حقوق نیوز
مصوبات و نظامات کانون های وکلاء دادگستری

مصوبات کمیسیون تنقیح و تدوین قوانین و مقررات دوازدهمین همایش کانون های وکلا (19- 17/2/1382 – اصفهان)

حقوق نیوز/ مقررات وکالت

31- مصوبات کمیسیون تنقیح و تدوین قوانین و مقررات دوازدهمین همایش کانون های وکلا (19- 17/2/1382 – اصفهان)

ساعت 30/4 بعدازظهر روز پنجشنبه 18/2/1382 کمیسیون تنقیح قوانین و مقررات اتحادیه دوازدهمین همایش سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران مرکب از اشخاص ذیل :

1-جناب آقای اسماعیل مصباح و سرکار خانم مینو افشاری راد و آقایان دکتر نوربها، میرسلیمی و ریاحی اعضا هیئت مدیره کانون مرکز 2- آقای محمد ابراهیم مودب از کانون آذربایجان شرقی 3- آقای نقی زاده از کانون آذربایجان غربی 4- آقای محمد جعفر مقتدری از کانون فارس 5- آقای مهدی عامری از کانون خراسان 6- آقای حسن مهلوجیان از کانون مازندران 7- آقای سید طاهر نعلینی از کانون کرمانشاه 8- آقای منصور ولی زاده از کانون قزوین 9- آقای محمد مفضلی و آقای اصغر صادقی از کانون اصفهان 10- آقای علی فرطوسی از کانون خوزستان تشکیل است.

پیشنهاد آقای ولی زاده در باب افزایش مدت دوره کانون ها مطرح و با اکثریت آراء از دو سال به سه سال موافقت شد. همچنین تمدید انتخاب به دو دوره کماکان مورد تصویب قرار گرفت. راجع به طرح مصونیت وکلا مقرر گردید مورد مداقه و مطالعه واقع و اعضا به نظریه خودشان را متعاقباً به کانون مرکز اعلام تا با مطالعه کافی تصمیم مقتضی اتخاذ شود. راجع به تقاضاهای دیگر ایشان در خصوص کارآموزی و تعداد کارآموزان و الزام وکلا به قبول سرپرستی خارج از صلاحیت کمیسیون تشخیص و در صلاحیت کمیسیون کارآموزی شناخته شد. راجع به پیشنهاد مشترک آقایان دکتر نوربها، ریاحی، مصباح، میرسلیمی و سرکار خانم مینو افشاری راد دایر بر تحقیقات و انجام امور کارشناسانه پیرامون قوانینی که نیاز به اصلاح دارد بحث وافی به عمل آمد و مقرر شد نظریات اصلاحی بر نهج مذکوره در فراز قبل به کانون وکلای مرکز منعکس شود.

مطالب مرتبط

قوانین خاص وکالت

وکالت در قوانین خاص دادرسی

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

مصوبات و نظامات کانون های وکلاء دادگستری

مکاتبات

منبع: مجموعه کامل مقررات وکالت - دکنر نصرالله قهرمانی -ابراهیم یوسفی محله

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقررات وکالت+ 0
مخالفم - 0
منبع: حقوق نیوز
سرخط خبرها: