امروز: شنبه, ۰۹ مهر ۱۴۰۱ برابر با ۰۴ ربيع الأول ۱۴۴۴ قمری و ۰۱ اکتبر ۲۰۲۲ میلادی
کد خبر: 263727
۱۱۶۹
۱
۰
نسخه چاپی

حق شکایت انتقال گیرنده (خریدار) مال غیر در مقام شاکی خصوصی

با عنایت به اینکه قانون راجع به مجازات انتقال مال غیر مصوب 1308، انتقال دهنده و انتقال گیرنده و حتی مالک را نیز مجرم و مستوجب مجازات شناخته است آیا شخص انتقال گیرنده می تواند در مقام شاکی خصوصی علیه انتقال دهنده اعلام شکایت نماید اعم از اینکه علم به تعلق مال به غیر داشته باشد؟ آیا چنین شکایتی اصولاً قابل رسیدگی خواهد بود؟

حق شکایت انتقال گیرنده (خریدار) مال غیر در مقام شاکی خصوصی

حق شکایت انتقال گیرنده (خریدار) مال غیر در مقام شاکی خصوصی

با عنایت به اینکه قانون راجع به مجازات انتقال مال غیر مصوب 1308، انتقال دهنده و انتقال گیرنده و حتی مالک را نیز مجرم و مستوجب مجازات شناخته است آیا شخص انتقال گیرنده می تواند در مقام شاکی خصوصی علیه انتقال دهنده اعلام شکایت نماید اعم از اینکه علم به تعلق مال به غیر داشته باشد؟ آیا چنین شکایتی اصولاً قابل رسیدگی خواهد بود؟

اتفاق نظر

انتقال گیرنده می تواند علیه انتقال دهنده اعلام شکایت کند و با اعلام جرم از ناحیه مشارالیه دادگاه مکلف به رسیدگی است و در صورتی که علم به تعلق مال مورد انتقال به غیر داشته باشد خود نیز قابل تعقیب کیفری است.

نظر کمیسیون نشست قضائی (2) جزایی

شاکی خصوصی کسی است که از وقوع جرمی متضرر شود، بنابراین، در مورد سوال چنانچه خریدار از این که مال مورد معامله متعلق به غیر است اطلاع داشته باشد خود او نیز مرتکب جرم شده عنوان شاکی خصوصی ندارد (در این فرض شاکی صاحب مال است) لکن چنانچه خریدار از این که مورد معامله متعلق به غیر است اطلاع نداشته باشد در این صورت نمی توان او را به لحاظ کیفری مسئول دانست و چون در نتیجه عمل محرمانه فروشنده، او نیز متضرر شده می توان او را شاکی خصوصی محسوب نمود همچنان که صاحب مال نیز در چنین فرضی شاکی خصوصی محسوب می شود.

  • منبع
  • حقوق نیوز

    دیدگاه

    شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید    کد امنیتی کد جدید