امروز: چهارشنبه, ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ برابر با ۰۹ رجب ۱۴۴۴ قمری و ۰۱ فوریه ۲۰۲۳ میلادی
کد خبر: 263421
۱۱۲۲
۱
۰
نسخه چاپی

رأی دادگاه با موضوع حدود اختیارات دادگاه در دعوای ابطال رأی داور

رأی دادگاه با موضوع حدود اختیارات دادگاه در دعوای ابطال رأی داور

● حدود اختیارات دادگاه در دعوای ابطال رأی داور

مرجع صدور: شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده : دادگاه نمی‌تواند در مقام رسیدگی به دعوای ابطال رأی داور، امور ماهوی را بررسی نماید زیرا این موضوعات در صلاحیت داور است.

تاریخ رای نهایی: 1393/05/12

شماره رای نهایی : 9309970221500563

www.newslaw.ir

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای م.م. و خانم ن.ح. با وکالت آقای ط.ح. به‌طرفیت آقایان 1-ک.ف. 2- ن.غ. 3-م.غ. 4-م.خ. 5-س.ب. 6-خانم ب.م. خواندگان ردیف دوم به بعد با وکالت خانم ل.ک. به خواسته تقاضای ابطال رأی داوری وکیل خواهان‌ها توضیح داده که به‌موجب رأی داوری صادره از سوی داور موضوع قرارداد مشارکت مورخ 1/8/89 موکلین وی ملزم به تجمیع پلاک‌های مورد قرارداد شده‌اند چون مالکین به‌عنوان مالک به وظیفه خود عمل‌نکرده‌اند به خاطر این موکلین وی نتوانسته‌اند تجمیع پلاک‌ها را انجام دهند نظر به اینکه دلیلی از سوی داور طرفین و مالکین در خصوص همکاری با خواهان‌ها برای تجمیع پلاک‌ها ارائه نشده و بدون حضور مالکین هم امکان تجمیع پلاک‌ها وجود ندارد و رأی صادره مطابق مقررات صادر نشده ازاین‌رو دادگاه ادعای خواهان‌ها را وارد تشخیص و مستنداً به بند الف ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال رأی داوری موضوع دعوی صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رییس شعبه 189 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ بهلولی

www.newslaw.ir

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقایان ن.، م. شهرتین غ. و خانم ب.م. و آقایان م.خ. و س.ب. با وکالت خانم ل.ک. و ف.ج. به‌طرفیت آقای م.م. و خانم ن.ح. و آقای ک. ف. نسبت به دادنامه شماره 920379 مورخ 25/12/92 صادره از شعبه 189 دادگاه حقوقی تهران که دلالت بر بطلان رأی داوری دارد دادگاه اولاً نظر به اینکه در دعوی ابطال رأی داوری طرح دعوی به‌طرفیت داور به لحاظ ذی‌نفع نبودن و فاقد سمت بودن وی از وجاهت قانونی برخوردار نبوده لذا دادنامه را درخور نقض دانسته مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه در این قسمت مستنداً به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌گردد. ثانیاً در خصوص سایر تجدیدنظر خواندگان دادگاه با عنایت به اینکه طرفین با توافق یکدیگر حسب مفاد قرارداد مشارکت مورخ 1/8/89 در صورت حدوث اختلاف آقای ک.ف. را به‌عنوان داور مرضی‌الطرفین انتخاب نموده‌اند و نامبرده نیز بر اساس مفاد قرارداد مشارکت و اظهارات طرفین مبادرت به انشاء رأی داوری در ماهیت نموده است و آنچه را که مرجع محترم بدوی مستند ابطال رأی داوری خود قرار داده است اموری است که مربوط به ماهیت و در صلاحیت داور مرضی‌الطرفین بوده و احراز این امر با عنایت به مفاد توافق با داور مرضی‌الطرفین بوده علی‌هذا موجبی برای ابطال رأی داوری مذکور وجود نداشت تا دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض‌عنه را نقض و حکم بر بطلان دعوی خواهان بدوی مبنی بر ابطال رأی داوری مورخ 13/8/92 صادر و اعلام می‌دارد. این رأی قطعی است.
رییس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ اسماعیلی

www.newslaw.ir

منبع: پژوهشگاه قوه قضاییه

دانلود رأی دادگاه با موضوع حدود اختیارات دادگاه در دعوای ابطال رأی داور

    دیدگاه

    شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید    کد امنیتی کد جدید