حقوق نیوز

توسعه پایدار (Sustainable development)

توسعه پایدار راه‌حلی است برای جلوگیری از بهره‌برداری لجام گسیخته بشر از منابع زمین، توسعه‌ای که هم کشورها را از پیشرفت و گسترش فعالیتهای خود در زمینه‌های صنعتی و فناوری مانع نمی‌شود و هم نسلهای آینده را از استفاده از منابع زمین محروم نمی‌کند


 

پایگاه خبری حقوق نیوز

توسعه پایدار (Sustainable development)

توسعه پایدار (Sustainable development) مفهومی است که به واسطه پیامدهای منفی محیط زیستی و اجتماعی ناشی از رویکردهای توسعه یک جانبه اقتصادی بعد از انقلاب صنعتی و تغییر نگرش بشر به مفهوم رشد و پیشرفت پدید آمده است. این مفهوم تلاش دارد که با نگاهی جدید به توسعه، اشتباهات گذشته بشری را تکرار نکند و توسعه ای همه جانبه و متوازن را رقم بزند.

توسعه پایدار راه‌حلی است برای جلوگیری از بهره‌برداری لجام گسیخته بشر از منابع زمین، توسعه‌ای که هم کشورها را از پیشرفت و گسترش فعالیتهای خود در زمینه‌های صنعتی و فناوری مانع نمی‌شود و هم نسلهای آینده را از استفاده از منابع زمین محروم نمی‌کند.

توسعه‌ پایدار اصطلاحی امروزین است که مکررا در حوزه‌های مختلف دانشگاهی، حقوقی، اجتماعی، سیاسی، علمی، فنی و حتی تـجاری از آن اسـتفاده می‌شود،گرچه منتقدان این اصطلاح معتقدند که نمی‌توان یک معنای‌ مشخص‌ و دقیقی از آن به دست داد که مورد قبول همه باشد.

به عبارت دیگر هرکس به اقتضای شغل و حرفه‌ای که دنبال مـی‌کند، مـعنای متفاوتی از آن برداشت می‌کند؛ فردی‌ که‌ در رابطه با حفظ محیط زیست فعالیت می‌کند،توسعه پایدار را به عنوان یک میراث ارزشمند برای نسلهای بعدی تفسیر می‌کند. در حالی که یک دانش آمـوخته حـقوق آن‌ را‌ تلفیقی‌ متوازن‌ از ضروریات مربوط به حفظ‌ محیط‌ زیست‌ و توسعه یافتگی، می‌شناسد و یک اقتصاددان به آن از منظر رشد اقتصادی که بتواند برای استفاده دیگر نسلها نیز استمرار داشته باشد‌، نـگاه‌ مـی‌کند‌. هـمچنان‌که معنی و کارکرد این اصطلاح بـرای یـک بـوم‌شناس‌ اجتماعی‌، استفاده پایدار از جنگل هاست حال آن‌که برای یک تاجر الوار، این اصطلاح‌ به‌ معنی‌ تداوم یافتن قـطع درخـتان و فـروش چوب آنها به متقاضیان و کسب‌ سود سرشار از ایـن طـریق است. کمپانی‌های چندملیتی، رشد و سوددهی مستمر را آئینه تمام‌نمای توسعه پایدار می‌بینند و بالاخره‌ یک‌ سیاستمدار‌، صرفا آن‌را شعاری جذاب بـرای سـر دادن در مـبارزات انتخابی و جلب‌ آراء‌ مردم می‌داند.

توسعه یعنی بالابردن توان جامعه در بـرآوردن نیازهای انسان که رشد اقتصادی جزء مهمی‌ از‌ آن‌ است. اما توسعه پایدار، روندی است که طی آن امکان رشـد و پیـشرفت‌ بـرای‌ همه‌ نسلها باقی می‌ماند، نه آن‌که محدود به امتاع نسل حـاضر و مـحرومیت نسلهای آتی شود‌.

در واقع توسعه پايدار بر پايه هشياری انسان نسبت به خودش و نسبت به منابع طبيعی كره زمين استوار است و خواهان يك سبك زندگی پايدار برای همه انسانها است و مخالف مصرف بيش از اندازه ، اتلاف منابع و بی توجهی به نسلهای آينده و قطع رابطه با گذشته است. بنابر اين يك سؤال می تواند آن باشد كه آيا سبك فعلی زندگی قابل قبول است و آيا صحيح است كه اين سبك از زندگی و بهره برداری از منابع پايه به نسل های بعدی تسری پيدا كند؟

منابع:

1- جنبه های حقوقی توسعه پایدار - گوردیپ سینگ

2- ویکی پدیا

 

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقالات اجتماعی+ 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: