حقوق نیوز
مصوبات و نظامات کانون های وکلاء دادگستری

مصوبات کمیسیون نقل و انتقالات دوازدهمین همایش کانون های وکلا (19 – 17/2/1382 – اصفهان)

حقوق نیوز/مقررات وکالت

30- مصوبات کمیسیون نقل و انتقالات دوازدهمین همایش کانون های وکلا (19 – 17/2/1382 – اصفهان)

جلسه کمیسیون نقل و انتقالات دوازدهمین همایش سراسری کانون های وکلای دادگستری کشور در ساعت 30/3 روز پنجشنبه 18/2/1382 در محل کانون اصفهان با حضور نمایندگان کانون های دادگستری ایران تشکیل گردید. در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر در خصوص دو موضوع انتقال و جابجایی به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردید :

1- در خصوص نقل و انتقالات با عنایت به موارد مذکور در اجلاس شیراز و با عنایت به ماده 3 اساسنامه اتحادیه کانون های وکلای ایران که از جمله وظایف اتخادیه و شورای اجرایی ایجاد رویه واحد در کانون ها می باشد مقرر گردید که ایجادرویه واحد به شورای اجرایی محول و این شورا ضوابط لازم را با همکاری کانون ها ایجاد نماید.

2- در خصوص جابجایی وکلا همگی به اتفاق آرا مصوبه همایش شیراز را مورد تاکید قرار داده و خود را مقید به اجرای آن نمودند.

مطالب مرتبط

قوانین خاص وکالت

وکالت در قوانین خاص دادرسی

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

مصوبات و نظامات کانون های وکلاء دادگستری

مکاتبات

منبع: مجموعه کامل مقررات وکالت - دکنر نصرالله قهرمانی -ابراهیم یوسفی محله

پایگاه خبری حقوق نیوز -+ 0
مخالفم - 0
منبع: حقوق نیوز
سرخط خبرها: