حقوق نیوز
جرم انگاری

جرم انگاری چیست؟

از جرم انگاری تعاریف گوناگونی به عمل آمده که از میان آنها می توان تعریف زیـر را کامل ترین تعریف به شمار آورد: جرم انگاری یا جرم تلقی کردن قانونی یک فعل یا ترك فعل، فراینـدی اسـت کـه بـه وسیله ی آن، رفتارهای جدیدی به موجب قوانین کیفری، مشمول قانون جزا واقع می شـود

پایگاه خبری حقوق نیوز

جرم انگاری چیست؟

از جرم انگاری تعاریف گوناگونی به عمل آمده که از میان آنها می توان تعریف زیـر را کامل ترین تعریف به شمار آورد: جرم انگاری یا جرم تلقی کردن قانونی یک فعل یا ترك فعل، فراینـدی اسـت کـه بـه وسیله ی آن، رفتارهای جدیدی به موجب قوانین کیفری، مشمول قانون جزا واقع می شـود. به موجب این تعریف، جرم انگاری فرایندی است که ثمره ی آن اضافه شدن یک عنوان به عنوان های کیفری موجود در قـوانین جزایـی یـک نظـام حقـوقی می باشد.

فرایند جرم انگاری نیز با توجه به نظام سیاسی هر کشـور متفـاوت بـوده و هـر کشـور بـا توجه به فرایندی که براي تصویب قوانین در آن وجود دارد، مراحل مختلفی را براي جرم- انگاری رفتارها طی می کند.

منبع: تأثیر اخلاق در جرم انگاري و جرم زدایی در نظام حقوق کیفري اسلامی ایران- اکبر ورورایی و دیگران

 

پایگاه خبری حقوق نیوز - سوالات حقوقی+ 1
مخالفم - 0

 

نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

سرخط خبرها: