امروز: چهارشنبه, ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ برابر با ۰۹ رجب ۱۴۴۴ قمری و ۰۱ فوریه ۲۰۲۳ میلادی
کد خبر: 263416
۱۶۰۱
۱
۰
نسخه چاپی

رأی دادگاه با موضوع رفع نقص از دادخواست ابطال رای داور خارج از مهلت اعتراض

رأی دادگاه با موضوع رفع نقص از دادخواست ابطال رای داور خارج از مهلت اعتراض

● رفع نقص از دادخواست ابطال رای داور خارج از مهلت اعتراض

مرجع صدور: شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده : چنانچه دادخواست ابطال رأی داور در مهلت قانونی، تقدیم شود ولی به علت ایرادات، رفع نقص، خارج از مهلتِ اعتراض انجام شود این موضوع، مانع پذیرش دادخواست نمی‌شود زیرا با دادخواست ابتدایی مرور زمان مهلت قطع گردیده است.

تاریخ رای نهایی 1393/03/10

شماره رای نهایی : 9309970221500241

www.newslaw.ir

رای بدوی

در خصوص دادخواست شرکت پ. با وکالت آقای ر.ه. به‌طرفیت آقایان 1ـ ذ.م. 2 ـ ح.ح. 3ـ ب.الف. به خواسته ابطال رأی داوری مورخ 25/11/91 با امعان نظر در مجموع محتویات پرونده به جهت اینکه رأی داوری در تاریخ 1/2/92 ابلاغ‌شده و دادخواست در تاریخ 8/7/92 تقدیم شده با این وصف درخواست خارج از مهلت قانونی تقدیم شده مستنداً به 490 و 492 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ درخواست ابطال رأی داور صادر و اعلام می‌نماید این قرار قطعی می‌باشد.
رئیس شعبه 37 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ افراشی

www.newslaw.ir

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی شرکت پ. با وکالت آقای ر.ه. به‌طرفیت آقایان ذ.م.، ح.ج. و ب.الف. نسبت به دادنامه شماره 965-10/12/92 شعبه 37 دادگاه عمومی تهران می‌باشد. به‌موجب دادنامه مذکور دعوی تجدیدنظرخواهان به خواسته ابطال رأی داوری 25/11/91 موضوع قرارداد اجاره ماشین‌آلات راه‌سازی به تاریخ 27/11/88 با صدور قرار ردّ دادخواست ابطال رأی داوری به علت خارج از مهلت بودن آن مورد اجابت قرار نگرفته وارد و رأی شایسته تأیید نیست زیرا اگرچه در متن قانون به قطعی بودن قرار اشاره‌شده ولی آنچه بدیهی است قراری قطعی است که مربوط به رأی داور یا داورانی باشد که با رعایت قواعد آمره داوری صادر گردیده و همچنین محاسبه مدت به‌صورت صحیح صورت گرفته باشد در مانحن‌فیه ازآنجاکه یک‌مرتبه تجدیدنظرخواهان در مهلت قانونی درخواست ابطال رأی داوری را نموده ولی به علت وجود ایرادات شکلی درخواست مورد اجابت قرار نگرفته با مرتفع نمودن ایرادات، درخواست قابل‌پذیرش است زیرا با تقاضای ابتدائی قطع مرور زمان گردیده است بنا به‌مراتب قطع‌نظر از ماهیت درخواست و صحت‌وسقم آن مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه نخستین ارسال می‌شود . این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ اسماعیلی

www.newslaw.ir

منبع: پژوهشگاه قوه قضاییه

دانلود رأی دادگاه با موضوع رفع نقص از دادخواست ابطال رای داور خارج از مهلت اعتراض

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید