شایسته است نظامات را هرچند کوچک با اهمیت تلقی و ملتزم به رعایت آن باشیم.

رویه عملی در دادسرای کانون در مواردی چند ضمن عدول از این چهارچوب برخی اعمال و رفتار وکلا را تخلف از نظامات تلقی و مرتکب را مشمول مجازاتهای سنگین تر می نماید . من باب مثال وفق ماده 80 آئین نامه لایحه قانون استقلال کانون وکلا مصوب اذرماه 1334در مواردذیل متخلف به مجازات انتظامی درجه چهارم محکوم خواهد شد مطابق بند 2 از این ماده در صورتیکه بوسیله اوراق چاپی یا تابلو یا مسائل دیگر درجه خود را بالاتر از پروانه که دارد معرفی نماید به مجازات انتظامی درجه چهارم محکوم می شود .

همانگونه که ملاحظه می شود این قسم عمل ارتکابی نوعا" تخلف از نظامات است چه انکه برابر نظامات تعیین شده از سوی کانون وکلا موظف هستند درجه واقعی خودرا تعریف و تبلیغ نمایند لیکن به لحاظ امنیت و حساسیت موضوع قانونگذار نیز برای این نوع تخلف مجازات خاصی را تبیین نموده است واز اینروست که مرتکب چنین تخلفی به دلیل عدم رعایت نظامات به مجازات درجه چهارم محکوم می شود که البته به عقیده اینجانب چنین رفتاری نه تخلف از نظامات که در واقع رفتار خلاف شئونات وکالت محسوب می گردد و به همین دلیل است که قانونگذار ان را مستوجب مجازات انتظامی درجه چهار تلقی می نماید.

آنچه که حائز اهمیت است اینست که مطابق سوگندنامه ، وکلا مکلف به رعایت نظامات کانون می باشند بنابراین در شرایطی که وکیلی نظامات کانون را رعایت ننماید به نوعی می توان گفت از سوگند تخلف نموده است فلذا پربیراهه نخواهد بود که به مجازات مقرر درباب تخلف از سوگند که درنوع خود شدیدترین نوع مجازات محسوب می گردد محکوم گردد. اما همانگونه که در مقاله سوم جناب آقای سمامی اشاره شد تخلف از سوگند مفهوم کلی دارد و دایره مشمول آن بسیار گسترده است اما به لحاظ اصل تفسیر مضیق و نیز تفسیر قوانین به نفع متهم نبایستی هر تخلفی علی الخصوص تخلف از نظامات را جزئی از تخلف سوگند محسوب نمود. هر چند که بعضی از اساتید اعتقاد دارند تخلفات انتظامی بیش از آنچه جنبه جزایی داشته باشد جنبه اخلاقی دارد و در سیستم های حقوقی جدید اصول حاکم به مقررات جزایی را قابل تسری به حوزه انتظامی نمی دانند چه هدف از مقررات انتظامی اعتلای سطح اخلاقیات حرفه ای است و در این حوزه هر عملی که شائبه غیراخلاقی داشته باشد به عنوان رفتار خلاف اخلاق حرفه ای قابل تعقیب است لذا این اصل که در مسائل جزائی باید در تغییر کلمات و عبارات به قدر متیقن اکتفا کرد در خصوص اخلاق حرفه ای با دیده تساهل باید دید. وکیلنا

البته اینجانب بر این عقیده استوار هستم که در جایی که کانون بعنوان تنها مرجع صالح جهت تعیین و تبیین نظامات محسوب می گردد و از سویی دیگر برای تخلف از نظامات نیز قانونگذار مجازات مشخصی را تعیین نموده لذا اختلاط آن با تخلف از سوگند جایز نمی باشد چه انکه هروکیلی مکلف است نظامات خاص و معینی را رعایت کند حتی اگر در سوگند نامه نیز اشاره ای بدان نمی شد همانطور که هر صنفی مکلف به رعایت نظامات خود خواهد بود. و اتیان سوگند وکیل به رعایت نظامات در واقع به نوعی ارزش و اهمیت نظامات را توصیف می نماید.

در پایان به ذکر مصادیقی چند از رفتار خلاف نظامات می پردازم و ضمن عذر تقصیر از بابت قلم فرسایی خود از تمامی همکاران معزز انتظار ارائه نظرات و پیشنهادات منصفانه ای را دارم.

مصداق 1

رای دادگاه

با عنایت به اینکه ادعای دادسرا در مورد فعالیت وکالتی درخارج از محل اشتغال فاقد هرگونه مدرک و دلیل قانونی می باشد دادگاه با عدم احراز تخلف در اینخصوص حکم برائت را صادر می نماید و اگرچه شکایت شاکی در شکوائیه حکایت از درخواست استرداد مبالغ پرداختی دارد و شاکی طی نامه وارد شماره 15481 مورخ 11/9/87 اعلام رضایت خود را دائر بر اینکه هیچگونه واسطه وکالتی را مشتکی عنه نداشته و شکایت خود را مسترد داشته ولی با توجه به اینکه شاکی از مشاوران ماده 187 می باشد و حسب محتویات لایحه تقدیمی مشتکی عنه و نظریه مندرج در کیفرخواست حکایت از همکاری مشتکی عنه با شاکی دارد لذا دادگاه به استناد ماده 77 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مشتکی عنه را بدلیل تخلف از نظامات (ممنوعیت همکاری با مشاوران 187 مصوب هیات مدیره باستناد بند 2 ماده 76 همان لایحه به توبیخ کتبی با درج در پرونده محکوم می نماید.

مصداق 2

رای دادگاه

در خصوص موضوع آقای ....نظر به اینکه نامبرده در زمان کارآموزی طی وکالتنامه شماره 96001 مورخ 4/6/1380 علاوه بر عدم استفاده از فرم مخصوص وکالتنامه مخصوص کارآموزان از قید نمودن کارآموزی خودداری کرده و در ذیل وکالتنامه نیز امضای وکیل سرپرست خود را اخذ نکرده در حالی که بنا به اظهار خود وی د رتاریخ مزبور هنوز پروانه وکالت دریافت نکرده بود است و نظر به ماده 66 آئین نامه لایحه استقلال که مقرر می دارد مادام که کارآموز دوره کاراموزی را طی نکرده و پروانه مستقل به وی داده نشده نام او در فهرست اسامی وکلا درج نخواهد شد. بنابراین مشتکی عنه در آن زمان موظف به قید نمودن خود به عنوان کارآموز وکالت و اخذ امضای وکیل سرپرست بوده است و دادگاه طبق ماده 77 ائین نامه مذکور را با عنایت بر بند 2 ماده 76 همان ائین نامه رای به محکومیت آقای ....به توبیخ با درج در پرونده صادر می نماید و در خصوص سایر موارد مندرج درکیفرخواست به علت فقد دلایل کافی و با توجه به محتویات پرونده و مدافعات مشتکی عنه دادگاه نظر به فسخ کیفر خواست صادره دارد این رای مطابق قانون قابل اعتراض می باشد.

مصداق 3

رای دادگاه

در خصوص اعلام گزارش کمیسیون محترم نظارت و بازرسی راجع به آقای ...وکیل پایه یک دادگستری دایر بر تخلف از نظامات و نصب تابلوی غیر مجاز و همکار با غیر وکیل دادگستری موضوع مصوبه مورخ 26/9/1381 هیات مدیره محترم کانون که منجر به صدور کیفر خواست مورخ 24/1/1388 از سوی دادسرا با تقاضای تعیین مجازات انتظامی وفق مقررات بند 2 ماده 801 و ماده 70 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری گردیده ، نظر به اینکه ارتکاب تخلف انتظامی عدم رعایت نظامات کانون از سوی آقای وکیل مورد تعقیب به دلایل مذکور درکیفر خواست از جمله اقاریر صریح محرز به نظر می رسد ، بنابراین مستندا" به ماده 77 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری حکم محکومیت نامبرده به اخطار کتبی صادر و اعلام می گردد.

به همین منظور و در راستای مطلب ذکر شده نگاهی نیز به آراء صادره از شعب دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز می اندازیم:

همکاری با اعضای مشاوران قوه قضاییه (187)

شماره دادنامه : 9111001580

تاریخ صدور دادنامه : 28/11/91

مرجع رسیدگی : شعبه چهارم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز

کلاه پرونده : 9001171

رای دادگاه

در خصوص تخلف خانم (ن-ق) مبنی بر همکاری با وکلای ماده 187 قوه قضاییه تخلف از نظامات کانون با توجهب ه شکایت شاکی و قرداد حق الوکاله مورخ 31/3/90 ممهور به مهر گروه وکلای دادگستری باب الحوائج و اقرار واعتراف مشارالیها در تخفیفات مورخ سوم بهمن نود در دادسرای انتظامی کانون مبنی بر این که با گروه مزبور قرارداد همکاری منعقد نموده و تعهد وی مبنی بر این که ظرف پانزده روز از طریق موسسه مزبور با شاکی سازش و مصالحه نماید لکن تا کنون موفق به اخذ رضایت نامه و سازش با شاکی نشده است لذا ه نظر دادگاه تخلف وی به شرح کیفر خواست دادسرا محرز و مسلم است و با توجه به مصوبه مورخ 26/9/81 هیات مدیره محترم کانون وکلای دادگستری مرکز ناظر به ماده 77 و بند 2 ماده 76 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری خانم (ن-ق) وکیل دادگستری را به توبیخ با درج در پرونده وی محکوم می نماید. رای صادره قطعی است.

عنوان «کارشناس در رشته حقوق تجارت بین الملل» روی سربرگ

شماره دادنامه : 9111000538

تاریخ صدور دادنامه : 27/6/91

مرجع رسیدگی کننده : شعبه هشتم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز

کلاسه پرونده دادگاه : 9001350

رای دادگاه

با عنایت به لایحه مورخ 23/11/90 آقای (ب-ر) که بر روی سربرگ ایشان تحریر و با خط جلی مرقوم فرموده اند «کارشناس در رشته حقوق تجارت بین الملل» مضافاً بر این که در وکالت نامه تقدیمی به دادگاه نیز به جای استفاده از نشانی دفتر وکیل سرپرست از نشانی دیگری در تهران (شهرک راه آهن) استفاده نموده است تخلف آقای (ب-ر) در نظر دادگاه محرز است و عمل ایشان تخلف از نظامات کانون و منطبق با ماده 77 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری است علی هذا دادگاه مستنداً به ماده آقای (ب-ر) را به توبیخ با درج در پرونده محکوم می نماید رای صادره قطعی است.

عدم تصویب و امضاء وکیل سرپرست در ذیل وکالت نامه کارآموز

شماره دادنامه : 9111001710

تاریخ صدور دادنامه : 8/12/91

مرجع رسیدگی کننده : شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری

کلاسه پرونده دادگاه : 801297

رای دادگاه

در خصوص کیفرخواست مورخ 26/7/1390 صادره از سوی دادسرای انتظامی کانون علیه آقای (ش-الف) کارآموز وکالت درباره شکایت اقای (ر-د) با انتساب ارتکاب دو مورد تخلف انتظام «عددم رعایت نظامات کانون» (عدم انجام وظایف مقرر در مواد 26 و 28 شرح وظایف کارآموزان وکالت مصوب 23/3/1385 هیات مدیره کانون) اولاً به صراحت ماده 26 شرح وظایف کارآموزان وکالت، نشانی کارآموز وکالت قبل از اخذ پروانه وکالت، دفتر وکیل سرپرست می باشد ولی کارآموز وکالت مشتکی عنه در وکالت نامه تنظیمی به شماره ... مورخ 12/8/1387 (برگ چهار پرونده) نشانی خویش را آدرس وکیل سرپرست اعلام نکرده است و دفاعیات مشارالیه در مورد این که وکالت مربوط به شهر تهران و وی کارآموز وکالت استان هرزگان بوده و به جهت عدم آگاهی، نشانی وکیل سرپرست را درج ننموده، غیر موجه است. عدم آگاهی رافع وظیفه و مسئولیت ایشان نمی باشد، بنابراین به لحاظ عدم رعایت وظیفه مقرر در ماده 26 شرح وظایف کارآموزان از سوی آقای (ش-ا) کارآموز وکالت، ارتکاب تخلف انتظامی «عم رعایت نظامات کانون از طرف شارالیه محرزو به استناد ماده 77 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ناظر به بند یک ماده 76 همان آیین نامه رای بر محکومیت وی به اخطار کتبی صادر می گردد. ثانیاً در مورد عدم تصویب و امضا وکیل سرپرست در ذیل وکالت نامه تنظیمی توسط آقای (ش-الف) کارآموز وکالت، با توجه به این که قبول وکالت از سوی کارآموز وکالت مشتکی عنه با امضاء به عمل آمده در ذیل وکالت نامه و وظایف کاراموزان وکالت از طرف ایشان رعایت نگردیده است و دفاع کارآموز وکالت مشتکی عنه مبنی بر این که چون والت نامه به مرحله اجرا نرسیده و بدین سبب موافقت وکیل سرپرست تحصیل نشده، مردود است، بنابراین با رد دفاعیات و احراز ارتکاب تخلف انتظامی «عدم رعایت نظامات کانون» از سوی آقای (ش-الف) کارآموز مشتکی عنه، به استناد ماده 77 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ناظر به بند یک ماده 76 همان آیین نامه رای بر محکومیتت شارالیه به اخطار کتبی صادر و اعلام می گردد.

نداشتن دفتر وکالت

شماره دادنامه : 9111001120

تاریخ صدور دادنامه : 13/9/91

مرجع رسیدگی کننده : شعبه هشتم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز

کلاسه پرونده دادگاه : 9100077

رای دادگاه

تخلفات انتسابی به آقای (الف-ب) وکیل پایه یک دادگستری عبارت است از عدم اعلام نشانی دفتر به کانون وکلا و منطبق با ماده 70 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و نداشتن دفتر وکالت برابر ماده 64 نظام نامه قانون وکالت که هر دو مورد به لحاظ این که در متن مواد مربوطه مجازاتی برای آن ها تعیین نشده است تخلف از نظامات محسوب و با ماده 78 آیین نامه لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری انطباق دارد علی هذا دادگاه با احراز تخلفات مزبور آقای (الف-ب) وکیل پایه یک دادگستری را به دو بار توبیخ با درج در پرونده مستنداً به شق دوم ماده 78 آیین نامه محکوم می نماید رای صادره قطعی است.

عمد کارآموز در پذیرش پرونده در مرحله تجدیدنظر

شماره دادنامه : 9111000626

تاریخ صدور دادنامه : 29/6/91

مرجع رسیدگی کننده : شعبه هفتم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز

کلاسه پرونده دادگاه : 9000693

رای دادگاه

در این پرونده بر اساس قرار وقوع تخلف انتظامی و ادعا نامه دادسرا آقای (م-الف) وکیل پایه یک دادگستری از تاریخ 1/5/1389 به علت پذیرش وکالت در پرونده های که مرجع رسیدگی تجدیدنظر آن دیوان عالی کشور است، در زمان کارآموزی، و نیز عدم رعایت احترام به لحاظ به کاربردن عناوین علیه شاکی که هنوز منجر به تصمیم قطعی در محاکم صالحه نشده بود، تحت تعقیب قرار گرفته و با استناد به تبصره 3 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب و بند 10 ماده 80 آیین نامه لایحه استقلال، برای وی تقاضای تعیین مجازات انتظامی شده است عمده دفاع آقای (م-الف) این است که قصد توهین یا بی احترامی نداشته است و در ارتباط با خلف موضوع تبصره 3 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مدعی است که اولاً در هنگام رسیدگی وکیل دادگستری بوده و ثانیاً وقتی هم که به عنوان کارآموز در پرونده مربوطه دخالت کرده با این تصور بوده که رسیدگی به توهین در صلاحیت محکمه عمومی است و ثالثاً دیوان عالی کشور رسیدگی تجدیدنظر نمی نماید.

به نظر دادگاه هیچ یک از مدافعات صحیح نیست زیرا بی احترامی تخلفی است که به محض وقوع حادث می گردد و نیاز به قصد خاصی ندارد و آقای (م-الف) در مورد پذیرش دفاع در پرونده ای که مرجع تجدیدنظر آن دیوان کشور بوده، می توانست به محض صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه استان از آن استعفا کند. بنابراین با پذیرش قرار وقوع تخلف و ادعانامه دادسرای انتظامی کانون مرکز در قسمت مربوط به عدم رعایت احترام مستند به بند 10 ماده 80 آیین نامه لایحه استقلال ماده 52 قانون وکالت با یک درجه تخفیف به لحاظ فقدان سابقه محکومیت انتظامی به توبیخ با درج در مجله رسمی محکوم می گردد. در مورد استناد دادسرای انتظامی به تبصره 3 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت به نظر دادگاه استناد به تبصره مذکور وقتی عملی است که کمیسیون کارآموزی مورد تشخیص و تشریفات مضبوط در تبصره مذکور رعایت شده باشد بنابراین این قسمت از استناد مندرج در ادعا نامه رد می شود النهایه به نظر محکمه عمد کارآموز در پذیرش پرونده در مرحله تجدیدنظر تخلف از نظامات کانون وکلا تلقی و با استناد به ماده 77 آیین نامه لایحه استقلال به توبیخ با درج در پرونده محکوم می گردد.

همکاری با مشاوران قوه قضاییه (ماده 187)

شماره دادنامه : 9111000993

تاریخ صدور دادنامه : 16/8/91

مرجع رسیدگی کننده : شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز

کلاسه پرونده دادگاه : 9000115

رای دادگاه

در خصوص کیفر خواست صادره از طرف دادستان محترم کانون وکلای دادگستری مرکز به شماره 900015 – 13/12/90 علیه آقای (الف-ف) وکیل پایه یک دادگستری مبنی بر تخلف از نظامات کانون وکلا، در ارتباط با مصوبه هیات مدیره محترم کانون مبنی بر خودداری وکلای عضو کانون از همکاری با اعضاء مشاوران حقوقی قوه قضاییه (موضوع ماده 187 قانون برنامه توسعه اقتصادی مصوب سال 1379) و عدم رعایت این مصوبه کانون از سوی آقای (الف-ف) وکیل محترم دادگستری و قبول وکالت مشترک با احد از اعضاء مشاوران حقوقی قوه قضایه در وکالت نامه بدون تاریخ شماره 67540 که مختص وکلای کانون وکلا است، و استفاده از آن در پرونده کلاسه 88/499 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران، دادگاه پس از مطالعه پرونده و مشاوره در موارد معنونه، تخلف انتظامی انتسابی را احراز و موضوع را منطبق با ماده 77 آیین نامه لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب آذر ماه سال 1334 تشخیص و با توجه به این مطلب که آقای (الف-ف) وکیل پایه یک دادگستری فاقد سابقه تخلف انتظامی می باشد، به استناد بند 1 ماده 76 همان قانون نامبرده را به اخطار کتبی مبنی بر رعایت نظامات کانون محکوم می نماید.

عدم اعلام نشانی جدید

شماره دادنامه : 9111000216

تاریخ صدور دادنامه : 16/11/90

مرجع رسیدگی کننده : شعبه ششم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز

کلاسه پرونده دادگاه : 8900084

رای دادگاه

شاکی مدعی است که به منظور تفویض وکالت به دفترهای (ع-ق) وکیل مشتکی عنه مراجعه و ضمن پرداخت مبلغ ده هزار تومان بابت حق المشاوره سه فقره چک هر یک مبلغ میلیون تومان به عنوان حق الوکاله به نامبرده تحویل داده است لیکن وکیل مشتکی عنه از ارائه رسید و نسخه ای از وکالت نامه خودداری نموده و چون به فاصله 24 ساعت با مراجعه و اعلام انصراف نموده وکیل مشتکی عنه از استرداد چک ها خودداری کرده است. وکیل مشتکی عنه از استرداد چک ها خودداری کرده است. وکیل مشتکی عنه با وجود دعوت های مکرر در دادگاه حاضر نشده و لایحه ای نیز نفرستاده است. فلذا دادگاه آقای (ع-ق) وکیل پایه یک دادگستری (محل اشتغال سمنان-شاهرود) را به لحاظ عدم ارائه رسید وجوه دریافتی و نسخه ثانی حق الوکاله مستنند به بند 2 مادده 79 –آیین نامه استقلال کانون وکلاء دادگستری و همچنین به لحاظ عدم اعلام نشانی جدید (تخلف از نظامات مستند به ماده 77 – آیین نامه فوق الذکر) نامبرده را به توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون محمکوم می نماید. رای صادره وفق ماده چهارده لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری نسبت ب محکوم علیه قطعی است.

عدم انجام نظامات تا کنون

شماره دادنامه : 9111001112

تاریخ صدور دادنامه : 12/9/91

مرجع رسیدگی کننده: شعبه اول دادگاه انتظاکی کانن وکلای دادگستری مرکز

کلاسه پرونده دادگاه ک 8900587 – 8900250

رای دادگاه

در خصوص تخلف انتظامی انتسابی به آقایان 1- (م-ج) وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون مرکز 2-(ح-ع) وکیل پایه یک دادگستری به شرح دو فقره کیفر خواست های انتظامی صادره از دادسرای انتظامی کانون وکلای مرکز با توجه به محتویات پرونده و دفاعیات به عمل آ»ده و هم چنین رضایت محضری شاکی انتظامی آقای (غ-ر) به موجب سند رسمی شماره 21668 مورخ 11/8/91 دفتر اسناد رسمی شماره 614 تهران اولاً نسبت به تخلف انتظامی انتسابی به آقای (م-ج) با توجه به دفاعیات وی و محتویات پرونده تخلف انتظامی از سوی وی در این پرونده احراز نمی گردد. لذا با رد کیفر خواست نتظامی صادره حکم بر برائت آقای (م-ج) صادر و اعلام می گردد. ثانیاً نسبت به تخلف انتظامی انتسابی به آقای (ح-ع) با توجه به کیفر خواستانتظامی صادره و اظهارات مشتکی عنه تخلف انتظامی وی از مصادیق عدم رعایت نظامات کانون به شرح محتویات پرونده محرز است لذا عمل وی منطبق است با ماده 29 شرح وظایف کارآموزان که با رعایت ماده 77 ناظر به بند 2 ماده 76 آیین نامه لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری به توبیخ با درج در پرونده (بند 2 ماده 76) محکوم می گردد و نسبت به سایر مورد به لحاظ عدم احراز وقوع تخلف آقای (ح-ع) تبرئه می گردد.

چاپ و توزیع کارت ویزیت بدون درج عنوان کارآموزی

شماره دادنامه : 9111000511

تاریخ صدور دادنامه : 13/6/91

مرجع رسیدگی کننده : شعبه هشتم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز

کلاسه پرونده دادگاه : 9001552

رای دادگاه

نظر به شکایت شاکی انتظامی و مدافعات به عمل آمده از سوی مشتکی عنه و با توجه به تحقیقات انجام شده و ملاحظه کارت ویزیت چاپ شده، اقدام کارآموز مشتکی عنه درامر چاپ و توزیع کارت ویزیت بدون درج عنوان کارآموزی و ذکر عناوین دیگر که موثر در جلب توجه اشخاص و از جمله موکل (شاکی انتظامی) برای ارجاع دعوی و تعویض وکالت می گردد. با مقررات ماده 27 نظامات کانون راجع به کاراموزان وکالت مغایر و مخالف به نظر می رسد، از تخلف انتظامی مشتکی عنه از این جهت محرز بوده، با تطبیق عمل نامبرده، مقررات ماده 77 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون ناظر به بند 2 ماه 76 آیین نامه مذکور، مشارالیه را به توبیخ با درج در پرونده محکوم می نماید.

تنظیم و ثبت لایحه بر روی اوراق بدون آدرس و ذکر با سابقه قضاوت

شماره دادنامه : 9111000836

تاریخ صدور دادنامه : 6/8/91

مرجع رسیدگی کننده : شعبه چهارم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز

کلاسه پرونده دادگاه : 9000902

رای دادگاه

در خصوص تخلف اعلامی دادسرای محترم انتظامی کانون به شرح کیفر خواست مورخ 9/2/1390 در مورد آقای (ه-ح) وکیل دادگستری بر تخلف از نظامات (تنظیم و ثبت لایحه بر روی اوراق بدون آدرس و ذکر با سابقه قضاوت) با توجه به شکواییه شاکی و تحقیقات انجام شده در دادسرا و ملاحظه سربرگ مضبوط در پرونده و سایر قرائن و امارات به نظر دادگاه تخلف وی از نظامات به شرح جلسه 18/7/1379 هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز محرز و مسلم است و مستنداً به ماده 77 آیین نامه لایحه قانون استقلال کانون وکلاء دادگستری مصوب سال 1334ناظر به بند 2 ماده 76 همان قانون به توبیخ با درج در پرونده محکوم می نماید. رای صادره قطعی است.

عدم رعایت نظامات کانون

شماره دادنامه : 9111001112

تاریخ صدور دادنامه : 12/9/91

مرجع رسیدگی کننده : شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز

کلاسه پرونده دادگاه : 8900250

رای دادگاه

در خصوص تخلف انتظامی انتسابی به آقایان 1-(م-ج) وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون مرکز 2-(ح-ع) وکیل پایه یک دادگستری به شرح دو فقره کیفر خواست های انتظامی صادره از دادسرای انتظامی کانون وکلای مرکز با توجه به محتویات پرونده و دفاعیات به عمل آمده و هم چنین رضایت محضری شاکی انتظامی آقای (غ-ر) به موجب سند رسمی شماره 21668 مورخ 11/8/91 دفتر اسناد رسمی شماره 614 تهران اولاً نسبت به تخلف انتظامی به آقای (م-ج) با توجه به دفاعیات و محتویات پرونده تخلف انتظامی از سوی وی در این پرونده احراز نمی گردد لذا با رد کیفر خواست انتظامی صادره حکم بر برائت آقای (م-ج) صادر و اعلام می گردد. ثانیاً نسبت به تخلف انتظامی انتسابی به آقای (ح-ع) با توجه به کیفر خواست انتظامی صادره و اظهارات مشتکی عنه تخلف انتظامی وی از مصادیق عدم رعایت نظامات کانون به شرح محتویات پرونده محرز است لذا عمل وی منطبق است با ماده 29 شرح وظایف کارآموزان که با رعایت ماده 77 ناظر به بند 2 ماده 76 آیین نامه لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری به توبیخ با درج در پرونده (بند 2 ماده 76) محکوم می گردد و نسبت به سایر مورد به لحاظ عدم احراز وقوع تخلف آقای (ح-ع) تبرئه می گردد.

عدم درج تاریخ و شماره پروانه وکالت در وکالت نامه

شماره دادنامه : 9111000727

تاریخ صدور دادنامه : 28/6/91

مرجع رسیدگی کننده : شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز

کلاسه پرونده دادگاه : 9000897

رای دادگاه

در خصوص گزارش دادرس محترم شعبه 8 دادگاه عمومی (حقوقی) ارومیه، مبنی بر اینکه آقای (الف-ج) وکیل دادگستری در وکالت نامه تقدیمی به آن مرجع محترم قضایی به شماره 067372 سری هـ در پرونده کلاسه : 89/891207/8 ، تاریخ تنظیم وکالت نامه را درج ننموده و در کیفر خواست انتظامی مضبوط درپرونده امر نیز عدم درج تاریخ و شماره پروانه وکیل مشتکی عنه از مصادیق تخلف از نظامات تلقی گردده و حسب مندرجات ماده 77 آیین نامه لایحه قانون استقلال کانون وکلاء دادگستری مصوب 1334 «تقاضای رسیدگی و صدور حکم مجازات» انتظامی گردیده، نظر به این که مدافعات وکیل مشتکی عنه به شرح منعکس در لایحه ثبت شده به شماره : 9010703103 مورخ 9/11/90 مبنی بر : سهوی بودن و عدم وجود سوءنیت و این که درج شماره پروانه وکیل در مهر وی وافی به مقصود است، قابل استماع نمی باشد، زیرا : اولاً – در تخلفات انتظامی برخلاف جرائم، سوءنیت شرط نبوده بلکه حدوث آن کافی از برای ابراز تخلف می باشد، ثانیاً – اگر قرار بر پذیرش ادعای وکیل مشتکی عنه باشد، پیش بینی جای خاص در صدر فرم وکالت نامه های مخصوص بدل به امر بحثی می شود، ثالثاً – آثاری محققاً بر امر خطیر تاریخ آغاز رابطه وکالتی فی مابین وکیل دادگستری و موکل وی مترتب است. بنابراین دادگاه انتظامی با رد مدافعات به عمل آمده از ناحیه آقای (الف-ج) ، نامبرده را به استناد مصرحات ماده 77 آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلاء دادگستری ناظر به بند 2 ماده 51 قانون وکالت مصوب 1315 به سبب ارتکاب تخلف از نظاماتی که کانون برای وکلای دادگستری تعیین نموده اعلام درج تاریخ و شماره پروانه در جای خاص وکالت نامه تنظیمی با موکل، محکوم به توبیخ کتبی با درج درپرونده می نماید. این رای حسب مندرجات ماده 14 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری قطعی است.

تقدیم لایحه بدون سربرگ

شماره دادنامه : 9011002346

تاریخ صدور دادنامه : 19/11/90

مرجع رسیدگی کننده : شعبه هفتم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز

کلاسه پرونده دادگاه : 8900374

رای دادگاه

در خصوصاعلام شکایت انتظامی آقای بازپرس محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آمل مشعر بر این که آقای (ک-ح) کفالت از متهم نموده لیکن از معرفی مکفول امتناع نموده است با عنایت به این که حسب اظهارات آقای وکیل مشتکی عنه به علت تغییر نشانی مکفول عاجز از تعرف نامبرده می باشد و امادگی دارد وجه الکفاله را بپردازد و نظر به این که در صورت عدم دسترسی کفیل به مکفول تکلیف مالایطاق بوده و در چنین مواردی کفیل مکلف به پرداخت وجه الکفاله است و اسن موضوع در دادسرا نیز مشمول منع پیگرد شده به نظر دادگاه تخلفی از ناحیه آقای وکیل مشتکی عنه متصور نمی باشد و در خصوص عدم رعایت نظامات توسط اقای وکیل مشتکی عنه با عنایت به لوایحی که در دادسرای محترم انتظامی تقدیم دشاته و لوای مذکور ب رکاغذ بدون مارک و آرم و شماره پروانه و نشانی و مشخصات وکی تحریر گردیده تخلف وکیل مشتکی عنه محرز بوده و مستننداً به ماده 77 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1334 حکم به محکومیت آقای (ک-ح) به توبیخ کتبی صادر و اعلام می دارد.

تخلف از نظامات کارآموزی

شماره دادنامه : 9111000586

تاریخ صدور دادنامه : 28/6/91

مرجع رسیدگی کننده : شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز

کلاسه پرونده دادگاه : 9000285

رای دادگاه

در خصوص کیفر خواست شماره 9000285 مورخ 20/10/1390 صادره از سوی دادسرای کانون علیه آقای (ع-س) کاراموز وکالت با اتهام ارتکاب تخلف انتظامی «تخلف از نظامات» با توجه به گزارش تقدیمی به کمیسیون نظارت و بازرسی کانون اقاریر مشارالیه در عدم انجام تکالیف مقرر در 26 ، 28 و 31 شرح وظایف کارآموزان وکالت مصوب 23/3/1385 هیات مدیره کانون و سایر نظامات کانون، اذعان به عدم حضور جلسات کمیسیون نظارت و بازرسی علی رغم 5 بار دعوت به عمل آمده، با عنوان مشغله کارهای غیر وکالتی و عدم مراجعه به دفتر وکیل سرپرست همکاری با موسسه حقوقی بدون کسب موافقت وکیل سرپرست در قبول وکالت اشخاص معرفی شده از سوی موسسه مذکور و سایر قرائن موجود در پرونده ارتماب تخلف انتظامی «تخلف از نظامات» از سوی آقای (ع-س) ، کارآموز وکالت محرز است، بنابراین به استناد ماده 77 آیین نامه لایحه قانوین استقلال کانون وکلای دادگستری ناظر به بند 2 ماده 76 همان آین نامه، رای بر محکومیت مشارالیه به تویخ با درج در پرونده صادر و اعام می گردد.

عدم درج عنوان کارآموز وکالت در سربرگ

شماره دادنامه : 9211000312

تاریخ صدور دادنامه : 5/3/92

مرجع رسیدگی کننده : شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز

کلاسه پرونده دادگاه : 9100033

رای دادگاه

حسب محتویات کیفرخواست صادره مورخ 7/9/1391، دادسرای انتظامی کانون وکلاء دادگستری مرکز آقای (م-ر) کاراموز وکالت به سبب عدم درج عنوان کارآموز کالت در سربرگ خود، عمل او را مشمول ماده 46 آیین نامه لایحه قانونی و بند 2 ماده 80 لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دانسته اند. دادگاه ضمن احراز خلف کارآموز فوق، عدم درج عنوان کارآموز وکالت در سربرگ را مشمول مورد استنادی در کیفر خواست به شماره نیاورده بکه عمل او را منظبق با ماده 27 مقررات و شرح وظایف کارآموزی مصوب 23/3/1385 هیات مدیره کانون وکلاء دانسته لذا با اصلاح مواد استنادی در کیفرخواست، آقای (م-ر) را به علت تخلف از نظامات موضوع ماده 77 آیین نامه لایحه اسقلال وی را به مجازات انتظامی درجه یک طبق بند 1 ماده 76 آیین نامه فوق به اخطار کتبی محکوم می نماید.

عدم درج نشانی در سربرگ

شماره دادنامه : 9111001674

تاریخ صدور دادنامه : 14/12/91

مرجع رسیدگی کننده : شعبه پنجم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز

کلاسه پرونده دادگاه : 9100489

رای دادگاه

گزارش تخلف انتظامی واصله از سوی ریاست شعبه 189 دادگاه عمومی-حقوقی تهران از آقای وکیل مشتکی عنه به علت عدم درج نشانی قانونی خود در ذیل لایحه اعلام وکالت به آن شعبه که تصویر آن نیز پیوست پرونده شده است، موضوع ماده 62 آیین نامه قانون وکالت مصوب سال 1316 که موضوع مصوبه شماره 5112 مورخه 26/9/1389 هیات مدیره نیز می باشد، عدم درج نشانی وکیل در لایحه استقلال قانون استقلال کانون وکلا می باشد. فلذا دادگاه با احراز تخلف و انطباق آن با ماده 77 آیین نامه صدر الذکر ناظر به بند 1 ماده 76 همان آیین نامه ، آقای (ح-ف) را با رعایت تخفیف به مجازات انتظامی درجه 1 یعنی اخطار کتبی محکوم می نماید.

  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید