امروز: شنبه, ۰۶ آذر ۱۴۰۰ برابر با ۲۱ ربيع الآخر ۱۴۴۳ قمری و ۲۷ نوامبر ۲۰۲۱ میلادی
کد خبر: 275155
۱۴۳۶
۱
۰
نسخه چاپی

جرم کلاهبرداری | معاونت در کلاهبرداری | مجازات معاونت در جرم کلاهبرداری

جرم کلاهبرداری | معاونت در کلاهبرداری | مجازات معاونت در جرم کلاهبرداری

کلاهبرداری از جمله جرایمی ایت که بر اساس قانون جزو جرایم غیرقابل گذشت می باشد بدین معنی که حتی در صورت گذشت شاکی نیز فرد کلاهبردار به جرم کلاهبرداری مجازات حبس خواهد داشت که این مجازات زیر یک سال نخواهد بود. اما مجازات معاونت در جرم کلاهبرداری چیست؟

جرم کلاهبرداری

کلاهبرداری به معنای بردن مال شخص دیگر از طریق توسل به وسایل متقلبانه همراه با سوء نیت است و کسی که به این کار اقدام نموده نیز کلاهبردار نامیده می شود.

ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری در تعریف جرم کلاهبرداری بیان می کند:

هر کسی از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها، تجارتخانه‌ها، کار‌خانه‌ها، مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد و به امور غیر‌ واقع امید‌وار نماید یا از حوادث و پیش‌‌ آمد‌های غیر‌ واقع بتر‌ساند و یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه، اموال، اسناد، حواله‌جات، قبوض، مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبر‌دار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پر‌داخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود.

تصور نمایید شخص الف برای اینکه شخص ب بتواند از شخص ج کلاهبرداری نماید، به او آموزش میدهد که چگونه اسناد جعلی بسازد و یا وی را همواره تشویق مینماید یا او را تطمیع نموده و به امیال و آرزوهای طول و دراز ارجاع مینماید. در کلیه موارد مذکور شخص الف به دلیل وحدت قصدی که با شخص ب دارد، مرتکب معاونت در جرم کلاهبرداری شده است.

معاونت در کلاهبرداری

معاون جرم کیست؟

معاون جرم کسی است که بدون اینکه در عملیاتی شرکت نماید که جرم را مستند به عمل وی می سازد، به مجرم کمک می کند و وقوع جرم را تسهیل می نماید.

معاونت در جرم، یا قبل و یا در حین ارتکاب جرم قابل تصور می باشد و بنابراین اعمالی که بعد از اتمام جرم، در جهت کمک به مجرم برای فرار یا مخفی نمودن آلات جرم انجام میشوند را نمی توان معاونت در جرم تلقی نمود.

در ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصادیق معاونت جرم مشخص گردیده که به قرار زیر است:

اشخاص زیر معاون جرم محسوب می شوند:

الف- هرکس دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوءاستفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.

ب- هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.

پ- هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.

تبصره- برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیفتر محکوم می شود.

طبق تبصره ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی جدید، برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است؛ یعنی فرد باید دارای علم و قصد باشد و عالم باشد که در ارتکاب جرم توسط دیگری معاونت می‌کند همچنین باید بداند بین فعل او و نتیجه فعل مجرمانه، رابطه سببیت وجود دارد و معاون برای این فعل مجرمانه اراده کند.

مجازات معاونت در جرم کلاهبرداری

مطابق ماده ١٢٧ قانون مجازات اسلامی، مجازات معاونت در جرم کلاهبرداری، یک یا دو درجه پایین تر از مجازات مرتکب اصلی و فاعل جرم می باشد.

ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی:

در صورتی که در شرع یا قانون، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد، مجازات وی به شرح زیر است:

الف- در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دائم است، حبس تعزیری درجه دو یا سه

ب- در سرقت حدی و قطع عمدی عضو، حبس تعزیری درجه پنج یا شش

پ- در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش

ت- در جرائم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایینتر از مجازات جرم ارتکابی

تبصره ۱- در مورد بند(ت) این ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است مگر در مورد مصادره اموال، انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه چهار، شش و هفت است.

تبصره ۲- در صورتی که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم، مطابق بند(ت) این ماده اعمال می شود.

مجازات قانونی کلاهبردار در جرم کلاهبرداری بسته به مورد یکی از موارد ذیل است:

۱- مجازات کلاهبردار در جرم کلاهبرداری ساده، «حبس از ۱ تا ۷ سال و جزای نقدی معادل مال برده شده و رد اصل مال به صاحب آن» است.

۲- مجازات کلاهبردار در جرم کلاهبرداری مشدد، «حبس از ۲ تا ۱۰ سال و جزای نقدی معادل مال برده شده و رد اصل مال به صاحب آن و انفصال از خدمات دولتی به نحو دائم» است. (در صورتی که کلاهبردار کارمند دولت باشد).

مطابق ماده ١٩ قانون مجازات اسلامی این جرم جزو جرایم تعزیری درجه ۴ است که دارای حبس بیش از ۵ سال تا ١٠ سال میباشد. وفق بند ت ماده ١٢٧ مجازات معاونت در جرم کلاهبرداری، یک تا دو درجه پایین تر از مجازات ارتکابی یعنی کلاهبرداری است. لذا معاون در کلاهبرداری به حبس از ۶ ماه تا ۵ سال محکوم خواهد شد. حال با اجرا شدن قانون جدید کاهش مجازات حبس مصوب ۲۳/۲/۱۳۹۹ ، اگر جرم کلاهبرداری با شرایط مندرج در این قانون مشمول جرایم قابل گذشت شود و مجازات آن به نصف حداقل و حداکثر تقلیل یابد، مجازات معاونت در جرم کلاهبرداری نیز وفق آن تعیین خواهد شد.

نکته: درصورت وجود جهات تخفیف برای مرتکب و مباشر و شریک در جرم کلاهبرداری، دادگاه نمی تواند مجازات حبس ایشان را به کمتر از ١ سال تقلیل نماید.

  • منبع
  • امین عدالت
  • عدالت سرا
  • تابناک

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید